Üsküdar Ceza Avukatı

Ceza davaları, özellikle Üsküdar bölgesi sakinleri için hayati öneme sahiptir. Bu bağlamda, bir Üsküdar ceza avukatı seçmek, yargılama esnasında hakların korunması açısından büyük bir önem taşır. Şüpheli, sanık ya da mağdur konumunda olun, bir ceza avukatı sizin adil bir yargılama süreci geçirmenizi sağlamak adına kritik kararları alır ve hukuki savunmanızı yapar.

Üsküdar’da hizmet veren bir ceza avukatı, davada görev alarak titiz ve ayrıntılı desteği müvekkillerine sunar. Müvekkillerin hakları, kanun önünde en etkili biçimde savunulur ve yargılamanın hakkaniyet içinde ilerlemesi sağlanır.

Hukuki sürecin en temel parçası adalete erişimdir; bu nedenle Üsküdar’da ceza avukatı seçimi yaparken itinalı olmalısınız. İyi bir avukat, ceza hukuku alanında bilgili bir kılavuz olmalı ve sürecin her aşamasında hukuki hükümleri sizin yararınıza doğru bir şekilde yorumlamalıdır.

Uzman bir Üsküdar ceza avukatı ile çalışmak, ceza yargılamalarında karşılaşabileceğiniz olumsuz sonuçları minimize eder ve haklarınızın korunması için proaktif önlemler alınmasını sağlar. Ceza davalarının yaratabileceği stres ve karmaşıklığa karşı, profesyonel bir ceza avukatı desteği almak, kişisel ve hukuki güvenliğiniz açısından büyük öneme sahiptir.

 Üsküdar Ceza Avukatı
 Üsküdar Ceza Avukatı 2

Ceza Davalarına Bakan Avukatlar Üsküdar, İstanbul

Ceza avukatları, özellikle ağır ceza mahkemeleri ve asliye ceza mahkemelerinde faaliyet gösteren ve müvekkillerini savunan hukuk profesyonelleridir. Her avukat, hukuksal bilgisi çerçevesinde ceza davalarında müvekkilini temsil edebilecek yetkinliğe sahiptir. Ancak, herhangi bir ‘Üsküdar avukatı’ veya ‘ceza avukatı’ diye hukukumuzda özel bir avukat sınıfı bulunmamaktadır. Yeni mezun bir avukat bile ağır ceza mahkemelerinde sanık müdafii olarak görev yapabilir.

Peki, neden bazı avukatlar kendilerini ‘ceza avukatı’ olarak ifade ederler? Ceza hukuku, zorlu bir ihtisas alanıdır ve bazı avukatlar, profesyonel kariyerlerini bu alanda derinleştirmeye karar verir. Uzmanlık ve tecrübelerini ceza hukuku davalarında yoğunlaştıran bu avukatlar, toplum tarafından genellikle ‘ceza avukatı‘ olarak tanınırlar.

Ceza davalarının başlangıcı çoğu zaman bir yakalama veya arama işlemiyle olur. Şüpheli sıfatıyla kişilerin savcılık veya kolluk kuvvetleri tarafından alınan ifadeleri, soruşturmanın kritik parçalarındandır. Bu aşamada avukatlık hizmetlerinden faydalanmak, şüphelinin anayasal haklarının korunması açısından önemlidir. Polis veya jandarma tarafından ifadenizin alınması anında, avukatınızla birlikte hareket etmek ve avukatınıza ulaşılmasını talep etmek sizin anayasal hakkınızdır.

Mahkeme aşamasında da avukatınızın hukuki desteğini talep edebilirsiniz. Dosyanızı detaylıca inceleyen avukat, sizin lehinize olan delillerin toplanmasını sağlayabilir ve yararınıza olacak hukuki düzenlemelerin, etkin pişmanlık gibi, uygulanması için taleplerde bulunur. Suçlamalar nedeniyle tutuklanıp cezaevine konulduysanız, avukatınızla herhangi bir kısıtlama olmadan görüşmeler yaparak savunmanızı daha etkin bir şekilde yapabilirsiniz.

Bunların yanı sıra, ceza avukatı seçerken tecrübe, uzmanlık alanları ve daha önceki dava başarıları gibi faktörleri göz önünde bulundurmanız, hukuki süreçlerinizde sizin için büyük avantaj sağlayacaktır.

Üsküdar Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza avukatları, Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Gümrük Kanunu ve Vergi Usul Kanunu gibi mevzuatlarda belirtilen suçları işleyen bireylerin yargı süreçlerinde savunma görevini üstlenir. Bir başka deyişle, suç teşkil eden eylemleri gerçekleştiren şahısların haklarını mahkemelerde temsil eden hukuk profesyonelleridir. Ceza avukatları, çeşitli suç türlerine ilişkin davalarda sanıklara veya mağdurlara hukuki destek sağlar:

 • Kasten Öldürme (Cinayet): Bir kişinin kasıtlı olarak hayatına son verilmesi davaları.
 • Kasten Yaralama: Silah veya bıçak gibi aletlerle kişiye fiziksel zarar verilmesi eylemi.
 • Trafik Kazası Sonucu Ölüm: Araç ile çarpma sonucu meydana gelen ölümlü kazalar.
 • Tehdit: Bir kişiye veya onun yakınlarına zarar verme tehdidi içeren suçlar.
 • Hürriyetten Yoksun Kılma: Bir kişinin zorla alıkonulması.
 • Konut Dokunulmazlığını İhlal: Birinin evine izni olmadan girme.
 • Hakaret: Bir kişiye aşağılayıcı sözler ile saldırma.
 • Hırsızlık: Bir başkasının mülkiyetindeki eşyayı izinsiz olarak alma.
 • Mala Zarar Verme: Kasıtlı olarak başkasının malına zarar verme.
 • Dolandırıcılık: Hile ile kişiyi aldatma ve menfaat sağlama.
 • Vergi Kaçakçılığı: Hukuka aykırı biçimde vergi ödememek.
 • Cinsel Saldırı: Bir kişiye cinsel doğada istenmeyen davranışlarda bulunma.
 • Şantaj: Bir kişiyi tehdit ederek haksız çıkar elde etme.
 • Resmi Belgede Sahtecilik: Yasal olmayan yollarla resmi evrak düzenleme veya değiştirme.
 • Örgüt Kurma: Suç işlemek amacıyla oluşturulan birliktelikler ve yapılan eylemler.
 • Zimmet: Görevi sırasında kişinin kendisine yasal olmayan çıkar sağlaması.
 • Rüşvet: Bir görevi ya da işi yürütmek için verilen veya alınan yasadışı menfaat.
 • Cumhurbaşkanına Hakaret: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanına yapılan aşağılama eylemi.
 • Terör Propagandası: Terör örgütlerinin amaçlarını ve eylemlerini meşrulaştırmaya çalışan faaliyetler.

Ceza avukatları, yukarıda sayılan ve diğer suçlarla ilgili davalarda hem sanıkların hem de mağdurların hukuki temsilciliğini yaparak adil bir yargılama sürecinin sağlanmasına katkıda bulunurlar.

Üsküdar Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar? 

Ağır ceza mahkemeleri, toplumsal barışa daha büyük tehdit oluşturan suçlardan kaynaklanan davalara bakarlar ve kararları üç hakimle birlikte alırlar. Bu tür suçlar kanunlarla net bir şekilde belirtilmiştir ve ilgili kanun maddelerine göre ağırlaştırılmış müebbet hapis, ömür boyu hapis veya on yıldan fazla hapis cezası gerektirecek suçlardan yargılamalar ağır ceza mahkemeleri tarafından gerçekleştirilir. Suçlar arasında terörle mücadele kanunu kapsamında işlenenler, yağma (gasp), resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas gibi suçlar yer alır.

Ayrıca, devletin birliğini bozan, düşmanla işbirliği yapan, anayasayı ihlal eden veya cumhurbaşkanına suikast gibi ulusal güvenliği tehdit eden suçlar da ağır ceza mahkemesi yetki alanındadır. Bu tür ciddi ve karmaşık davalarda, yargılama aşamasında deneyimli bir ceza avukatı büyük önem taşır. Şayet herhangi bir il veya ilçede bu tip bir suçla suçlanıyorsanız, ilgili kanun maddesi ve başvurulacak ağır ceza mahkemesi konusunda uygun yönlendirme ve temsil için bir ceza avukatı ile temasa geçmek önemlidir.

Asliye ceza mahkemeleri ise tek hakimle karar verdiği için daha az ağırlıktaki suçlar için görevlidir ve herkesin erişebileceği her il merkezinde bulunurlar. Ağır ceza mahkemelerinin görev alanı dışında kalan tüm davalara asliye ceza mahkemeleri bakar.

Ceza Avukatı ve Ağır Ceza Avukatı Ücretleri

Avukatların pro bono (ücretsiz) hizmet vermesi yasal olarak yasaktır ve avukatların alacakları ücret, birden fazla faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ceza avukatı gibi farklı uzmanlık alanlarındaki avukatlar, aynı dava türleri için bile çeşitli ücretler talep edebilirler. Ücretler, avukatın deneyimine, bilgi birikimine ve davanın karmaşıklığına göre de farklılık gösterebilir.

Bir avukatın daha önceki benzer davalardaki başarı oranı yüksekse, bu durum avukatın talep edeceği ücretin daha yüksek olmasına neden olabilir. Barolar, avukatların her dava için alabilecekleri minimum ücreti belirlemekte ve bu ücretler genellikle belirlenen taban fiyatları temsil eder. Ancak, Üsküdar ceza avukatı gibi bazı avukatlar, kendi uzmanlık alanlarında daha yüksek ücretler talep edebilirler.

Avukatlık ücretlerini sadece avukatın tecrübesi ve uzmanlık alanı belirlemez; davanın kendine özgü detayları da ücretlendirmede önemli bir rol oynar. Örneğin, bazı hukuki vakaların doğası gereği daha zor olarak kabul edilir ve avukatlar bu tür vakalar için genellikle daha yüksek ücret talep ederler.

Suçsuz bir kişinin delilsiz olarak bir ceza davasından beraat etme ihtimali yüksek olabilirken, çok sayıda tanığın olduğu, kamera kayıtlarının bulunduğu ve sanığın suçu kabul ettiği durumlar gibi somut kanıtların varlığında, kişinin ceza alma olasılığı artar. Bu tür ayrıntılar ceza avukatlarının ücret talepleri üzerinde etkilidir. Kasten yaralama suçu ile ilgili bir davadaki iki farklı müvekkil için aynı avukatın istediği ücret, dosyanın içeriğine bağlı olarak iki katına kadar çıkabilir.

Kısacası, bir ceza avukatının hizmet bedeli; tecrübesi, uzmanlık alanı ve eldeki davanın özellikleri gibi çok yönlü faktörlere göre şekillenir ve müvekkilin durumunu değerlendirirken bu faktörler göz önünde bulundurulur.

İlginizi çekebilir; TCK 86

Üsküdar Ceza Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Etmelidir?

Her avukat ceza hukuku davalarında müdafi olarak görev yapabilir, fakat ne yazık ki yasal düzenlemeler avukatların uzmanlık unvanları taşımalarına olanak tanımamaktadır. Ancak, bir avukat belli bir konuda sıkça görev yaparak o alanda deneyim kazanabilir. Dolayısıyla, ceza davaları konusunda tecrübeli avukatlar tercih edilmelidir. Eğer daha önce tanıdığınız bir kişi için ceza hukuku alanında hizmet vermiş bir avukat varsa, onunla çalışmak akla yatkın olacaktır.

Ceza yargılamalarının bir kısmının tutukluluk şartıyla yürütüldüğünü ve sanığın tutukluk süresinin mahkumiyet halinde cezadan düşüleceğini bilmek önemlidir. Kuvvetli suç şüphesi bulunan vakalarda yargılama tutuklu gerçekleşebilir. Bir kişi hakkındaki ceza davası sürdükçe, ilgili dosya adliye kayıtlarında bulunur ve bu dosyada çeşitli deliller yer alır.

Ceza davası dosyasının incelenmesi sonucunda sanığın alabileceği ceza miktarı ortaya çıkar ve suçsuzluğunu kanıtlamak için hangi delillerin toplanması gerektiği belirlenir. Eğer sanık iddia edilen suçu gerçekten işlemişse, pişmanlık göstererek ya da zararı tazmin ederek cezasını hafifletebilir. Bir Üsküdar ceza avukatı, bu konularda size danışmanlık yapabilir ve davayla ilgili bilgilendirme sağlayacaktır. Eğer deliller suçu kesin olarak sizin işlediğinizi gösteriyorsa, bir İstanbul Üsküdar ceza avukatı beraatınızı sağlayamayabilir ama daha az ceza almanıza ya da hapis cezasından kaçınmanıza yardımcı olabilir.

Ara WhatsApp