Ana Taşınmaz Ne Demek?


Ana taşınmaz, genel olarak kat mülkiyetine konu olan taşınmazların bütünü olarak tanımlanır. Bir diğer deyişle, bir binanın tamamını, arsa payını ve üzerindeki bölümleri içeren gayrimenkul parçasını ifade eder. Kat mülkiyeti kurulabilmesi için, tapuda ana taşınmazın ayrı bir sayfa açılarak her bir bağımsız bölümün arsa payları ile birlikte tanımlanması gerekir.

Ana taşınmaz, resmi olarak tapu kayıtlarında yer alır ve bu kayıtlar aracılığıyla bağımsız bölümlere ait bilgiler ulaşılabilir olur. Kat mülkiyeti, ana taşınmazın arsa payları dikkate alınarak oluşturulur ve her bir bağımsız bölümün mülkiyet hakları bu esasa göre şekillenir. Merdivenler, asansörler, bahçe gibi ana taşınmaza ait ortak kullanım alanları, bağımsız bölüm sahipleri tarafından ortaklaşa kullanılır.

Yorum yapın

Ara WhatsApp