İş Hukuku

İş Hukuku alanında müvekkillerimize verdiğimiz hizmetler;

     Tespit Davaları

 • İşe iade davası
 • Sigortalılığın tespiti davası
 • İş kazasının tespiti davası
 • Meslek hastalığının tespiti davası
 • Sürekli iş göremezliğin tespiti davası
 • Sendikal sebeple işten çıkarılmada işe iade davası

Tazminat ve Alacak Davaları

 • İş kazasından kaynaklı tazminat davaları
 • Meslek hastalığından kaynaklı tazminat davaları
 • Kıdem tazminatı
 • ihbar tazminatı
 • Sendikal tazminat
 • Boşta geçen süre alacağı
 • İşe başlatmama tazminatı
 • Kötü niyet tazminatı
 • Ayrımcılık tazminatı
 • Fazla çalışma alacağı
 • Hafta tatili alacağı
 • Ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı
 • Yıllık ücretli İzin alacağı
 • Bakiye ücret alacağı
 • İkramiye alacağı
 • Asgari geçim indirimi alacağı