İş Davalarında Zorunlu Arabulucu

İş Davalarında Zorunlu Arabulucu ;

İş Davalarında Zorunlu Arabulucu

Arabulucuya Başvurmak Zorunda mıyım ? iş davalarında mahkemede dava açmadan önce arabulucuya başvurmak kural olarak zorunludur. Ancak bazı iş davalarında arabulucu zorunlu değildir. Hizmet tespit davalarında da arabulucuya başvuru zorunluluğu bulunmamaktadır. Aynı şekilde iş kazası sebebiyle veya meslek hastalığı sebebiyle dava açmak isterseniz öncesinde arabulucuya başvurmak zorunda değilsiniz. İşe iade davalarında, kıdem ve ihbar tazminatı davalarında ve işçilik alacakları davalarında önce arabulucuya başvurmalısınız. Bakiye süre ücretinden doğan dava öncesinde de arabulucuya başvurmak zorunludur.

Arabulucuya Başvurmak İçin Ne Kadar Sürem Var?

İşe iade davalarında arabulucuya başvurmak için 1 ay süreniz vardır. Bu süre işten çıkarılacağınızın size bildirildiği gün başlar. Fesih bildirimi hangi gün yapıldı ise bir sonraki ayda karşılık geldiği gün sonuna kadar başvurmalısınız. Örneğin; işveren size 15 Ocakta bildirim yaptıysa 15 Şubatta süreniz biter. Bu süre hak düşürücü süredir. Bu süre içinde başvuru yapmadıysanız bir daha başvuramazsınız. 1 aylık hak düşürücü süre işe iade talepli başvurularda söz konusudur. İşe iade davaları ile ilgili daha fazla bilgi için linkte yer alan yazımızı okuyabilirsiniz. İşçi alacağı ve tazminat davalarında 5 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde arabulucuya başvurmanız gerekmektedir. Hak mağduriyeti yaşamamak adına avukatınıza başvurmalısınız.

Arabulucuya Nasıl Başvururum?

Adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru dilekçesinde adınız ve soyadınız, kimlik numaranız ile iletişim bilgileriniz yer almalıdır. Ayrıca taleplerinizin neler olduğunu da yazmalısınız. Başvuru için sizden hiçbir ücret almayacaklar. Başvurunuz üzerine sistem dosyanız için rastgele bir arabulucu atayacaktır. Atanan arabulucu en kısa sürede size arayarak bir toplantı tarihi belirleyecektir.

Arabulucu Kimdir?

Arabulucular taraflar arasındaki anlaşmazlığı dava yoluna gitmeden çözülmesine yardım eden kişilerdir. Sadece hukuk fakültesi mezunu olan kişiler arabulucu olabilmektedir.

Arabuluculuk Süreci Ne Kadar Sürer?

İş hukuku sebebi ile yapılan arabuluculuk görüşmeleri 3 hafta içinde tamamlanmalıdır. Zorunlu bir durum gerçekleşirse bu süre 1 hafta uzatılabilmektedir. Yani tüm görüşmelerin tamamlanması için belirlenen süre 4 haftadır.

İş Davalarında Arabuluculuk Süreci

Dosyanıza atanan arabulucu sizinle iletişime geçerek sizden genel bir bilgi isteyecektir. Sonrasında işvereninizi de arayarak başvurunuz hakkında bilgi verecektir. İlk toplantı için tarih ve saat belirledikten sonra toplantıya tarafları davet eder. Arabulucu toplantısına avukatınızla katılabilirsiniz . Avukatınız yoksa tek başınıza da katılabilirsiniz. İlk toplantıya katılmanız çok önemlidir. Çünkü ilk toplantıya katılmayan taraf haklı olsa bile yargılama giderlerinin tamamını ödemek zorundadır.

İş Davalarında Zorunlu Arabulucu
İş Davalarında Zorunlu Arabulucu

Arabulucu Görüşmeleri Sonrasında Anlaşma Sağlanamazsa

Arabulucu görüşmeleri sonucunda anlaşma sağlanamazsa arabulucu bir tutanak düzenler. Bu tutanağın adı anlaşmama tutanağıdır. Bu tutanak dava açmanız için size lazım olacak. Dava dilekçenizin ekinde bu tutanağı mahkemeye sunmalısınız. Mahkeme yapacağı incelemede bu tutanağın olmadığı görürse, size 1 hafta süre verecektir. Süre sonunda tutanağı sunmazsanız davanızı reddeder. Mahkemeler tutanağın fotokopisini kabul etmezler. Aslını sunmanızı isterler. İşe iade davalarında tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 2 haftalık süreniz bulunmaktadır. Bu süre içinde davanızı açmanız gerekmektedir.

Arabulucu Görüşmeleri Sonrasında Anlaşma Sağlanırsa

Tarafların anlaşmaları durumunda, arabulucu, anlaşma tutanağı düzenler. Toplantıya katılanlar bu tutanağı birlikte imzalamak zorundadırlar. Anlaşma tutanağında hangi konularda anlaşıldığı ve ne miktarda ödeme yapılacağı yazılmalıdır. Ödemenin peşin mi taksitle mi ödeneceği tutanağa yazılır. Anlaşma sağlanması durumunda bir daha aynı konuda dava açılamaz. Anlaşma şartları yerine getirilmezse icra takibi başlatabilirsiniz. Arabulucu anlaşma tutanağı ile ilamlı icra takibi yapabilmek için önce icra edilebilirlik şerhi almalısınız. Bu işlem için sulh hukuk mahkemesine başvurmanız gerekmektedir. Arabulucu anlaşma tutanağında taraflarla birlikte her iki tarafında avukatının imzası bulunuyorsa bu şerhe ihtiyaç duymaksızın ilamlı icra takibi yapabilirsiniz.

Arabulucu Ücreti Ne Kadardır ve Kim Öder?

Anlaşma sağlanması halinde, taraflar, hizmeti karşılığında arabulucuya ücret öderler. Arabulucuya ödenecek ücret 50.000-TL ve altındaki anlaşmazlıklarda % 6 dır. Yani taraflar 50.000-TL nin ödenmesi konusunda anlaşırlarsa arabulucuya ödenecek ücret 3.000-TL olacaktır. Aksi kararlaştırılmamışsa bu ücretin yarısını başvuran öder. Diğer yarısını da işveren öder. Görüşmelerde arabulucu ücretinin tamamının karşı tarafça ödenmesini istediğiniz; ancak bu şartla anlaşmayı kabul ettiğinizi ileri sürebilirsiniz.

Arabulucu ücret tarifesine göre her bir saat için arabulucu ücrete hak kazanır. Bu ücret 2021 yılı için saat başına 340-TL dir. İlk iki saat ücretinin devlet öder. Taraflar üçüncü bir toplantı yapmak isterlerse ücreti kimin ödeyeceğini tutanakta kararlaştırmalıdırlar. Anlaşmama sonrası dava açılması halinde, devletin arabulucuya ödediği ilk iki saat ücreti haksız çıkan taraftan alınır.

Bu sayfadaki bilgiler kesinlikle hukuki tavsiye niteliğinde olmayıp bu bilgiler hiçbir şekilde sayfa ziyaretçileri ile KÖK Avukatlık Bürosu arasında vekil – müvekkil ilişkisi kurulmasına matuf biçimde yorumlanamaz. Sayfa içeriğinde yer alan bilgilere istinaden hukuki yardım almadan hareket edilmesi durumunda oluşabilecek herhangi bir zarardan büromuz sorumlu değildir. Avukatlık Kanunu yahut Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları uyarınca sayfa içeriği hiçbir şekilde reklam amaçlı kullanılamaz. Sayfa içeriğinde yer alan bilgiler izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Sıkça Sorulan Sorular

Arabuluculuk kimler başvurabilir?

Arabuluculuk, hukuki anlaşmazlıkları çözmek isteyen avukatlar, hakimler, noterler ve hukuk fakültesi mezunları gibi profesyoneller tarafından başvurulabilir. Arabuluculuk eğitimi almış ve sertifika sahibi olan herkes bu alanda faaliyet gösterebilir.

Arabuluculuk süreci nasıl işler?

Arabuluculuk süreci, tarafların gönüllü katılımıyla başlar. Arabulucu, tarafları dinler, iletişimi düzenler ve anlaşmazlığı çözmelerine yardımcı olur. Taraflar, anlaşmaya varırlarsa resmi bir protokol imzalarlar.

Kimler arabuluculuk yapabilir?

Arabuluculuk yapabilenler genellikle hukuk alanında uzman profesyonellerdir. Avukatlar, noterler, hakimler, hukuk fakültesi mezunları ve arabuluculuk sertifikasına sahip olanlar, yasal çerçeve içinde arabuluculuk yapabilirler.


Yorum yapın

Ara WhatsApp