Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Türk Medeni Kanunu ile evlilik birliği içerisinde edinilen malların nasıl paylaşılacağı düzenlenmiştir.  Evlenme tarihinden sonra elde edilen her türlü mal varlığının değeri, eşler arasında eşit şekilde paylaşılır. Evlilik sırasında her iki tarafın çalışıp kazanarak elde ettikleri mal varlıkları edinilmiş mal olarak hesaba katılır. 

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanununa göre yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Medeni kanundaki bu değişiklik öncesi dönemde eşler arasında mal ayrılığı rejimi geçerliydi.

Edinilmiş mallara katılma rejimine göre eşlerin malları kişisel mallar ve edinilmiş mallar olarak ikiye ayrılır. Kişisel mallar paylaşım dışında bırakılır. Edinilmiş mallar ise yarı yarıya paylaşılır. 

Eşlerin nikah tarihinden önceki mal varlıkları ile bu malların elde çıkarılıp yerine bir başka mal alınması durumunda bu mallar kişisel mal varlığı olarak kabul edilir. 

Boşanma ya da eşlerden birinin vefat etmesi ile evlilik sona erer ve evlilikte edinilen mallar paylaşılabilir hale gelir. Bunun için aile mahkemesinde mal rejiminin tasfiyesi davası açılır. Bu davada öncelikle eşlerin kişisel mal varlıkları ve edinilen mallar tespit edilir. Sonrasında ise eşlerden birinin diğerine ödemesi gereken bedel tespit edilir. 

2001 yılı öncesindeki evliliklerde ise mal ayrılığı rejimi uygulanır. Bu durumda eşler sadece kendi adlarına kayıtlı olan mallar üzerinde hak iddia edebilirler. Bu rejimde, eşlerin kendi üzerine kayıtlı olmayan malları için hak iddiasında bulunmaları bazı istisnalar dışında mümkün değildir.

Boşanmada mal paylaşımı, eşlerin kazançlarının adil bir biçimde taksim edilmesini sağlayan ve bu kapsamda hukuki destek almayı gerektiren karmaşık bir süreçtir. Boşanma ve mal paylaşımı süreçleri, konusunda deneyimli bir boşanma avukatının rehberliğinde yürütülmelidir.


Yorum yapın

Ara WhatsApp