Kiracıya İhtar Nasıl Çekilir?

Kiracıya ihtarname çekmek için notere gitmeniz gerekmektedir. Türkiye’deki herhangi bir noterden ihtar çekebilirsiniz. Kira tahliye davası açabilmek için kanunda belirlenen süre içinde noterden ihtar göndermeniz gerekir. Her bir durumda ihtarname içeriğinde bulunması gereken bilgiler değişeceğinden bir avukattan yardım almanız faydanıza olacaktır. 

Avukat tarafından hazırlanan ihtarname, muhatap olan kiracıya noter aracılığıyla tebliğ edilir. Yeni bir ev ya da işyeri satın almış ve ihtiyaç sebebiyle de tahliye edilmesini istiyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda tapu devir tarihinden itibaren 30 gün içinde noterden kiracıya ihtar çekmelisiniz. Süresi içinde noterden ihtarname göndermediyseniz, yeni malikin ihtiyacı sebebiyle artık tahliye talep edemezsiniz. 

Süresi geldiği halde kira bedelini ödemeyen kiracıya bu konuda ihtarname çekebilirsiniz. Hazırlanan bu ihtarnamede kiraya verilen yerin adresini, ödenmeyen kiranın bedelini, hangi aya ait kira olduğunu yazmalısınız. Avukat, kiraya veren tarafından iletilen bilgilere dayanarak bir ihtarname hazırlar. 

Kiracıya ihtar çekerken sürelere dikkat etmelisiniz. İhtarnamenin süresinde kiracıya ulaşmaması sebebiyle tahliye davası açma hakkınızı kaybedebilirsiniz. Örneğin, kira sözleşmesinin 10 defa uzamasından sonra, kira sözleşmesini feshetmek için 3 ay önceden ihtarnamenin kiracıya ulaşması zorunludur. Benzer şekilde eğer ihtiyaç sebebi ile tahliye davası açmak istiyorsanız, en az 3 ay önceden ihtarın kiracıya ulaştırılması gerekir.

Bu üç aylık süre içinde kiracının kendisine yeni bir ev bulması, çocuklarının okul kaydını yaptırması, taşınma işini planlaması beklenir. İhtarnamenin kiracının eline ulaşması zaman alacağı için 4 ay öncesinden işlemlere başlamak faydanıza olacaktır. 

Hazırlanan ihtarname noter tarafından imzalanır ve mühürlenir. İhtarnameniz ptt tarafından muhatabına teslim edilir. Ptt memuru ihtarnamenin hangi tarihte ve kime teslim edildiğini bildirir bir tutanak hazırlar ve notere teslim eder. 

İhtarname göndermenizin üzerinden 2 hafta geçtikten sonra notere giderek ihtarınız için tebliğ şerhi almalısınız. Tebliğ şerhi için noter sizden ücret almaz. Peki tebliğ şerhi ne demek? Ptt memurunun düzenlediği tutanağın bir kopyasını noter imzalar ve mühürleyerek size verir. Hazırlanan bu belgeye tebliğ şerhi denilir. 

İleride açacağınız tahliye davasında önemli bir delil olacağı için tebliğ şerhini mutlaka almalı ve saklamalısınız. 

Kiracıya İhtarname Noter Ücreti 2024

Kiracıya ihtarname gönderirken noterlerde gerçekleştirilen her işlemin maliyeti farklılık gösterebilir. Ancak sayfa sayısının etkisiyle maliyet değişiklik gösterse de, noter aracılığıyla  ihtarname göndermek için ortalama olarak 1.500 TL civarında bir ödeme yapmanız gerekecektir. Bu yazının Mart 2024 de yazıldığını hatırlatmak isterim.

Kiracıya ihtarname gönderme süreci ve ücretleri değişiklik gösterebileceğinden, güncel ve kesin bilgi almak adına en yakın notere danışmalısınız.

Kiracıya İhtarname Çekildikten Sonraki Süreç

Kendisine ihtarname tebliğ edilen kiracı isterse buna cevap verebilir. Eğer kira sözleşmesinin feshedileceği ve taşınmazı tahliye etmenizi talep eden bir ihtarname aldıysanız sözleşmeniz bitene kadar tahliyeye zorlanamayacağınızı bilmelisiniz. Yeni malikin ihtiyacı sebebi ile tahliye talepli ihtarında size 6 ay süre verilmiş olabilir. Bu süre içinde taşınmazı kullanmaya devam edebilirsiniz. 

Tahliye etmeniz ihtar edilen gün gelmesine rağmen kiralananı boşaltmadı iseniz, dava süreci başlayacaktır. Tahliye davaları taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemelerinde görülür. 

Kiranın ödenmemesi sebebiyle de kiracıya noterden ihtarname gönderebilirsiniz.  İhtarname ile kiracıya, kira borcunu ödemesi için en az 30 gün süre tanımalısınız. Kiracıya verilen bu süreye rağmen ödeme yapmaması halinde kiracı tahliye edilebilir. 

İhtar süresinin işlemeye başlaması, kiracı için son ödeme fırsatını ifade eder. Bu dönem zarfında kiracının ödeme yapması, olası bir tahliye davası sürecinin önüne geçer. Eğer kiracı, verilen 30 günlük süre içerisinde ödeme yapmaz ise bu sürenin sonunda ev sahibi, kiracı hakkında tahliye davası açma hakkına sahip olur.

Kira ödememe durumunda kiracıya gönderilen ihtarname, kiracının hem haklarını hem de yükümlülüklerini hatırlatır. Kiracı, ihtarnamede belirtilen süre içerisinde ödemeyi gerçekleştirmezse, haklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır. Kiracıya ihtarname çekildikten sonraki süreç, kiracının ödeme yapmasını beklemekle geçer. 

Sözleşmesi Biten Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Türk Borçlar Kanunu kapsamında, kira süresinin sona ermesi sebebiyle, kiraya verenin sözleşmeyi sonlandırma bulunmamaktadır. Süre sonunda kira sözleşmesini feshetme hakkı yalnızca kiracıya aittir. 

Eğer kiracı mülkten çıkmak istemiyorsa ve kiralama koşulları aynı şekilde devam ediyorsa, kiraya verenin, süre bitimi nedeniyle kiracıyı çıkarması kanunen mümkün değildir.

Türk Borçlar Kanununun 347. maddesi uyarınca kira sözleşmesinin 10 defa yenilenmesi sonrasında kiraya veren, kira sözleşmesini yenilememe hakkına sahip olur. Bu hakkını kira süresinin sona ermesinden en az 3 ay önce kiracıya ihtarname göndererek bildirmelidir. 

İhtarname, kiraya veren tarafından hukuka uygun bir şekilde, noter aracılığıyla gönderilmelidir. 


Yorum yapın

Ara WhatsApp