Vasiyetname Nedir

Vasiyetname bir kişinin ölümünden sonra ona ait malvarlığının kimlere verilmesini istediğini açıklayan bir irade açıklamasıdır. Vasiyetnamenin ne şekilde yapılması gerektiği, hangi şartlarda iptal edilebileceği Türk Medeni Kanununda yer almaktadır. Türk Medeni Kanununda vasiyetname ile ilgili hükümler madde 531 ile madde 544 arasında düzenlenmiştir.

Ölen kişi sağlığında düzenlediği vasiyetname ile mirasının kendi istediği şekilde paylaştırılmasını sağlayabilir. Kişi düzenlediği vasiyetname ile mirasçılarından bazılarının mirastan daha çok ya da daha az pay almasını sağlayabilir; ancak bu serbesti sınırsız değildir. Örneğin 3 çocuğu olan bir kişi tüm mal varlığını çocuklarından sadece birisine bıraktığını ifade eden vasiyetname düzenlemiş olsa, diğer çocuklar süresi içinde dava açarak saklı paylarını talep edebilirler.

Çocuğu ve eşi olmayan bir kişi, mal varlığı kardeşlerine kalmasın diye mirasını başkasına bırakabilir mi?

Evet, saklı paylı mirasçısı olmayan bir kişi, vasiyetname düzenleyerek mal varlığını istediği kişi veya kişilere bırakabilir.

Vasiyetname Çeşitleri Nelerdir?

Türk Medeni Kanununun 531 maddesi gereğince: vasiyet resmi şekilde veya miras bırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir.

Resmi Vasiyetname

Vasiyetname çeşitlerinden ilki olan resmi vasiyetname iki memurun katılmasıyla resmi memur tarafından düzenlenir. Resmi vasiyetnameler genelde noterler tarafından düzenlenmektedir. Daha detaylı bilgi için “resmi vasiyetname” başlıklı yazımı okuyabilirsiniz.

El Yazılı Vasiyetname

El yazılı vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve gün gösterilerek başından sonuna kadar miras bırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunludur. El yazılı vasiyetname düzenlemek için resmi memur veya tanık gerekmemektedir. Daha detaylı bilgi için “el yazılı vasiyetname” başlıklı yazımı okuyabilirsiniz.

Sözlü Vasiyetname

Türk Medeni Kanununun 531 maddesi gereğince: Miras bırakanın; yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmi veya el yazılı vasiyetname yapamıyorsa, sözlü vasiyet yoluna başvurabilir. Daha detaylı bilgi için “sözlü vasiyet” başlıklı yazımı okuyabilirsiniz.