Ümraniye Kira Avukatı

Ümraniye Kira Avukatı; Ümraniye bölgesinde kiralık mülk sahibi ya da kiracı olmanın getirebileceği hukuki ihtilaflar ve sorunlar söz konusu olduğunda, bir kira avukatı ile çalışmak, bu tür problemlerin çözümünde büyük önem taşır. Ümraniye ve çevresinde bulunan deneyimli bir kira avukatı sizlere şu konularda profesyonel destek sağlar:

  • Kira sözleşmelerinin Türk Borçlar Kanunu’na uygun olarak hazırlanması, incelenmesi ve düzenlenmesi
  • Mevcut kira kontratlarının detaylı bir şekilde gözden geçirilip, iki tarafın da haklarını koruyacak biçimde revize edilmesi
  • Kiracı ve mal sahibi arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümü
  • Tahliye davaları, kira bedeli tespiti gibi konularda etkin hukuki temsil ve danışmanlık sağlanması
  • Kira sözleşmesi ve ilgili protokolleri hukuka uygun şekilde hazırlama ve uygulama süreçlerinde rehberlik

Ümraniye’de bir İstanbul Kira Avukatı arıyorsanız, kira hukuku alanında bilgili ve tecrübeli bir avukata ihtiyacınız var demektir. Kira ile ilgili sorun yaşamak istemiyorsanız veya mevcut sorunlarınıza profesyonel çözümler arıyorsanız, yerel bir uzmanla iletişime geçmek en doğru adım olacaktır.

Böylelikle, kira hukukuna dair tüm karmaşıklıklar profesyonel bir şekilde halledilir ve herhangi bir hukuki aksilik yaşama riskiniz minimal seviyelere indirgenir. Kira anlaşmazlıklarında adaletli ve hakkaniyetli bir çözüm için Ümraniye civarında tecrübe sahibi bir kira avukatına başvurarak, haklarınızı koruma altına alabilir ve güven içinde kiralamalar yapabilirsiniz.

Bu hizmetlerle, kiracı ve mal sahiplerinin kira hukuku konusundaki tüm ihtiyaçlarına cevap verilir ve uzun vadeli, huzurlu kiracı-mal sahibi ilişkileri inşa edilmesine katkıda bulunulur.

Ümraniye Kira-Kiracı Davalarına Bakan Avukat

Kira hukuku konusunda uzmanlaşmış hukuk profesyonellerine “kira avukatı” adı verilir. Kira avukatları, kiracılar ve ev sahipleri arasında ortaya çıkan çeşitli anlaşmazlıklarda danışmanlık yaparlar ve dava süreçlerini yürütürler. Kiracı kira bedelini ödemediğinde, icra müdürlüklerine başvurarak ilamsız icra takibi yapılabilir ya da sulh hukuk mahkemesinde alacak davası açılabilir.

Kiracılar ve ev sahipleri arasında en yaygın anlaşmazlıklardan biri kira artış oranlarıdır. Kira sözleşmesi yapıldıktan beş yıl geçtikten sonra ev sahibi, kira bedelinin artırılması amacıyla dava açma hakkına sahiptir. Ancak kira sözleşmesi süresi dahilinde, kiracı kira ödemelerini eksiksiz gerçekleştirmişse, sözleşme otomatik olarak her yıl bir yıl daha yenilenir.

Yenilenme süreci on kez meydana geldikten sonra, ev sahibi kiracıyı üç ay önceden uyarmak koşuluyla tahliye davası açabilir. Ancak, bu kuralın ihtiyaç nedeniyle tahliye davaları için bir istisnası vardır. Ev sahibinin ya da çocuklarının kiralanan daireyi kullanmaya ihtiyaçları varsa, bu durum dikkate alınabilir. Örneğin, Tunceli’de görev yapan polis memuru Murat, İstanbul Ümraniye’de bir daire satın alıp Nilay’ a kiraya vermiş olsun. İki yıl sonra Murat’ın İstanbul’a tayini çıkarsa, ihtiyaç sebebiyle dava açarak daireyi boşaltma hakkına sahip olur.

Eğer konum olarak Ümraniye ilçesindeyseniz ve kira hukuku alanında uzman bir avukata ihtiyacınız varsa, “Ümraniye kira avukatı” terimi ile arama yaparak bu konuda deneyimli hukukçulara ulaşabilirsiniz.

Kira Hukuku Nedir?

Kira sözleşmesi, bir kişinin mülkünü belirli bir süre ve karşılık olarak başka bir kişiye kullanım hakkı verilmesini içeren hukuki bir işlemdir. Bu işlem, hem taşınmaz mal (örneğin konut veya iş yeri gibi) hem de taşınır mal (örneğin motorlu bir araç gibi) için geçerlidir. Ayrıca, bir tarlanın tarım faaliyeti gösterilmesi amacıyla hasılat paylaşımı usulü ile kiralanması da kira hukukunun konuları arasındadır.

Türkiye’de kira hukuku, Türk Borçlar Kanunu ile düzenlenmiştir. Kanuna göre, kira sözleşmelerinde kiralanan şeyin niteliği, ne amaçla kullanılacağı, kira süresi ve kira bedelinin ne kadar olacağı gibi bilgilerin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Eğer konut ve iş yeri kiralarında sözleşme süresi 1 yıl olarak kararlaştırılmışsa ve kiracı kira bedelini ödemeye devam etmek isterse, sözleşme otomatik olarak her yıl bir yıl daha uzar. Kiracının çıkarılması için sözleşmenin 10 kez yenilenmemiş olması şarttır.

Arsa ve tarla gibi taşınmazların kiralanmasında bu süre uzatma kuralı geçerli değildir. Konut ve işyerleri için yapılan kira sözleşmelerinde yıllık kira artışı, sözleşmede belirlenebilir. Ancak, Türk Borçlar Kanunu‘nda belirtilen üzere, bu artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı son 12 aylık TÜFE oranı ortalamasını geçemez.

Uzun vadede kira bedelleri piyasadaki emsal kiraların altında kalabilir. Bu durumu önlemek için mal sahiplerine, kira sözleşmesi en az 5 yıllık bir süreden sonra kira tespit davası açma hakkı verilmiştir. Dava açabilmek için sözleşmenin düzenlenmesinin üzerinden 5 yıl geçmiş olmalıdır. Bu aşamada profesyonel danışmanlık için bir kira avukatından hizmet almak yararlı olabilir.

Ümraniye Kira Avukatı
Ümraniye Kira Avukatı

Ümraniye Kira Avukatı Hangi Davalara Bakar

Ümraniye’de kira hukuku konularında uzmanlaşmış bir kira avukatı , kiralanan taşınmazların tahliyesi süreciyle ilgili dava ve işlemlerde danışmanlık yapar. Kiraya verilen bir mülk için öngörülen kira ödemesinin yapılmaması halinde, kiraya veren tarafından kira tahliye davası açılabilir. Ancak kiranın ödenmemesi nedeniyle bir tahliye davası açabilmek için, ilk adım olarak kiracı hakkında icra takibi başlatılması gerekir.

Bu icra takibi sırasında, kiracının kira borcunu ödemesi için verilen sürenin aşılmış olması ve kiracının bu süre zarfında muaccel olan kira borcunu ödemediğine dair bir ihtarnamenin kiracıya gönderilmiş olması şarttır. İhtarname olmadan, sadece ödeme emri ile tahliye talebinde bulunulamaz. Tahliye için gönderilen icra ödeme emrinde kiracıya en az 30 günlük süre tanınmalıdır. Eğer kiracı, bu süre içinde kira borcunun tamamını öderse, tahliye kararı verilmesi hukuki olmayacaktır.

Ödemenin süresi içinde yapılmaması ya da kira bedelinin sadece bir kısmının ödenmesi durumunda ise, icra hukuk mahkemesinde tahliye talebini içeren bir dava açılabilir. Kira avukatı, dava sürecinde icra hukuk mahkemesi hakiminin, icra takibinde yer alan prosedürlerin doğru işleyip işlemediğini, kiracının tahliye için uygun bir ihtarnamenin tebliğ edilip edilmediğini ve borcun belirlenen süre içerisinde tamamen ödenip ödenmediğini inceler. Bu şartlar sağlandığında mahkeme, kiracının taşınmazdan tahliye edilmesine hükmeder. Mahkeme kararı kesinleştikten sonra kiralayan, icra müdürlüğüne başvurarak taşınmazın tahliyesini talep eder.

On defa arka arkaya yenilenen bir kira sözleşmesinde, mal sahibi, sözleşmeyi bir daha yenilemek istemediğini noter aracılığıyla kiracıya bildirmeli ve bunu sözleşme yenileme tarihinden en az üç ay önce yapmalıdır. Buna ek olarak, yeni bir malikin satın aldığı bir işyerini veya konutu ihtiyaç sebebiyle boşaltmak istemesi durumunda da, kiracıya noter aracılığıyla uygun bir ihtarnamenin gönderilmesi gerekmektedir. Ümraniye’de bir kira avukatından ihtarnamelerin hazırlanması konusunda profesyonel destek almak, sürecin hukuka uygun ve verimli şekilde ilerlemesine fayda sağlayacaktır.

Kira Hukuku Alanında Avukatın Önemi Nedir?

Kira hukuku kapsamındaki uyuşmazlıklar karşısında mahkemeye başvurmadan önce, karşı karşıya olunan durumun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi elzemdir. Kira avukatı olarak harekete geçmeden evvel, dava açma koşullarının eksiksiz olarak yerine getirildiğinden emin olunmalıdır. Yargıtay tarafından benzer davalarda verilen güncel emsal kararlar düzenli olarak gözden geçirilmelidir.

Özellikle tahliye taleplerinde, dava açabilmek için önceden belirlenen sürelerde kiracının noterce yapılan bir ihtar ile uyarılması gereklidir. Bu prosedüre uyulmadan açılan davaların reddedileceği unutulmamalıdır. Eğer bu dava koşulları ihmal edilirse, sadece istenen sonuca ulaşmak mümkün olmayabilir, aynı zamanda dava masrafları da dava sahibinin üzerine bırakılabilir.

Kiraya verenin, ihtiyacından kaynaklı olarak kiralama sözleşmesini feshetmek istemesi veya yeni mal sahibinin ihtiyacı nedeniyle kiracıyı evden çıkarmak istemesi gibi durumlar farklı süre ve prosedürlere tabidir. Bu nedenle, kira hukuku alanındaki dava süreçlerinin yönetimi, tecrübeli bir kira avukatı tarafından yapılmalıdır. Avukat, mevcut yasaları ve süreci en iyi şekilde yöneterek, kira akdiyle bağlantılı sorunların üstesinden gelinmesinde önemli bir rol oynar.

– Kira hukuku ile ilgili davalarda aceleci olmamak ve dava şartlarını titizlikle incelemek önemlidir.

– Kira avukatı, somut olayın detaylı bir şekilde değerlendirilmesini sağlar ve dava süreçlerinde kritik öneme sahiptir.

– Tahliye davalarında, ihtar sürecine dikkat edilmesi ve noter aracılığıyla yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

– Yargıtay’ın güncel emsal kararlarını takip etmek, dava stratejisini belirlemede yol gösterici olur.

– Mal sahibi veya yeni ev sahibinin ihtiyaç sebebiyle tahliye taleplerinde farklı süre ve koşulların geçerli olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Tüm bu nedenlerden ötürü, kira hukuku alanındaki her türlü davada, konusunda deneyimli bir kira avukatından destek almak büyük önem taşımaktadır.

Kira Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Kira avukatı hizmetleri, müvekkil ve Ümraniye kira avukatının serbest anlaşmasıyla belirlenen ücretler üzerinden sağlanır. Kira avukatı ücretlerinin alt sınırı, avukatlık asgari ücret tarifesine göre ayarlanmaktadır ve İstanbul Barosu da avukatlık hizmetleri için yayınladığı minimum ücretleri tavsiye etmektedir. Örneğin, kiracının tahliyesi için dava açılması durumunda önerilen minimum avukatlık ücreti 21.000 TL’dir. Kira bedelinin tespiti ve artırılması davalarında tavsiye edilen minimum ücret ise 20.000 TL olarak saptanmıştır. İhtarname ve ihbarname hazırlama işlemleri içinse avukatlık ücreti minimum 9.000 TL olarak belirlenmiştir.

Ücret miktarı ve ödeme şekli tamamen müvekkil ile avukat arasında kararlaştırılır fakat bu ücreti etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Kira hukuku ile ilgili davanın tüm yönleri ve detaylar detaylı ele alınmalı ve buna göre bir ücretlendirme yapılmalıdır. Bazı kira davaları her zaman açılamamakta, erken açıldığında usule aykırılık nedeniyle reddedilebilmektedir. İhtarname gönderilmesi gibi ön koşulların yerine getirilmesi de önemli olup, bu ön koşulların zamanında yerine getirilmemesi durumunda davanın kaybedilmesine sebep olabilir.

Bu nedenle avukatlık ücretleri konusunda bir karara varmadan önce, mevcut yasal düzenlemelere göre hakkınızı ne zaman, nasıl ve hangi koşullarda talep edebileceğinizi anlamanız büyük önem taşır. Kira avukatını seçerken, sürecin tüm aşamalarında size doğru yasal danışmanlık sağlayacak bir profesyonelliğe sahip olmasına dikkat etmelisiniz. Kira hukuku alanında bilgi sahibi, deneyimli ve güncel mevzuata hakim bir avukat, hem davaların hem de diğer hukuki işlemlerin usulüne uygun şekilde yürütülmesinde sizin en büyük destekçiniz olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Kira davalarında avukatlık ücreti ne kadar?

Kira davalarındaki avukatlık ücreti, davanın karmaşıklığı, süresi ve avukatın deneyimine bağlı olarak değişir. Genellikle saatlik ücret veya sabit bir ücret alınabilir. Ücretler bölgesel farklılıklar gösterebilir, dolayısıyla yerel avukatlarla iletişime geçmek en iyisi olabilir.

Ev sahibi kiracı davasına hangi avukat bakar?

Ev sahibi kiracı davalarına genellikle gayrimenkul hukuku veya konut hukuku konularında uzmanlaşmış avukatlar bakar. Bu avukatlar, kira sözleşmeleri, tahliye davaları ve mülk sahipliği konularında hukuki danışmanlık sağlarlar.

Kiracı davayı kaybederse ne kadar öder?

Kiracı davayı kaybederse, mahkeme tarafından belirlenen miktarda tazminat ödemekle yükümlü olabilir. Tazminat miktarı, davanın konusu ve mahkemenin değerlendirmesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ara WhatsApp