Vasiyetname Düzenleme Yaşı

Vasiyetname düzenleme yaşı önemli bir husustur. Her yaştaki kişi vasiyetname düzenleyemez. Belirli bir yaşın üstündeki kişilerin vasiyetname yapamayacakları doğru değildir. Vasiyetname düzenlemesine ilişkin yaş ile ilgili tek sınır Türk Medeni Kanununun 502 maddesinde düzenlenmiştir. Vasiyet yapabilmek için on beş yaşını doldurmuş olmak gerekir. 15 yaşını doldurmayan bir kimse vasiyetname düzenleyemez. Henüz çocuk olan kişilerin kandırılması daha kolay olması sebebiyle vasiyetname düzenlemesine alt sınır konulmuştur. On beş yaşını doldurmayan kişiler kolayca etki altına alınabilir.

Vasiyetname Düzenleyen Kişinin Yaşı Önemli midir?

Vasiyetname genelde ileri yaşlarda düzenlenir. 30 ya da 40’lı yaşlarda vasiyetname düzenlenmesine sık rastlanılmaz. Bu sebeple de vasiyetname düzenleyen kişinin yaşının ne derece önemli olduğu sorusu akla gelmektedir.

Bir kişi 90 yaşında iken de vasiyetname düzenleyebilir, 95 yaşında da vasiyetname düzenleyebilir. Yaşının ileri olması vasiyetname düzenlemesine engel değildir yeter ki akli melekeleri yerinde olsun. Önemli olan yaptığı hukuki işlemin anlam ve sonuçlarını bilmesidir. İleri yaşta vasiyetname düzenleyen kişilerin sağlık raporu alması zorunlu değildir.

15 Yaşın Altındakiler Vasiyetname Düzenleyemezler

Belli bir yaşın altındaki kişilerin vasiyetname düzenlenmesi mümkün değildir. Bir kişinin vasiyetname düzenleyebilmesi için en az 15 yaşında olması gerekmektedir. 15 yaşını doldurmamış bir kişinin ölümü sonrasında vasiyetnamesi ortaya çıkarsa geçerli olmayacaktır. Vasiyetname düzenlemek için 15 yaşının tamamlanması zorunludur.

Vasiyetnameyi Düzenleyen Kişinin Akıl Sağlığı

Vasiyetname düzenleyen kişinin akıl sağlığının yerinde olması gerekir. Doğruyu yanlıştan ayıramayan, yaptığı işlemin faydasına mı zararına mı olduğunu ayırt edemeyen kişilerin yaptıkları vasiyetnameler iptal edilebilir.

Örnek karar

Yargıtay kararına konu olmuş örnek bir davada bir tek çocuğu olan baba, 30.09.2003 tarihinde vasiyetname düzenlemiş. İstanbul İli Kartal ve Silivri’de bulunan taşınmazlarının tamamını ablasının oğluna bırakmıştır. Ölümü üzerine vasiyetnamesi açılmış ve ilgililere okunmuş. Vasiyetname kendisine okunan oğlu vasiyetnamenin iptali için dava açmıştır. Babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını, aldatma, korkutma ve zorlama sonucunda düzenlendiğini belirterek vasiyetnamenin iptalini, olmadığında tenkisini talep etmiştir.

Kendisine vasiyetname ile miras bırakılan kişi ise; dayısının akıl sağlığının yerinde olduğunu, dayısının hastalığı ile kendisinin ilgilendiğini, oğlunun ilgilenmediğini iddia etmiş. Vasiyetnamenin iptal edilmemesini talep etmiştir.

Dosya kapsamından davacının, akıl sağlığı yerinde olmaması sebebiyle tasarruf ehliyeti olmayan babasının düzenlediği vasiyetnameyi iptal etmek için bu davayı açtığı anlaşılmaktadır. Davacının böyle bir iddia ile dava açması durumunda Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesinden rapor alınmalıdır. Mahkeme rapor alınması için dosyayı Adli Tıp Kurumu’na göndermiştir. Düzenlenen raporda vasiyetnameyi düzenleyen kişinin işlem tarihinde fiil ehliyetine sahip olduğu açıklanmıştır. Bu sebeple vasiyetnamenin iptali mümkün olmamış; ancak tenkisi mümkün olmuştur.

Vasiyetname Düzenleme Yaşı 65  ve Altı mıdır?

65 yaşın üzerindeki kişilerin yaptıkları vasiyetname geçerli midir? Doktor raporu olmadan vasiyetname düzenleyebilirler mi? Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve on beş yaşını doldurmuş olmak gerekir. Alt yaş için bir sınır varken üst yaş için herhangi bir sınır yoktur. Yani kişi ayırt etme gücüne sahipse yaşlılık vasiyet düzenlemesine engel değildir. 65 yaş üstündeki kişiler de diğer kişiler gibi vasiyetname düzenleyebilirler. Peki, vasiyetname için 90 yaşından sonra doktor raporu mu gerekli? Ne 65 yaş sonrası için ne de 90 yaş sonrası için sağlık raporu alma şart yoktur.

Sağlık Raporu Zorunlu mu?

65 yaş üstünde bir kişinin vasiyetname düzenlemek için sağlık raporu alması zorunlu da değildir. Yaşlandıkça vücut yorulmakta ve hastalık ihtimali de artmaktadır. Yaşlılığın verdiği güçsüzlükten ve çaresizlikten yararlanarak bazı kişilerin baskı ve hile ile kendi menfaatlerine vasiyetname düzenletme ihtimalleri bulunmaktadır. Yaşlılıkla birlikte bir takım hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Bir takım hastalıklar unutkanlığa sebep olmaktadır. Kişi eşini, çocuklarının bile hatırlayamaz ve tanıyamaz hale gelebilmektedir. Bu gibi hastalıklar sebebi ile doğruyu yanlıştan ayırt edemeyen kişilerin düzenledikleri vasiyetnameler iptal edilebilir. Kişinin vasiyetname düzenlediği tarihte ayırt etme gücünün bulunması gerekir. Bu konudaki tespiti ise tıp doktoru olan uzman kişiler belirleyecektir. Vasiyetname düzenleyen kişi ciddi sağlık sorunları olabilir. Kanser tedavisi görüyor olabilir ya da felç geçirmiş, yatalak olabilir. İleri derecede engelli raporu da bulunabilir. Önemli olan ayırt etme gücünün bulunup bulunmadığıdır. Ayırt etme gücünden kastımız ise zararına ve faydasına olacakları ayırt edebilmesidir.

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere kişinin yaşı tek başına önemli değildir. 90 yaşında olup zihni berrak olan bir kişinin vasiyeti geçerli iken, 25 yaşında akıl hastası olan kişinin vasiyeti iptal edilebilir. Birçok kişinin iddia ettiği gibi 65 yaşın üzerinde kişilerin vasiyetname düzenlemesi için sağlık raporu alınması zorunlu değildir. Vasiyetname düzenlemek için notere gittiğinizde sizden sağlık raporu almanız gerekip gerekmediğini söyleyecektir. Sağlık raporunu aldıktan sonra vasiyetnamenizi düzenletebilirsiniz.

Alzheimer Hastası Bir Kişi Vasiyetname Düzenleyebilir mi?

 Alzheimer ve benzeri hastalıklar kişinin vasiyetname düzenlenmesine engel olabilir. Bu hastalıklar kişinin hukuki işlem ehliyetini kaybetmesine sebep olmakta. Hastalığın ilerleyen evrelerinde kişi attığı imzanın anlam ve sonuçlarını kavrayamamaktadır.

Hastalığı sebebi ile kendi menfaatine uygun kararlar alamayan bu kişiler kolaylıkla aldatılabilir ve kandırılabilirler. Bu sebeple de yaptıkları hukuki işlemler ileride iptal edilebilir. Bu sebeple psikolojik ya da nörolojik hastalığı bulunanların, bunama derecesinde unutkan olanların yaptıkları vasiyetnameler iptal edilebilir.

Vasiyetname ölümle birlikte sonuç doğuracağı için, vasiyetnamenin iptali davası ancak kişi öldükten sonra açılabilir.

Vasiyetname Düzenlerken İzin Almak Gerekiyor mu?

65 yaş üstü bir kişinin vasiyetname düzenlemesi için her hangi birisine haber vermesi veya izin alması da gerekmemektedir. Vasiyetname düzenlemek için çocuklarınıza haber vermek ya da izin almak zorunda değilsiniz.

Yaş sebebiyle vasiyetnamenin iptali

15 yaşından küçüklerin düzenledikleri vasiyet iptal edilebilir. Fakat sadece ileri yaş sebebi ile vasiyetin iptali mümkün değildir. Vasiyetin iptalini gerektiren kişinin yaşı değil sağlığıdır. Akıl sağlığı zayıflayan kişilerin düzenledikleri vasiyetname iptal edilir.

Bilgi ve iletişim için

Telefon: 0533 769 56 98

WhatsApp: 530 821 53 16

Adres: Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Maltepe İstanbul

Vasiyetname Başlıklı Yazımızı Okumak İçin Tıklayın.

Vasiyetnamenin İptali Yargıtay Kararları İçin Tıklayın.

Vasiyetnamenin Tenfizi İçin Tıklayın.

Vasiyetnamenin İptali İçin Tıklayın.

 


Yorum yapın

Ara WhatsApp