Yapı Kullanma İzin Belgesi

Yapi 1
Yapı Kullanma İzin Belgesi 2

Yapı kullanma izin belgesi nedir? Her ne kadar kulağa yabancı gelse de yapı kullanma izin belgesi aynı zamanda iskân olarak anılmaktadır. İskân ya da yapı kullanma izin belgesi, herhangi bir taşınmaz inşaatının daha öncesinde belediyeye tasdik ettirilmiş projeye uyularak yapıldığını ve bu sebepten oturma izni verildiğini gösterir resmi bir belgedir.

Yapı kullanma izin belgesi talep edilebilmesi için, ruhsatta bahsi geçen yapıların tamamının ya da belli kısımlarının bitmesi gerekmektedir. Böylece yalnızca kullanımı mümkün kısımlar ya da taşınmazın tamamı için yapı kullanma izin belgesi verilir.

Eğer herhangi bir yapı ruhsata tabi değil ise, onlar için yapı kullanma izin belgesi talebi yapılması zorunludur. Başvurular ilgili belediyelere ya da valiliklere yapılır. Talep başvurusunu mal sahibi ya da inşaat yetkilisi yapmalıdır. Başvuru sonrasında, ilgili birimler yapının ve eklerinin fen bakımından uygunluğunu ve projeye göre yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Eğer her şey usulüne uygunsa yapı kullanma izin belgesi verilir.

Yapı Kullanım İzin Belgesi Almak Ne Kadar Sürer?

Mal sahipleri ya da inşaat yetkilileri yapı kullanma izin belgesi alabilmek için ilgili valilik ya da belediye birimlerine başvuruda bulunurlar. Belediyeler ve valilikler de bu başvuruları en geç otuz gün içerisinde neticeye kavuşturmakla yükümlüdürler. Aksi takdirde, yapının başvuru yapılan tüm kısımları için kullanım izni vermiş sayılırlar. Yine de mal sahibi ya da inşaat yetkilileri Kanun’a karşı ruhsat ve eklerine aykırılıktan doğacak sıkıntıların sorumlusu niteliğindedir. Ayrıca her türlü resim, harç ve vergi ödeme yükümlülükleri de devam eder.

İnşaat sona erdiği zaman yapı kullanma izin belgesi verilir. Eğer kullanma izni verilmemiş ise, bu yapılarda kanalizasyon, elektrik ya da su hizmetlerinden faydalanmak mümkün değildir. Kullanma izni alınan bağımsız bölümler, hizmetlerden faydalanabilir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi Almak İçin Hangi Adımlar İzlenmelidir?

Yapı kullanma izin belgesi almak için aşağıdaki adımlar takip edilebilir.

  • İnşaat projesinin belediyeye sunulması
  • Belediye tarafından yapı ruhsatı çıkarılması
  • İnşaatın tamamlanması
  • Gerekli belgelerle belediyeye başvuru yapılması
  • Belediye tarafından inşaatı biten yapının proje ve eklerine uygun yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi
  • Yapı kullanma izin belgesi verilmesi

Sadece yapı kullanma izin belgesi olan binaların kat mülkiyeti talep edebileceği de akılda tutulması gereken önemli bir konudur.

Yapı Kullanma İzin Belgesi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Yapı kullanma izin belgesi hakkında merak edilen pek çok konu vardır. Bu konular hakkında en sıklıkla sorulan sorular ve yanıtları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi Nasıl Alınır?

Yapı kullanma izin belgesi nereden alınır nasıl alınır? İskân raporu için inşaat sahiplerinin belediyelere dilekçe ile başvurması gerekir. Yapı kullanma izni teknik elemanı yerinde kontrol sağlar. Binanın ruhsat ve eklerine uygun yapılıp yapılmadığına bakar.

Yapı Kullanma İzin Belgesi Olmazsa Ne Olur?

İnşaatın bittiği gün, kullanma izni için başvuru yapılabilir. Peki, yapı kullanma izin belgesi yoksa ne olur? İnşaat yetkilisi su, kanalizasyon ya da elektrik gibi hizmetlerden faydalanamazlar. Kullanma izni alan bağımsız bölümler varsa, onlar kullanabilir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi Kim Alır?

Yetkili kişiler yapı kullanma izin belgesi başvurusu yapabilir çünkü bu belge sadece ruhsatlı yapılara verilen resmi bir belge niteliğindedir. Ruhsat almadan inşaatına başlanmış yapılar ruhsat alamaz. İnşaatta yetkili olmayan kişilerce de herhangi bir izin belgesi başvurusu yapılamaz.

Yapı Kullanma İzin Belgesi Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Yapı kullanma izin belgesi sorgulama iki şekilde yapılır.

  • Belediye imar biriminden sorgulama
  • E-devlet yapı kullanma izin belgesi sorgulama

Yorum yapın

Ara WhatsApp