Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

TCK 53

Türk Ceza Kanunu, bireylerin işledikleri suçların cezalarına dair önemli düzenlemeler içermekte olup, TCK’nin 53. maddesi ...

Ceza Hukuku

Teşebbüs Nedir?

Ceza hukukunda suça teşebbüs, bir suçun işlenmesi maksadıyla harekete geçilmesi ve bu icra hareketlerinin failin ...

Ceza Hukuku

Sanık Nedir ?

Ceza yargılamasında sanık nedir sorusunu cevaplamak için, kişinin yargılama sürecindeki konumuna ve hukuki statüsüne bakmak ...

Ceza Hukuku

Nefsi Müdafaa Nedir?

Nefsi müdafaa, kişinin kendini veya başkalarını yapılan bir saldırıya karşı koruma amacıyla gerçekleştirdiği savunma eylemidir. ...

Ceza Hukuku

SSÇ Ne Demek ?

“Çocuk” tanımı, hem Türk hukukunda hem de uluslararası hukukta “18 yaşını doldurmamış kişi” olarak ifade ...

Ceza Hukuku

VUK 359

Vergi kaçakçılığı suçu, vergi kanunlarına göre oluşturulması, saklanması ve gerektiğinde ibraz edilmesi zorunlu olan belge, ...

Ceza Hukuku

Özel Belgede Sahtecilik

Özel belgede sahtecilik, bireyler arasında hukuki işlemleri belgelemek amacıyla kullanılan ve yasal geçerliliği olan yazılı ...

Ceza Hukuku

Haberleşmenin Engellenmesi Suçu

Haberleşmenin engellenmesi suçu, bireylerin veya kamu kurum ve kuruluşlarının aralarındaki iletişimin yasadışı şekillerde kesintiye uğratılmasını ...

Ceza Hukuku

Parada Sahtecilik Suçu

Parada sahtecilik, Türkiye’de ve yabancı ülke kanunları uyarınca tedavülde olan para birimlerinin sahte olarak üretilmesi, ...