Üsküdar Kira Avukatı

Üsküdar bölgesinde yer alan ev veya iş yeri sahipleri ve kiracılar için sunulan kira avukatı hizmetleri, kiralama işlemlerinizde karşılaşabileceğiniz sorunlara hukuki bazda çözümler üretir. Kira sözleşmelerinizin Türk Borçlar Kanunu’na uygun şekilde hazırlanması ve gerekli revizyonların yapılmasının yanı sıra, kira ile ilgili her türlü anlaşmazlıkta etkili bir temsilci olarak görev alır bu hizmetin temeli.

Kira kontratlarınızın detaylı şekilde incelenmesi ve mevcut hukuk sistemine uygun hale getirilmesi için çalışan Üsküdar kira avukatı, sözleşmelerin her iki tarafın da haklarını dengeli bir şekilde korumasını sağlar.

Özellikle tahliye ve kira tespit davaları gibi kira hukuku ile ilgili karşılaşılan sorunlar üzerine uzmanlaşmış Üsküdar’daki kira avukatları, kiracı ve mal sahibi arasındaki uyuşmazlıkları yasal çerçevede çözmeyi hedefler. Müvekkillerin haklarını koruyup hakkaniyetli bir sürecin işlemesini sağlarlar.

Kira sözleşmesi hazırlama ve ilgili protokollerin düzenlenmesi gibi uzmanlık gerektiren bu alanda, Üsküdar kira avukatları, sizin özel ihtiyaçlarınıza yönelik, güvenilir ve uzun vadeli kiralama işlemlerinize zemin hazırlar.

Üsküdar civarında kira hukuku konusunda İstanbul Kira Avukatı arıyorsanız, bu alanda derin bilgi ve tecrübeye sahip bir kira avukatı ile çalışmanın, hem mevcut hem de olası kira meselelerinizde sağlayacağı avantajlar göz ardı edilemez. Üsküdar ve çevresinde hukuki destek için yerel uzman avukatlara ulaşarak, kira hukuku ile ilgili tüm ihtiyaçlarınızı güvenle çözüme kavuşturabilirsiniz.

Üsküdar Kira Avukatı
Üsküdar Kira Avukatı 2

Üsküdar Kira-Kiracı Davalarına Bakan Avukat

Kira hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar genellikle “kira avukatı” olarak anılır. Üsküdar bölgesinde çalışan kira hukuku avukatlarına ise “Üsküdar kira avukatı” denir. Zincirleme olarak bu avukatlar, kira üzerine yaşanan hukuki sorunlara yönelik hizmet verirler. Kira bedeli ödenmediği takdirde, avukatlar ödeme taleplerini icra yoluyla tahsil edebilirler veya sulh hukuk mahkemesinde kira alacağı davası açabilirler.

Kiralanan bir eşyanın bedeli, kiracı tarafından ödenmediğinde icra müdürlüğüne başvurarak ilamsız icra takibi başlatılabilir. Ayrıca, sulh hukuk mahkemelerinde kira sözleşmesine dayalı olarak alacak davası açılması da mümkündür.

Kiracılarla mal sahipleri arasında kira artış oranları konusunda sıkça anlaşmazlıklar meydana gelmektedir. Kira sözleşmesi yapıldıktan beş yıl sonra, kira bedelinin artırılması talebiyle dava açılabilir. Ancak beş yılın dolmasından önce kira uyarlama davası açılamaz. Kiracı, kira bedelini düzenli olarak ödediği sürece, kira sözleşmesi otomatik olarak her yıl bir yıl daha uzamaktadır. Kira sözleşmesi on kez yenilendiğinde, mal sahibi, kiracısını üç ay önceden uyarmak şartıyla tahliye davası açabilir. Fakat, mal sahibi bu süreyi beklemeden sadece ihtiyaç sebebi ile tahliye davası açabilir. Örneğin, bir mal sahibi, kiraya verdiği daireye ya da çocuklarına ihtiyaç duyarsa bu durum geçerli olur.

Örneğin, Murat isimli bir polis memuru Üsküdar’da bir daire satın alıp Nilay isimli birine kiraya verdiğini düşünelim. Eğer Murat’ın İstanbul’a tayini çıkarsa, evi kendi kullanımı için ihtiyacı olduğundan, Nilay’a karşı ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açma hakkına sahip olur.

Üsküdar ve çevresinde kira konularında hukuki yardım almak isteyenler, bir “Üsküdar kira avukatı” ile iletişime geçerek vakaları hakkında danışmanlık alabilirler.

Kira Hukuku Nedir?

Kira sözleşmeleri, belirli bir dönem için, ücret karşılığında taşınır veya taşınmaz bir malın başka bir kişi tarafından kullanım hakkının verilmesini kapsar. Özellikle konut ya da işyeri kiralamaları ve taşınır mallar arasında yaygın olan araç kiralama işlemleri, Türk Borçlar Kanunu tarafından düzenlenen kira hukuku içerisinde ele alınır. Ayrıca, tarım arazisinin hasılat paylaşımı esasına göre kiralanması da bu hukuk dalının konusu içine girer.

Kişilerin kira hukukundan kaynaklanan sorunlarında profesyonel destek almak istemeleri durumunda başvuracakları uzman ise bir kira avukatı olacaktır. Kira avukatları, kira sözleşmesine ilişkin anlaşmazlıklarda, sözleşmenin feshi veya tahliye işlemleri gibi konularda hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti verirler.

Bir kira sözleşmesinde, kiralanan mülkün niteliği, kullanım amacı, kira süresi ve kira bedeli gibi hususlar açıkça belirtilmelidir. Konut ve işyerleri için yapılan kiralamalarda, sözleşme bir yıl süre için yapılsa bile, kira bedelinin ödenmesi durumu ve kiracının devam etme isteği olduğu sürece, sözleşme otomatik olarak yıllık bazda yenilenir. Kira sözleşmesi on defa yenilenmedikçe, ve bu yenilemeler her defasında bir yıllık süreler içinde yapılmadıkça, mülk sahibi sözleşmeyi sonlandırma ve kiracıyı çıkarma hakkına sahip olamaz.

Konut ve işyerleri dışında kalan arsa ve tarla gibi taşınmazların kiralanması durumunda ise bu kural geçerli değildir. Konut ve işyerleri için yıllık kira bedeli artışı, sözleşmede sınırlar çerçevesinde belirlenebilir. Türk Borçlar Kanunu uyarınca bu artış, TÜFE oranının 12 aylık ortalama artışını geçememektedir. Kira uyuşmazlıklarında veya kira bedelinin piyasa değerine göre düşük kalması durumunda, mülk sahipleri kira tespit davası açarak mahkemeden güncel kira bedelinin belirlenmesini talep edebilirler. Ancak bu davayı açabilmeniz için kira sözleşmesinin üzerinden en az 5 yıl geçmiş olması gerekmektedir.

Üsküdar Kira Avukatı Hangi Davalara Bakar

Kira kontratı kapsamında taşınmazların tahliyesiyle ilgili hukuki süreçlerde Üsküdar’daki kira avukatları destek sağlar. Kiraya verilen taşınmaz için öngörülen kira bedelinin ödenmemesi halinde, mal sahibi tarafından kira tahliye davası açılabilir. Kiranın zamanında ödenmemesi tahliye davası açma sebebidir, ancak bu aşamaya gelmeden önce ilgili kiracı aleyhinde bir icra takibi başlatılması gerekir. Bu icra sürecinde kiraya veren tarafından belli bir süre tanınarak, kira bedelinin ödenmemesi durumunda tahliye uyarısı yapılmalıdır. Ödeme emri gönderilmeden doğrudan tahliye talebinde bulunulması yasal değildir.

Tahliye ihtarının yapıldığı icra ödeme emrinde kiracıya en az 30 gün süre tanınmalıdır. Söz konusu süre zarfında eğer kiracı borcunun tamamını öderse, hakkında tahliye kararı çıkarılamaz. Ancak belirlenen süre içinde tam ödeme gerçekleşmezse veya yalnızca kısmi bir ödeme yapılırsa, icra hukuk mahkemesine başvurularak tahliye davası açılır.

İcra hukuk mahkemesinde yargıç, kiracının ödeme emrini ve tahliye ihtarını usulüne uygun alıp almadığını ve verilen süre içinde borcun tamamını ödeyip ödemediğini değerlendirir. Yapılan incelemede gerekliliklerin yerine getirildiği tespit edilirse, kiracının taşınmazı boşaltmasına hükmedilir. Mahkeme kararının kesinleşmesini takiben, icra müdürlüğüne başvurarak kira kontratına konu olan taşınmazın boşaltılması istenebilir.

Ayrıca, bir kira sözleşmesinin ardı ardına 10 kez yenilenmesi durumunda, taşınmaz sahibinin, sözleşmeyi bir daha yenilemeyeceğini en geç sözleşme yenileme tarihinden üç ay önce kiracıya noter aracılığıyla bildirmesi gerekmektedir. Benzer bir durum, yeni malikin satın almış olduğu işyerini veya konutu kendi ihtiyaçları nedeniyle tahliye etmek istemesi halinde karşımıza çıkar ve yeni malikin de kiracıya tahliye konusunda noter kanalıyla ihtarname göndermesi gerekir.

Kiracının tahliye edilmesi sürecinde gerekli olan ihtarnamelerin hazırlanması ve diğer hukuki işlemler için Üsküdar bölgesinde hizmet veren bir kira avukatından hukuki yardım almak oldukça faydalı olacaktır.

Kira Hukuku Alanında Avukatın Önemi Nedir?

Kira hukuku ile ilgili bir dava açmadan evvel, ilgili vakaların dikkatle incelenmesi önem arz eder. Kira avukatları bu süreçte, davanın koşullarını ve somut durumu titizlikle analiz etmelidir. Yargıtay’ın benzer davalarda referans oluşturan güncel emsal kararlarının takibi, dava stratejileri açısından kritik bir önem taşır.

Özellikle kiracı tahliye davaları söz konusu olduğunda, davanın usulüne uygun bir şekilde ilerleyebilmesi için bazı zaruri adımlar vardır. Belirli durumlarda, dava açmadan önce kiracıya noter marifetiyle bir ihtarname iletilmesi gerekmektedir. Bu adım atılmadan açılan dava, yeterli dava şartı oluşmadığından dolayı reddedilecektir ki bu durum, talep ettiğiniz kararı almamanıza ve dava masrafları ile yüz yüze kalmanıza yol açabilir.

Kirayı veren mal sahibi, ihtiyaç gerekçesiyle kiralama sözleşmesini sonlandırmak istediğinde ve evi satın alan yeni malik, ihtiyaç sebebiyle kiracının tahliyesini talep ettiğinde de farklı sürelere uyulması gerektiği bilinmelidir. Bu süreler ve koşullar, her bir duruma özgü düzenlemelere yer vermektedir.

Kira hukukunda uzmanlığa sahip kira avukatları bu alandaki karmaşık süreçleri ve yasal prosedürleri çok iyi bilirler ve müvekkillerinin haklarını en uygun biçimde savunarak dava süreçlerini yönetirler. Kiraya verenler veya kiracılar, bu tür yasal mücadelelerde bir avukatın tecrübesi ve desteğinden yararlanarak haklarını en etkin şekilde koruma altına almış olacaklardır.

Kira Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Avukatlık ücretleri, müvekkil ve Üsküdar’daki kira avukatı arasında özgürce anlaşma ile belirlenir. Bu ücretler, avukatlık asgari ücret tarifesiyle ve İstanbul Barosu tarafından yayınlanan minimum ücret skalasıyla yasal çerçeve içinde sınırlıdır. Tahliye davaları için tavsiye edilen minimum avukatlık ücreti 21.000 TL, kira miktarının tespiti ve artış davaları için önerilen en düşük ücret 20.000 TL olarak ayarlanmıştır. İhtarname ve ihbarname hazırlamak için ise asgari 9.000 TL avukatlık ücreti öngörülmüştür. Avukatlık hizmetinin bedeli ve ödeme yöntemini taraflar serbestçe kararlaştırabilir.

Avukatlık ücreti teklifiniz, çeşitli faktörlere dayalı olarak şekillendirilecektir; bu yüzden açılacak davanın ya da yürütülecek işlemin ayrıntıları iyice konuşulmalı ve buna göre bir ücret kararlaştırılmalıdır. Kira hukukunda, haksız dava açma veya yanlış zamanlamayla yapılan ihtarname gönderme gibi işlemler nedeniyle, kazanılması muhtemel davalarda mağlubiyete neden olabilecek unsurlar bulunabilir. Dolayısıyla, avukatlık masraflarını hesaplamadan önce, yasal haklarınızı ne zaman, nasıl ve hangi şekilde talep edebileceğinizi yasal düzenlemeler çerçevesinde değerlendirmeniz faydalı olacaktır.

Kira avukatı ile görüşmeden önce, iletişime geçeceğiniz avukatın deneyimi, uzmanlık alanı ve işin karmaşıklığı gibi etkenler göz önünde bulundurulmalıdır. Böylece, hukuki süreçlerinizi yönlendirirken doğru bilgilendirme ve profesyonel destek alabilirsiniz. Kira hukuku konusunda Üsküdar bölgesinde yardıma ihtiyacınız varsa, tecrübeli bir kira avukatı ile işbirliği yaparak, mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek ve haklarınızı etkili bir şekilde savunmak önemlidir.

Ara WhatsApp