Çok Yaşlı Ve Hasta Kişilerin Düzenlediği Vasiyetnamenin İptali

Fatma Hanım 20.10.2004 tarihinde Üsküdar Noterliğinde vasiyetname düzenlemiştir. Fatma Hanım bu vasiyetname ile 5 adet arsasını tek oğlu olan Mahmut’a bırakmış ve 30.06.2006 tarihinde de ölmüştür. Vasiyetnamesi sulh hukuk mahkemesi tarafından açılmış ve okunmuştur. Miras bırakan Fatma hanımın kızı Burcu ise bu yolla vasiyetnameden haberdar olmuştur.

Burcu dava açmış ve annesinin düzenlediği vasiyetnamenin iptalini talep etmiştir. Vasiyetnamenin düzenlendiği tarihte annesinin çok yaşlı ve hasta olduğunu, annesinin fiil ehliyetinin bulunmadığını; ayrıca, bu vasiyetname ile tasarruf oranından fazla olacak şekilde saklı payının da çiğnendiğini ileri sürerek; vasiyetnamenin iptaline, bu mümkün olmadığında tenkisine karar verilmesini talep etmiştir.

Fatma hanım, vasiyetnamesini yazdırdığı gün sağlık ocağından rapor almıştır. Mahkeme sağlık ocağından alınan bu rapora dayanarak; miras bırakanın vasiyetname düzenlediği sırada akla uygun davrandığını kabul etmiş ve vasiyetnameyi iptal etmemiştir.

Vasiyet düzenleyenin vasiyetname tarihinde fiil ehliyetine sahip olup olmadığının saptanması da uzman bilirkişiler ve resmi sağlık kurulu raporu aracılığıyla yapılmalıdır. Bu konuda yeterli uzmanlığı bulunmayan sağlık ocağı doktorundan alınan rapor geçerli değildir. Adli Tıp Kurumundan rapor alınarak, sonucuna göre karar verilmelidir.

Vasiyetnamenin iptali davası çok dikkat ve bilgi gerektiren bir davadır. Bu sebeple mutlaka bir avukattan yardım almanızı öneririz. Aksi takdirde, sonradan telafisi mümkün olmayan hak kayıpları yaşayabilirsiniz.

Yazımızın bu kısmı; Yargıtay 3 Hukuk Dairesi’nin 2013/19603 Esas, 2014/4747 Karar sayılı ilamına konu olmuş olaydan uyarlanmıştır.

Vasiyetnamenin iptali örnek Yargıtay kararı.


Yorum yapın

Ara WhatsApp