Dededen Kalan Miras Nasıl Paylaşılır?


Dedenizden kalan miras, öncelikle dedenizin doğrudan altsoyuna, yani çocuklarına intikal eder. Medeni Kanunda belirlenen miras dağılımı esasları aşağıdaki gibidir:

Dededen kalan mirasa, onun çocukları olan sizin anne ve babanız birinci derece mirasçı olarak hak kazanır. Vefat eden dedenizin altsoyu (çocukları) hayatta ise, torunlar olarak dedenizden miras alma hakkınız bulunmamaktadır. Eğer dedenizin altsoyu (yani anne ya da babanız) dedenizden önce vefat etmişse, o zaman miras hakları torunlara, yani size geçer.

Eğer dedenizden kalan mirası alacak birden fazla kardeşiniz varsa, miras kanunlarımıza göre aranızda eşit olarak paylaşılır. Eğer kardeşiniz yoksa ve anne veya babanız dedenizden önce vefat etmişse, mirasın tamamı size kalır. Dededen kalan mirasta, eğer dedenizin sağ kalan eşi varsa, onun da mirastan pay alma hakkı mevcuttur ve bu durum miras paylarını etkiler.Mirasın dağılımı, çok katmanlı bir süreçtir ve her bir aile durumuna göre farklılıklar gösterebilir. Dededen kalan mirasın paylaşılması, miras hukukuna göre belirlenir. Dolayısıyla, dedenizin mirasından pay alıp alamayacağınız konusunda kesin bilgi için, miras dağılımını ayrıntılı olarak inceleyen bir avukata danışmanız en doğrusu olur.

Yorum yapın

Ara WhatsApp