Babadan Kalan Miras Paylaşımı


Mirasın nasıl paylaşılacağı, ölen kişinin geride bıraktığı aile üyelerine göre değişir. Eğer kişinin eşi hayatta ise, mirasın dörtte biri kendisine kalır. Geri kalan dörtte üç oranındaki pay çocuklar arasında eşit şekilde bölüştürülür. Bu durumda kardeş sayısına göre her birine düşen pay oranı hesaplanır.

Ancak, eğer miras bırakanın hayatta bir eşi yoksa, yani eşi önceden vefat etmiş ya da nikahlı bir eşi bulunmuyorsa, baba veya annenin ölümünden sonra miras doğrudan çocuklara geçer. Böylece mirasın tamamı kardeşler arasında eşit olarak paylaştırılır.

Yorum yapın

Ara WhatsApp