Üsküdar Boşanma Avukatı

Üsküdar boşanma avukatı, Üsküdar’da ikamet eden kişiler için yaşadıkları boşanma süreçlerinde karşılaştıkları hukuki sorunlar, kararlı ve titiz bir yaklaşım sergileyen boşanma avukatları tarafından çözüme kavuşturulmaktadır. Aile hukukunun derinliklerine hakim ve alanda yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan bu avukatlar, boşanmanın yanı sıra nafaka, velayet ve kadın hakları gibi konularda özellikle uzmanlaşmışlardır.

Üsküdar boşanma avukatı, müvekkillerinin çıkarlarını koruma altına almak ve boşanma süreçlerini verimli bir biçimde yürütmek amacıyla, en üst düzeyde özen göstererek hareket eder. Nafaka, tazminat ve velayet gibi hassas konularda müvekkillerin çıkarları titizlikle değerlendirilir ve taleplerin aile mahkemelerinde etkili biçimde temsil edilmesi sağlanarak hakların korunması amaçlanır.

Üsküdar bölgesinde yer alan İstanbul boşanma avukatı, Türk Medeni Kanunu başta olmak üzere, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Çocuk Koruma Kanunu, Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Türk Borçlar Kanunu gibi geniş bir yasal çerçevede hizmet vermektedirler.

Suç unsuru barındıran durumlarda ise Ceza Kanunu’nu da dikkate alırlar. Yargıtay kararlarını sürekli göz önünde bulunduran avukatlar, böylece müvekkillere güncel ve doğru hukuki danışmanlık sunmaktadırlar.

Deneyimli Üsküdar boşanma avukatları, İstanbul Aile Mahkemeleri’nde görülen davaları yönetir ve karşılaşılan hukuki anlaşmazlıkları başarıyla çözüme ulaştırırlar. Üsküdar’da boşanma avukatı arayışında olanlar için bu avukatlar, uzmanlıklarını ve deneyimlerini, müvekkillerinin haklarını koruma sözü vererek sunmaktadırlar.

Üsküdar Boşanma Avukatı
Üsküdar Boşanma Avukatı 2

Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Avukatı Üsküdar, İstanbul

Boşanma davası, eşlerin ayrılma sürecinde yasal haklarını korumak için başvurdukları hukuki bir işlemdir. Üsküdar ve çevresinde bu süreçte destek almak için başvurabilecekleri hukuk profesyonellerine “Üsküdar boşanma avukatı” adı verilir. Boşanma davaları, eşlerden birinin veya her ikisinin yaşadığı yer mahkemesinde ya da son altı aydır birlikte yaşadıkları yerin mahkemesinde açılır. Anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki tür boşanma davası vardır.

Anlaşmalı boşanma davası; evlilik bir yıldan uzun sürmüş ve her iki taraf da boşanmayı istiyorsa, boşanma gerçekleşebilir. Anlaşmalı boşanma davaları, Türkiye genelinde herhangi bir yerdeki mahkemede açılabilir ve yetki konusunda esneklik söz konusudur. Tarafların yetki konusunda itirazı olmaması durumunda, mahkeme yetkisizlik kararı veremez.

Çekişmeli boşanma davalarında ise, boşanmak isteyen eş özel boşanma sebeplerinden birini iddia ederek ispatlamak zorundadır. Bu sebepler arasında zina, akıl hastalığı, suç işleme, ahlak dışı yaşam, hayata kast gibi davranışlar, onur kırıcı tutumlar veya terk etme bulunmaktadır. Ayrıca, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını göstermek suretiyle de boşanma talebinde bulunulabilir. Çekişmeli boşanmalarda her iki tarafın da istemesine rağmen, hakim davanın koşullarına göre boşanmayı reddedebilir veya ayrılık kararı verebilir. Ayrılık kararı, tarafların tekrar bir araya gelme şansları olması durumunda verilebilir.

Eğer boşanmayı düşünen biri Üsküdar ve çevresinde yaşıyorsa, süreci doğru yönetmek için tecrübeli bir “boşanma avukatı” ile çalışmak önemlidir. Bu, eşlerin haklarının doğru bir şekilde temsil edilmesini ve yasal süreçlerin etkin bir biçimde takip edilmesini sağlar.

Boşanma Davası Nedir?

Eşlerin, evliliklerini yürütememe durumunda sonlandırmaya karar vermeleri mümkündür ve bu süreci resmiyete dökmek için bir mahkeme kararı alınması zorunlu hale gelir. Evlenirken sadece eşlerin imzasının geçerli olduğu durumların aksine, boşanma işlemi mahkeme sürecini gerektirir. Eşler arasındaki evlilik bağını meşru yollarla koparmak adına başlatılan yasal işlemlere boşanma davası adı verilir ve boşanma davaları tipik olarak anlaşmalı veya çekişmeli olarak iki ana kategoriye ayrılır.

Anlaşmalı boşanma davasında, eşlerin her iki tarafının da boşanmaya onay vermiş olması, çocukların velayeti, nafaka, maddi ve manevi tazminat gibi konularda anlaşmalara varmış olması durumunda, yargıç genellikle hızlı bir şekilde boşanma kararı verebilir.

Çekişmeli boşanma süreci ise oldukça farklıdır. Bu tür bir davada, eşlerin evliliği sürdürmenin kendilerinden beklenemeyeceğini ve boşanmak için geçerli sebepleri olduğunu kanıtlamaları gerekmektedir. Yoksulluk nafakasının hükmedilmesi için, talep eden eşin diğer eşten daha az kusurlu olduğu tespit edilmelidir. Aynı şekilde maddi ve manevi tazminat talepleri de eşlerin kusur durumlarına bağlıdır. Aile mahkemesi hakimi, taraf kusurlarını, dosyada yer alan deliller ışığında değerlendirir ve gerekli görürse bu tespitleri ve gerekçelerle kararını açıklar.

Boşanma süreçlerinde uzman bir boşanma avukatı  ile çalışmak, her iki tarafın da haklarını en iyi şekilde koruması ve sürecin adil bir biçimde işlemesinde hayati önem taşır. Boşanma avukatları, hukuki danışmanlık sağlamanın yanı sıra, delil toplama, dava dosyalama ve müşteri temsili gibi konularda deneyimli oldukları için kritik rol oynarlar.

Boşanma Avukatı Kimdir?

Boşanma süreci, evliliğin sonlanması ve eşler arasındaki yasal ilişkinin düzenlenmesiyle ilgili kararları kapsar. Halk arasında “Üsküdar boşanma avukatı” olarak bilinen hukuk profesyonelleri, bu süreçte hukuki haklarınızın korunması için size destek sağlar. Boşanma davalarında eşlerin evliliğin sona ermesi, çocukların velayeti, yoksulluk ve iştirak nafakası ile maddi ve manevi tazminat talepleri gibi konularda karar verilir.

Üsküdar bölgesinde boşanma avukatları, özellikle velayet düzenlemeleri ve değişikliklerine dair hukuki yardım sunarlar. Söz konusu avukatlar, ayrıca eşlerin birbirlerine ödemesi gereken yoksulluk nafakası ve çocuklar için belirlenen iştirak nafaka miktarı hakkında da danışmanlık hizmeti vermektedir.

Boşanma sürecinde tarafların birbirlerine karşı maddi ve manevi tazminat talepleri de incelenir. Üsküdar boşanma avukatı, bu tazminat alacakları hakkında taraflara hukuki rehberlik yapar ve gerekli prosedürleri takip eder. Avukat ile yapacağınız görüşmeler sonucunda, avukatınız sizden detaylı bilgi alarak boşanma nedenlerinizi ve sahip olduğunuz delilleri değerlendirir. Aldığı bilgilere dayanarak boşanma dilekçenizi hazırlayacak olan avukatınıza tüm bilgileri eksiksiz aktarmanız önemlidir.

Avukatınız elinizdeki delilleri değerlendirerek hangi delilin mahkemede kullanılabilir olduğuna dair sizlere yol gösterir. Kullanılabilecek deliller ışığında, boşanma kararının verilmesinde veya davanın reddedilmesinde etkili olacaklardır. Aynı zamanda, nafaka ve maddi ile manevi tazminat taleplerinizin sonuçlarını da delil durumunuz doğrudan etkileyecektir.

Boşanma hukuku ile ilgilenen ve bu alanda destek veren Üsküdar boşanma avukatları, sizlerin haklarınızın en iyi şekilde savunulması ve temsil edilmesi için özveriyle çalışmaktadırlar. Boşanma avukatı arayışınızda, deneyimli ve güvenilir bir hukuk danışmanı seçmek, sürecin daha sağlıklı ilerlemesine ve haklarınızın korunmasına yardımcı olacaktır.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma sürecine başlarken, boşanma talebinizi içeren dilekçenizde boşanma gerekçenizi açıkça belirtmeniz gerekmektedir. Evlilik birliğinin sarsılmasına yol açan önemli durumlar söz konusu olduğunda, mahkeme boşanmaya hükmedebilir. Özellikle, eşlerin birbirini aldatması, Türk Medeni Kanunu’na göre kesin boşanma nedenlerinden biri kabul edilir. Bir eşin, evliliğin devamı esnasında karşı cinsle cinsel ilişki kurduğunun kanıtlanması halinde, hakim boşanma kararı verebilir.

Eşin zina yaptığını öğrenen taraf, aldatma nedeniyle boşanma davası açmak isterse, bu durumu öğrendikten sonraki altı aylık süre içinde harekete geçmelidir. Aldatma olayını öğrendikten sonra altı ay içerisinde dava açılmazsa, aldatılan eşin olayı affettiği varsayılır ve altı ayın ardından zina sebebiyle açılan dava reddedilir.

Ancak güveni sarsıcı olan aldatma eylemi, evlilik birliğini temelden sarsıcı bir neden olarak kabul edilebilir ve bu nedenle boşanma davası açılabilir. Ayrıca, bir eşin diğerini terk etmesi de Türk Medeni Kanunu‘nda boşanma sebebi olarak belirtilmiştir. Eşlerin birlikte yaşaması esastır ve eğer eşlerden biri, meşru bir neden olmaksızın ortak konutu terk ederse, terk eden eşe öncelikle ortak konuta geri dönmesi için bir çağrı yapılmalıdır. Bu çağrı, noter aracılığıyla bir davetiye yollanarak ya da mahkeme tarafından bir ihtarname ile tebliğ edilerek yapılabilir. Eşin çağrıya uymayıp belirlenen süre içinde eve dönmemesi durumunda, terk sebebiyle boşanma davası açılabilir.

Bunun yanı sıra, bir eşin akıl hastalığı da boşanma nedenleri arasındadır. Boşanma sürecinde rehberlik ve danışmanlık almak isteyenler, deneyimli bir boşanma avukatı ile görüşerek hukuki desteğe başvurabilirler.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma süreci, mahkemeye dava dilekçesi verilmesiyle başlar. İstanbul Üsküdar’dan  bir boşanma avukatı tutmanız şart değildir; ister bizzat kendiniz ister Üsküdar’daki boşanma avukatlarından biri aracılığıyla boşanma davası açabilirsiniz. Davanızı kendiniz yönetmek ve avukatsız duruşmalara katılmak da mümkündür. Ancak, dava dilekçesinde belirli zorunlu bilgilerin yer alması gerektiğini unutmamak önemlidir. Bu bilgiler eksik olursa ve mahkemenin belirlediği süre içerisinde tamamlanmazsa, davanız reddedilebilir.

Boşanma davası sonrasında genellikle mal rejimi tasfiyesi amacıyla katılma alacağı davası da açılır; bu davada, evlilik boyunca edinilen malların paylaşımı gerçekleşir. Malların paylaşım sürecinde, taşınmazların mahkeme kararı alınana kadar elden çıkarılması mümkün olabilir.

Buna karşı koymak için, dava dilekçesinde, eşlerden birinin, taşınmazları üçüncü kişilere devretmeyi engelleyecek önleyici tedbirlerin talep edilmesi çok önemlidir. Ayrıca, taşınmazlar üzerine sınırlı ayni hak tesis edilmesini engelleyecek tedbirlerin alınması da tavsiye edilir. Bu gibi tedbir talepleri genellikle mahkeme tarafından onaylanır ve bu tedbirler için sizden herhangi bir teminat talep edilmez.

Eğer boşanma sürecini bir avukat aracılığıyla yürütmek istiyorsanız, avukatınıza vekalet vermeniz gerekir. Bunun için, boşanma işlemleri için vekalet vereceğiniz bir avukat ile birlikte noterlik ofisine gitmeniz yeterlidir. Boşanma davası vekaletnamesi fotoğraflı olmalıdır, bu sebeple noterliğe gitmeden önce yanınıza iki adet fotoğraf almanız önerilir. Avukatınızın boşanma davasını yönetmesi durumunda, adliyeye gitmeniz gerek kalmaz.

Davanızı yönetecek olan boşanma avukatı, sürecin her aşamasında sizi temsil ederek işlerin yürütülmesini sağlayacaktır. Boşanma avukatlarının tecrübesi, karmaşık boşanma süreçlerinde önemli avantajlar sağlayabilir.

Ara WhatsApp