Tuzla Kira Avukatı

Tuzla’da konumlanan ve kira hukuku alanında derin tecrübe sahibi bir Tuzla Kira Avukatı ile çalışmak, kira sözleşmeleri ve olası uyuşmazlıklar hususunda sizi güvence altına alır. Kira avukatı, kiracılar ve ev sahipleri tarafından yaşanabilecek sorunlara karşı profesyonel çözümler sunmanın yanı sıra, kira sözleşmelerinin Türk Borçlar Kanunu‘na uygun olarak hazırlanması ve düzenlenmesinde önemli bir rol oynar.

  • Sözleşme İnceleme ve Revizyonu: Mevcut kira kontratlarının detaylı analizi ve TBK’ya uygun hale getirilmesi.
  • Hukuki Temsil: Kira ilişkisinden doğan anlaşmazlıklarda etkili ve hukuka uygun temsil.
  • Tahliye ve Kira Tespit Davaları: Kiracı ve mal sahibi arasındaki ihtilafların çözümü için avukatlık desteği.
  • Sözleşme ve Protokol Hazırlama: Uzun vadeli ve güvenli kiralamalar için özelleştirilmiş sözleşme tasarımı.

Eğer siz de Tuzla ya da civarında kira hukuku ile ilgili herhangi bir konuda hukuki danışmanlık arıyorsanız, İstanbul Kira Avukatı alanında bilgi birikimi ve deneyime sahip bir hukuk profesyoneli ile iş birliği yapmanız, karşılaşabileceğiniz her türlü durum için sizlere avantaj sağlayacaktır.

Tuzla kira avukatı olarak hizmet veren büromuz, müvekkillerine hem mevcut hem de olası kira sorunlarına karşı hukuki destek sunarak, kiracı ve mal sahibi haklarının korunmasında etkin çözümler üretmeye odaklanmaktadır. Kira hukuku konusunda güvendiğiniz bir destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tuzla Kira Avukatı
Tuzla Kira Avukatı 2

Tuzla Kira-Kiracı Davalarına Bakan Avukat

Kira hukuku alanında faaliyet gösteren avukatlara genellikle “kira avukatı” adı verilir. Tuzla bölgesinde bu alanda hizmet veren avukatlar ise “Tuzla kira avukatı” olarak anılmaktadır. Kiralanan mülk için kira ücretinin ödenmemesi halinde, kiracıya karşı icra müdürlüğünde ilamsız icra yoluyla ya da kira alacağına dair sulh hukuk mahkemesinde dava açılabilmektedir. Son dönemde sıklıkla karşılaşılan bir sorun, kiracılarla mal sahipleri arasındaki kira artış oranları üzerine yaşanan anlaşmazlıklardır.

Kira sözleşmesinin üzerinden 5 yıl geçmesinin ardından kira bedelinin artırılmasına yönelik dava açma hakkı doğar. Fakat 5 yıl dolmadan bir kira uyarlama davası açmak mümkün değildir. Kiracı eğer kira bedelini zamanında ve eksiksiz ödüyorsa, kira sözleşmesi otomatik olarak her yıl bir yıl süreyle yenilenir. 10 yıllık sürede kira sözleşmesi 10 kez yenilenmişse, mal sahibinin kiracıdan taşınmasını isteyecekse, bunu üç ay önceden ihtar etmesi zorunludur ve ancak bu şartla tahliye davası açabilir.

Ancak, mal sahibinin veya ailesinin mülkü bizzat kullanma ihtiyacı varsa, bu durumda ihtiyaç gerekçesiyle daha erken bir tahliye talep edilebilir. Örneğin, Murat adlı bir polis memuru Tunceli’de görev yaparken Tuzla’da bir daire satın alıp Nilay isimli kiracıya kiraya vermeyi tercih etmiş olsun. Eğer Murat’ın iki yıl sonra İstanbul’a tayini çıkarsa, kendi veya çocuklarının kullanım ihtiyacı nedeniyle evin boşaltılması için ihtiyaç temelli bir tahliye davası açma hakkı bulunur.

Bu tür durumlar için kira avukatlarına başvurulması, hukuki süreçlerde yol gösterici olacaktır. Tuzla kira avukatı, kira kontratları, ödeme anlaşmazlıkları ve tahliye davaları gibi alanlarda uzmanlaşmış avukatlardır ve bu tür hukuki meselelerle karşılaşan kişilere profesyonel hizmet sağlarlar.

Kira Hukuku Nedir?

Kira hukuku, kişisel ya da ticari amaçla kullanılmak üzere gayrimenkul veya menkul malların belirli bir ücret karşılığında başkalarına kullanım hakkının verilmesi ile ilgili düzenlemeleri içerir ve Türk Borçlar Kanunu kapsamında ele alınır. Kira sözleşmesi yapılırken, kiraya verilen mülkün detayları, kullanım amacı, kira dönemi ve bedelinin ne kadar olduğu açıkça belirtilmelidir.

Konut veya işyeri kiralamaları söz konusu olduğunda, eğer kira bedeli ödenir ve kiracı anlaşmayı sürdürmek isterse, kira sözleşmesi her yıl bir yıl daha uzar. Bir mülkü kiraya veren mal sahibi, kira sözleşmesini 10 defa yenilemediği sürece kiracıyı çıkaramaz.

Tarla veya arsa gibi gayrimenkuller söz konusu olduğunda bu süreklilik zorunluluğu uygulanmaz. Ayrıca, konut ve iş yeri kiralarında yıllık artış oranı, Türk Borçlar Kanunu gereği son 12 ayın TÜFE ortalamasını geçemez. Bu artış, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay ilan edilen TÜFE oranına göre belirlenir. Ancak, kiracı eğer mülkün piyasa değeriyle uyumlu olmadığını düşünüyorsa, mal sahibi kira tespit davası açma hakkına sahiptir. Bu davayı açabilmek için, kiralanmış olan mülkün kira kontratının üzerinden 5 yıl geçmiş olması gerekir.

Kira ile ilgili hukuki işlemler veya sorunlarında yardım almak isteyenler, bu konuda uzmanlaşmış bir kira avukatı ile iletişime geçmeli ve profesyonel destek almalıdır. Kira avukatları, müvekkillerinin haklarını koruma konusunda onlara yol gösterir ve kira hukuku ile ilgili süreçlerde hukuki temsil sağlar.

Tuzla Kira Avukatı Hangi Davalara Bakar

Tuzla bölgesinde yer alan kiraya verilen taşınmazların boşaltılmasını hedefleyen davalarda Tuzla kira avukatlarından destek alınır. Kiraya verilen mülk için kararlaştırılan kira parasının ödenmemesi halinde kira avukatının yönlendirmesiyle tahliye davası açma hakkınız doğar. Kiranın ödenmemesi sebebiyle başlatılacak olan tahliye işlemi öncesi, kiracıya yönelik olarak icra takibi gerçekleştirilmelidir.

Takip esnasında kiracıya tanınan belirli bir süre zarfında kira bedelinin ödenmesi gerektiği, aksi takdirde tahliye işleminin uygulanacağı hususunda bir ihtarın yapılması zorunludur. İhtarsız şekilde gönderilen ödeme emriyle tahliye talebinde bulunulamaz. Tahliye ihtarının dahil edildiği icra ödeme emrinde kiracıya en az 30 gün ödeme süresi tanınmalıdır. Bu süre sonunda kiracı borcun tamamını öderse, tahliye kararı verilmesi mümkün değildir.

Ödemenin tamamlanmadığı ya da kısmi yapıldığı durumlarda, icra hukuk mahkemesine başvurularak gecikme nedeniyle tahliye davası açılır. Bu dava sürecinde mahkeme hakimi, ödeme emrinin tebligatını, tahliye ihtarını ve belirlenen süre içerisinde borcun ödenip ödenmediğini dikkatlice inceleyecek ve mevcut şartlar altında kiracının tahliye edilmesine hükmedebilir. Mahkemeden çıkan kesinleşmiş tahliye kararı sonrasında, icra müdürlüğüne müracaat ederek taşınmazın boşaltılmasını talep etmek gerekmektedir.

On kez üst üste yenilenen bir kira sözleşmesi durumunda, mal sahibi noter aracılığı ile sözleşmenin sona ereceğini ve bir daha yenilenmeyeceğini, sözleşmenin yenileneceği tarihten en geç üç ay öncesinde kiracıya bildirmelidir. Ayrıca, bir iş yeri ya da daireyi satın alıp, ihtiyaç nedeniyle boşaltmak isteyen yeni mal sahibi de, kiracıya ulaştırılması gereken bir ihtarnamenin gönderilmesi için noter hizmetinden yararlanmalıdır. Bu tür ihtarnamelerin hazırlanmasında ve diğer legal işlemlerde Tuzla kira avukatı ile çalışmak, sürecin doğru ve hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır.

Kira Hukuku Alanında Avukatın Önemi Nedir?

Kira hukuku konusunda sürdürülecek bir hukuki süreç öncesinde, detaylı bir şekilde durum analizi yapılması elzemdir. Her dava öncesi, gerekli koşulların yerine getirilip getirilmediğini dikkatle incelemek gerekmektedir. Özellikle kiracı tahliye davalarında hukuki şartlara riayet edilmesi zorunludur. Bu bağlamda, Yargıtay’ın benzer davalarla ilgili güncel Yargıtay emsal kararları sürekli olarak takip edilmelidir.

Tahliye davası açabilmek için öncelikle kiracıya noter aracılığıyla yapılan ihtarnamenin belirli bir süre öncesinde gönderilmiş olması gerektiğini belirtmek önemlidir. Bu prosedüre uyulmaksızın açılacak bir dava, ret kararı ile sonuçlanabilir. Bu durumda, yalnızca arzu ettiğiniz hükme ulaşamazsınız, aynı zamanda dava masraflarını ödemekle de mükellef olabilirsiniz.

Kira sürecinde, taşınmazın mal sahibi tarafından kendine ihtiyaç doğması nedeniyle sözleşmeyi feshetme girişiminde bulunuluyorsa, uygulanacak prosedür ve süreler ayrıdır. Benzer şekilde, gayrimenkulün yeni sahibinin ihtiyaç sebebiyle kiracıyı tahliye etme talep etmesi durumunda da farklı süreçler işler.

Kiraya verilen taşınmazlarla ilgili hukuki meselelerde deneyimli bir kira avukatı ile çalışmak oldukça mühimdir. Alanında uzman bir avukat, mevcut durumun doğru değerlendirilmesinde, prosedürel adımların eksiksiz atılmasında ve Yargıtay kararları ışığında en etkin hukuki stratejinin belirlenip uygulanmasında kritik bir rol oynar.

Kira Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Kira hukuku ile ilgili konularda, müvekkil ve Tuzla’daki bir kira avukatı arasındaki avukatlık ücreti anlaşması serbestçe yapılır. Ancak, avukatlık ücretlerinin alt limiti avukatlık asgari ücret tarifesiyle düzenlenmiştir. İstanbul Barosu tarafından yayınlanan minimum ücret tarifesi de bulunur. Bu tarifeye uygun olarak, kiracının tahliye edilmesi davası için önerilen minimum avukatlık ücreti 21.000 TL, kira bedelinin tespiti ve artırılması davaları için tavsiye edilen ücret ise en az 20.000 TL olarak belirlenmiştir. İhtarname ve ihbarname hazırlanmasının avukatlık minimum ücreti ise 9.000 TL’dir. Ücret miktarı ve ödeme koşulları tamamen müvekkil ve avukatın karşılıklı anlaşmasıyla belirlenir.

Kira avukatına ödenecek ücret teklifini etkileyen birçok faktör vardır. Bunları göz önünde bulundurarak, davanın detayları ve gereksinimleri netleştirildikten sonra ücret konusunda bir karara varılmalıdır. Kira davaları her zaman açılamaz; örneğin, süresinden önce açılan kira hukuku davaları yalnızca bu sebepten dolayı reddedilebilir. Ayrıca, bazı davalarda kiracıya ihtarname gönderilmesi gerekir. Eğer ihtarname zamanında gönderilmezse, kazanılabilir davalar dahi kaybedilebilir. Bu yüzden, avukatlık ücretine odaklanmadan önce, hakkınızı yasal çerçevede ne zaman, nasıl ve hangi yollarla talep edebileceğinizi iyi bir şekilde anlamanız önemlidir. Bu süreçte kira avukatınızla detaylı bir şekilde görüşmek ve durumunuza en uygun hizmeti almak için gerekli bilgileri paylaşmak önem taşır.

Sıkça Sorulan Sorular

Ev sahibi kiracıyı mahkemeye verirse masrafları kim öder?

Ev sahibi, kiracıyı mahkemeye verirse genellikle mahkeme masraflarını kendisi öder. Ancak bu durum sözleşme koşullarına, yerel yasalara ve mahkeme kararına bağlı olarak değişebilir.

Tahliye davasını kaybeden kiracı ne kadar öder?

Tahliye davasını kaybeden kiracı, genellikle ev sahibinin avukat ücretleri ve yargılama masraflarını karşılamakla yükümlü olabilir. Ancak miktar, yerel yasalara ve mahkeme kararına bağlı olarak değişebilir.

Kira Tespit ve Tahliye Davaları ne kadar sürer?

Kira tespit ve tahliye davalarının süresi, yerel yargı süreçlerine ve davanın karmaşıklığına bağlı olarak değişir. Genellikle birkaç ay ile birkaç yıl arasında sürebilir.

Ara WhatsApp