İş Hukuku

İş Hukuku

İşe İade Davası

İşten çıkarılan işçi ancak bazı şartları taşıması halinde, işe iade davası açma hakkına sahip olur. ...

İş Hukuku

Kıdem Tazminatı Hesaplama

İş Kanunu gereği belli şartları taşıyan işçilere işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı ödeneceği düzenlenmiştir. Kıdem ...

İş Hukuku

İş Kazası

İş kazası sonucunda oluşan sürekli sakatlanma sebebiyle oluşan maddi ve manevi zarar sebebiyle tazminat davası açabilirsiniz. Böyle ...

İş Hukuku

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı, kıdem tazminatı ile birlikte işçi olarak çalışanların şartların varlığı halinde alabilecekleri tazminatlardan biridir. ...

İş Hukuku

İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı, iş sözleşmesini önceden haber vermeden sonlandırılan tarafın diğerine ödemek zorunda olduğu tazminattır. Kıdem ...