Kat Mülkiyeti Nasıl Alınır?


Bir inşaatın sona ermesi ve binanın oturuma hazır hale gelmesiyle ev ya da iş yeri sahipleri, mülkiyetlerini resmi olarak tescil ettirebilmek için bazı süreçleri tamamlamak zorundadır. Bu süreçlerin en önemlilerinden biri de ‘kat mülkiyeti tapusu’ nun alınmasıdır. Peki, kat mülkiyeti tapusu nasıl alınır ve bu konuda hangi adımlar izlenmelidir?

İnşaatın Tamamlanması: Kat mülkiyeti alınabilmesi için, öncelikle inşaatın tamamlanmış olması şarttır. Tamamlanmış bir inşaattan kasıt, yapılan bina veya apartmanın, yaşamaya uygun hale getirilmiş ve tüm inşaat aşamalarının bitirilmiş olması gerektiğidir.

Yapı Kullanım İzni Alınması: İnşaatın tamamlanmasının ardından, inşaat firması tarafından alınması gereken belgeler bulunmaktadır. En önemli belgelerden biri olan yapı kullanım izni, yani halk arasında bilinen adıyla ‘iskan belgesi’, binanın kullanıma uygun olduğunun resmi makamlarca onaylandığını gösterir.

İnşaat Firmasının Sorumluluğu: Yapı kullanım izni alınması konusundaki sorumlu şahıs, inşaatı gerçekleştiren firmadır. İnşaat firması, kat mülkiyeti belgesinin alınabilmesi için gerekli başvuru ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.

Kat Mülkiyeti Tapusu Alımı: Yapı kullanım izni ile birlikte, kat malikleri kat mülkiyeti tapusu almak üzere başvuruda bulunabilirler. Bu başvuru sırasında, izin belgesinin yanı sıra, bina ile ilgili tüm resmi evraklar ve belli başvuru formlarının doldurulmuş olması gerekir.

Kat mülkiyeti alınması, inşaatın tamamlanması ve yapı kullanma izni (iskan) alınması ile mümkündür. Bu süreçte başvuruların doğru ve eksiksiz yapılması çok önemlidir. İnşaat firması, bu süreçte gerekli tüm yasal işlemleri yerine getirerek, maliklere kat mülkiyeti tapularını temin etmekten sorumludur. 

Yorum yapın

Ara WhatsApp