Üsküdar Miras Avukatı: 0 533 769 56 98

Üsküdar Miras Avukatı Mustafa Kök, İstanbul Üsküdar’da faaliyet gösteren ve miras davaları konusunda deneyimli bir avukattır. Karmaşık miras davalarının içinde boğulmak istemiyorsanız, Üsküdar miras avukatı iletişim kanallarından KÖK Hukuk Bürosu’ndan hizmet alabilirsiniz. Detaylı bilgi almak isterseniz formu doldurun.


Üsküdar Miras Avukatı İletişim Bilgileri

✅ Üsküdar Miras AvukatıAvukat Mustafa Kök
✅ Telefon :+90 533 769 56 98
✅ Adres:Üsküdar İçerenköy Yolu Caddesi Bikeç APT. No:4/5 İçerenköy – Ataşehir/İstanbul
✅ Mail:info@mustafakok.av.tr

Miras hukuku, kişilerin vefatları sonucu miraslarının kanuni ya da atanmış varisler arasında dağıtımını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Üsküdar’da yaşayanlar veya Üsküdar’daki bir miras meselesiyle ilgilenen kişiler için “Üsküdar miras avukatı” arayışı, bu alanın içindeki hukuki süreçlere yönelik profesyonel yardım arayışını ifade eder. Sağlanacak hizmetler arasında danışmanlık, temsil etme ve dava süreçlerinin yönetilmesi yer alır.

Miras davasıyla karşı karşıya kalan kişilerin, davanın lehlerine sonuçlanması için aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmaları önemlidir:

 • Uzmanlık Alanı: Avukatın miras hukuku konusunda uzmanlaşmış olması, özellikle miras paylaşımı, vasiyetnameler, mirasın reddi ve terekenin yönetimi gibi konularda derinlemesine bilgi sahibi olması gerekmektedir.
 • Deneyim: Avukatın daha önce yürüttüğü miras davalarından elde ettiği tecrübesi, benzer durumlarda rehberlik edebilmek için önemlidir.
 • İletişim ve Şeffaflık: Avukatın durumu açık bir şekilde anlatabilmesi ve süreç içerisindeki gelişmeleri düzenli olarak müvekkiline raporlaması güven ilişkisi açısından kritiktir.
 • Başarı Oranı: Daha önce aldığı davaların kazanılma oranı, avukatın miras hukuku alanındaki başarısının bir göstergesidir.

Üsküdar’da bir Üsküdar  miras avukatı ile çalışmak, aşağıdaki avantajları beraberinde getirir:

 • Yerel Hukuk Sisteminin Bilgisi: Üsküdar ve civarında çalışan avukatlar, yerel mahkeme yapısını ve hukuk sistemini iyi tanır.
 • Profesyonel Hizmet: Miras hukuku karmaşık olabilir; avukatınızın konusunda profesyonel olması, süreçlerin doğru bir şekilde yönetilmesini sağlar.
 • Kişisel Yaklaşım: Miras meseleleri hassas olabileceğinden, avukatınızın kişisel durumunuza ve ihtiyaçlarınıza uygun hizmet sunması önemlidir.
 • Hukuki Koruma: Davalar sırasında ve mirasın paylaşımında hukuki haklarınızın korunmasını sağlar.

Miras hukuku konusunda deneyimli ve güvenilir bir Üsküdar miras avukatı ile çalışmak, miras ile ilgili hukuki süreçlerinizi başarıyla yönetmek ve haklarınızı tam anlamıyla korumak için önemlidir.

Üsküdar Miras Avukatı
Üsküdar Miras Avukatı: 0 533 769 56 98 2

Üsküdar Miras Davalarına Bakan Avukat

Miras hukuku, kişinin ölümü sonrasında mal varlığının yasal ve tayin edilmiş mirasçılarına aktarımını düzenleyen hukuki kurallar bütünüdür. Bu alanda uzmanlaşmış olan Üsküdar miras avukatı genellikle mirasla ilgili davaların yürütülmesinde yer alan avukatlara verilen isimdir. Miras hukuku, medeni hukukun bir dalı olup, birçok karmaşık konuyu içermektedir.

Ne yazık ki Türkiye’de mirastan mal kaçırma oldukça sık rastlanan bir durumdur. Örneğin, kimi kişiler yaşamları boyunca mal varlıklarını yalnızca erkek çocuklarına aktararak kız çocuklarına miras bırakmaktan kaçınmakta, ikinci evliliklerinde ise yeni eşin etkisiyle önceki evlilikten olan çocuklarını mal paylaşımı dışında bırakabilmektedirler. Buna karşı Türk Medeni Kanunu, miras bırakanın mal varlığını dilediği gibi dağıtmasına belli koşullar da izin verir.

Ancak, mirasçıların saklı pay hakkını ihlal etmeksizin, miras bırakan mal varlığını istediği kişilere bırakabilir. Mirasçıların saklı pay haklarını alamadıklarını düşündüklerinde, miras bırakanın vefatından sonraki süreçte tenkis davası yoluyla haklarını talep edebilirler. Üsküdar’a özel olarak miras avukatı, hem mirastan haksız yere pay alınmaması durumlarında davalar açarak müvekkillerine haklarını kazandırmakta hem de mirasın adil paylaşılması amacıyla ortaklığın giderilmesi davası yürütmektedirler.

Mirasçılar, dava açmaksızın mirası aralarında da paylaşabilirler. Bu durumda, aralarında bir miras paylaşma sözleşmesi imzalamaları gerekir. Bu sözleşmenin geçerli olabilmesi için tüm mirasçıların sözleşmeyi imzalaması zorunludur. Miras paylaşma sözleşmesi aynı zamanda miras bırakanın hayatta olduğu dönemde de yapılabilir; fakat bu durumda miras bırakanın sözleşmeyi onaylaması gereklidir. Herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için miras paylaşma sözleşmesinin bir miras avukatı tarafından hazırlanması tavsiye edilir.

Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar

Miras hukuku, kişinin ölümü sonrasında mal varlığının yasal ve tayin edilmiş mirasçılarına aktarımını düzenleyen hukuki kurallar bütünüdür. Bu alanda uzmanlaşmış olan Üsküdar miras avukatı genellikle mirasla ilgili davaların yürütülmesinde yer alan avukatlara verilen isimdir. Miras hukuku, medeni hukukun bir dalı olup, birçok karmaşık konuyu içermektedir.

Ne yazık ki Türkiye’de mirastan mal kaçırma oldukça sık rastlanan bir durumdur. Örneğin, kimi kişiler yaşamları boyunca mal varlıklarını yalnızca erkek çocuklarına aktararak kız çocuklarına miras bırakmaktan kaçınmakta, ikinci evliliklerinde ise yeni eşin etkisiyle önceki evlilikten olan çocuklarını mal paylaşımı dışında bırakabilmektedirler. Buna karşı Türk Medeni Kanunu, miras bırakanın mal varlığını dilediği gibi dağıtmasına belli koşullar da izin verir.

Ancak, mirasçıların saklı pay hakkını ihlal etmeksizin, miras bırakan mal varlığını istediği kişilere bırakabilir. Mirasçıların saklı pay haklarını alamadıklarını düşündüklerinde, miras bırakanın vefatından sonraki süreçte tenkis davası yoluyla haklarını talep edebilirler. Üsküdar’a özel olarak miras avukatı, hem mirastan haksız yere pay alınmaması durumlarında davalar açarak müvekkillerine haklarını kazandırmakta hem de mirasın adil paylaşılması amacıyla ortaklığın giderilmesi davası yürütmektedirler.

Mirasçılar, dava açmaksızın mirası aralarında da paylaşabilirler. Bu durumda, aralarında bir miras paylaşma sözleşmesi imzalamaları gerekir. Bu sözleşmenin geçerli olabilmesi için tüm mirasçıların sözleşmeyi imzalaması zorunludur. Miras paylaşma sözleşmesi aynı zamanda miras bırakanın hayatta olduğu dönemde de yapılabilir; fakat bu durumda miras bırakanın sözleşmeyi onaylaması gereklidir. Herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için miras paylaşma sözleşmesinin bir miras avukatı tarafından hazırlanması tavsiye edilir.

Miras Hukuku Davaları Hangileridir?

Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenen miras hukuku, kişilerin vefatı sonrası miraslarının kimlere ve nasıl geçeceğini düzenleyen hükümleri içerir. Miras konuları çeşitli sebeplerle mahkemeye taşınabilir ve miras avukatı tarafından yürütülen davalar aşağıdaki gibidir:

 • Terekeye Temsilci Atanması Davası: Miras bırakanın ardından mirasın yönetimi ve korunması için bir temsilcinin atanması amacıyla açılan davadır.
 • Terekenin Resmi Defterinin Tutulması Davası: Terekedeki malların kaydedilmesi ve muhasebesinin yapılması için defter tutulmasının sağlanması amaçlı davadır.
 • Tereke Tespit Davası: Murisin miras bıraktığı mal ve hakların tespiti için açılan davadır.
 • Mirasçılık Belgesi Alınması Davası: Resmi olarak mirasçı olduklarının tescil edilmesi amacıyla mirasçılar tarafından açılan davadır.
 • Tenkis ve Denkleştirme Davası: Mirasçıların miras payları arasındaki adaletin sağlanması için açılan davadır.
 • Miras Sebebiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası: Miras yoluyla ortak mülkiyetin sona erdirilerek, malvarlığının paylaştırılması için açılan davadır.
 • Mirasçılık Belgesinin İptali Davası: Yanlış veya usulsüz verilmiş mirasçılık belgesinin iptali için açılan davadır.
 • Mirasın Reddi Davası: Mirasçıların, borçları mirası aşan bir mirası reddetmek için açtıkları davadır.
 • Vasiyetnamenin İptali Davası: Vasiyetnamenin geçersiz olduğunun tespiti amacıyla açılan davadır.
 • Vasiyetnamenin Tenfizi Davası: Vasiyetnamenin uygulanması talebi ile açılan davadır.
 • Aile Konutu Şerhi Konulması Davası: Eşlerden birinin ölümü halinde, sağ kalan eşin aile konutu üzerindeki haklarının korunması için açılan davadır.
 • Babalık Davası: Çocuğun baba kimliğinin tespiti için açılan davadır.
 • Soybağı Reddi Davası: Resmi kayıtlarda babalık ilişkisinin yanlış olduğunun belirtilmesi için açılan davadır.
 • Evlat Edinme Davası: Bir çocuğun evlat edinilmesi işlemlerinin hukuki olarak sağlanması için açılan davadır.
 • Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Davası: Hukuki evlatlık ilişkisinin sonlandırılması için açılan davadır.
 • Evlenmenin İptali Davası: Yasalara aykırı evliliklerin iptali için açılan davadır.
 • Miras Sebebiyle İstihkak Davası: Miras kalan malların kimlere ait olduğunun tespiti ve talep edilmesi için açılan davadır.
 • Arsa Payının Düzeltilmesi Davası: Arsadan pay alması gereken kişilerin haklarının düzeltilmesi için açılan davadır.
 • Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası: Satış vaadi sözleşmesindeki uyuşmazlıkların çözülmesi için açılan davadır.
 • Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Murisin malını hile yaparak bir başkasına devrettiğinin iddia edilmesi üzerine açılan davadır.
 • Yanılma Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Tapu kaydının yanıltıcı bilgiler nedeniyle iptali ve yeni bir kaydın tescili için açılan davadır.
 • Aldatma Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Aldatma yoluyla yapılan tapu devirlerinin iptal edilmesi için açılan davadır.
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası: Bir kişinin bakımını üstlenme karşılığında taşınmazın devri sözleşmesine bağlı uyuşmazlıkların çözümü için açılan davadır.
 • Önalım Hakkına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası: Önalım hakkının ihlali nedeniyle tapu kaydının iptali ve tescili için açılan davadır.

Bu davalar, micara davaları ve ilgili hukuki süreçler konusunda uzmanlaşmış miras avukatları tarafından yürütülür. Mirasla ilgili hakkınızı korumak ve adil bir sürecin işlemesini sağlamak için bir avukatla çalışmak önemlidir.

Miras Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Bir kişi vefat ettiğinde, mirası kanunen mirasçılara intikal eder. Mirasçılar, gayrimenkul gibi taşınmaz varlıkları kendi adlarına tescil ettirebilmek için ilgili tapu müdürlüğüne başvuruda bulunmalıdırlar. Bu süreçte yapılması gerekenler aşağıda sıralanmıştır:

 1. Web Tapu Üzerinden Randevu: Taşınmazın kayıtlı olduğu tapu müdürlüğünden intikal işlemi için web tapu sistemi üzerinden randevu alınmalıdır.
 2. Mirasçılık Belgesinin Temini: Başvuru sırasında mirasçı olduğunuzu belgelemeniz gerekecektir. Bu belgeyi noterlerden temin edebilirsiniz.
 3. Elbirliği Mülkiyeti: Eğer tüm mirasçılar bir arada başvuru yapmazlarsa, taşınmaz elbirliği mülkiyeti (ortak mülkiyet) şeklinde tescil edilir. Elbirliği mülkiyetinde bir mirasçı, payını üçüncü kişilere satamaz; ancak mirasçılar arasında satış yapılabilir.
 4. Paylaşım ve Anlaşma: Mirasçılar kendi aralarında anlaşarak mirası diledikleri gibi paylaşabilirler. Miras paylaşımı için noterde ya da adi yazılı bir miras paylaşma sözleşmesi düzenlenebilir. Paylaşımın dışında kalan mirasçının cezai şart ödemesi de anlaşmaya dahil edilebilir.
 5. Miras Paylaşım Davası: Mirasçılar arasında anlaşmazlık yaşanıyorsa, ortaklığın giderilmesi davası açılabilir. Bu dava, taşınmazın satılarak gelirinin mirasçılara payları oranında dağıtılmasını sağlar. Dava, sulh hukuk mahkemesinde görülür ve mahkemenin kararıyla mal varlığı satış memuru aracılığı ile satılarak paylaştırılır.

Miras konularında uzman bir miras avukatı, süreç boyunca size rehberlik edebilir ve mevzuata uygun olarak haklarınızın korunmasını sağlayabilir. Bu nedenle miras paylaşımı ve intikal işlemleri gibi konularda avukat desteği almak oldukça önemlidir.

Mirasta Pay Alabilecek Kişiler Kimlerdir?

Legal ve atanan mirasçılar, mirasın bölünmesi sürecinde hak sahibi olurlar. Türk Medeni Kanunu, kimlerin legal mirasçı sayılacağını detaylıca tanımlar ve bu kanunda dışında legal bir mirasçıdan bahsedilemez. Legal mirasçılar dışında, belli kişiler vasiyetname aracılığıyla atanmış mirasçı olabilirler. Burada önemli olan, miras hukukunun zorunlu kıldığı saklı pay sahibi mirasçıların haklarının gözetilmesidir. Daha önce belirttiğimiz gibi, kimlerin legal mirasçılara dahil olduğunu biraz daha açalım.

Eğer bir kişi vefat eder ve evli ise, eşi her zaman için legal mirasçıdır. Eşin yanı sıra, ilk sırada miras bırakanın doğrudan soyları yer alır. Bu doğrudan soylar, miras bırakanın çocukları, torunları ve onların çocuklarından oluşur. Vefat eden kişinin çocukları yaşıyor ise onlar legal mirasçı sayılır. Çocukları yaşamıyorsa ve torunları varsa torunlar legal mirasçıdır. Eğer miras bırakanın hiç altsoyu yoksa, o zaman yasal olarak anne ve babası mirasçı hâline gelir. Onlar da vefat etmişse, kardeşler ve kardeşlerin çocukları mirasçı olma sıfatını kazanır.

Alt soy, ebeveyn ve kardeşlerden kimse yaşamıyorsa, büyükanne ve büyükbaba yasal mirasçı olur. Onlar da vefat etmişler ise teyze, dayı, amca ve hala mirasçılar arasında yer alır. Bir yasal mirasçının mirastan hissedar olabilmesi için atasından mirasçılığını kaybetmemesi gerekir. Yasal mirasçılar, mirası ret etmişlerse, miras bırakana karşı mirastan feragat etmişlerse, kanunen çıkarılmışlarsa veya yasal mirastan mahrum bırakılacak durumlar söz konusu ise mirastan pay alamazlar.

Bu konuda hukuki destek almak isteyenler bir miras avukatı ile iletişime geçebilirler. Avukatlar, yasal mirasçıların ve atanmış mirasçıların haklarını koruma konusunda yardımcı olacak bilgi ve tecrübeye sahiptirler.

Ara WhatsApp