Tuzla Boşanma Avukatı

Tuzla boşanma avukatı, Tuzla’da boşanma süreçlerinde karşılaşılan zorluklara profesyonel çözümler sunar, hukuki sorunlarda kapsamlı bir yaklaşım sergiler. Aile hukuku konularında özellikle boşanma, nafaka, velayet ve kadın haklarında ihtisaslaşmış avukatlar, yüksek lisans düzeyindeki eğitimleriyle müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde temsil ederler.

Boşanma davalarına hakim, Tuzla boşanma avukatı, tazminat, nafaka ve velayet gibi hassas konuları dikkatle yönetir ve müvekkillerinin lehine olan sonuçları almak için titiz bir çalışma yürütür. Aile mahkemelerinde müvekkillerin en üst seviyede temsil edilmesini garanti eder.

Türk Medeni Kanunu’nun yanı sıra, uluslararası anlaşmalardan Çocuk Koruma Kanununa, Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’dan Türk Borçlar Kanunu’na kadar çok geniş bir yasal alanda hizmet veren Tuzla boşanma avukatı, Ceza Kanunu gibi mevzuatlarda da derin bir bilgi birikimine sahiptir.

Tuzla’daki boşanma avukatı, Yargıtay kararlarını yakından takip ederek, her zaman en güncel hukuki bilgiyi sunmak amacıyla görev yapar. İstanbul Aile Mahkemelerinde davalara bizzat katılan bu avukatlar, her türlü hukuki anlaşmazlığı başarıyla çözecek tecrübeye ve bilgiye sahiptirler.

Boşanma süreci ve sonrasındaki hukuki yükümlülükler konusunda müvekkillerine en elverişli sonuçları elde etme amacıyla çalışan bu avukatlar, Tuzla ve çevresindeki vatandaşlara deneyimlerini ve bilgi birikimlerini sunmaktadırlar. İstanbul boşanma avukatı olarak Tuzla’da hizmet veren hukuk profesyonelleri, her zaman müvekkillerinin haklarını koruma konusunda kararlıdırlar.

Tuzla Boşanma Avukatı
Tuzla Boşanma Avukatı 2

Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Avukatı Tuzla, İstanbul

Evlilikler bazen beklenmedik nedenlerle sona erebilir ve bu süreçte profesyonel yardıma ihtiyaç duyulabilir. İşte bu noktada boşanma avukatı, açılacak boşanma davasını yöneterek müvekkillerini temsil eder.

Boşanma davası, eşlerden birinin veya her ikisinin resmi ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemede açılabilir. Ayrıca, son altı ayda eşlerin birlikte yaşadığı yer mahkemesine de başvurulabilir. Ancak, her iki durumda da tercih edilecek mahkemede davanın görülmesi için herhangi bir zorunluluk bulunmamakta, özellikle anlaşmalı boşanmalarda Türkiye’deki farklı bir yer mahkemesi tercih edilebilir.

Eğer boşanma davası yetkili olmayan bir mahkemede açıldıysa, taraflardan biri itiraz etmediği sürece, mahkeme bu durumda yetkisizlik kararı veremez. Anlaşmalı boşanmada, evlilik bir yıllık süreyi tamamlamış ve her iki taraf da boşanmayı arzu ediyorsa, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı varsayılır ve dava bu şekilde ilerler.

Çekişmeli boşanma süreci ise daha karmaşıktır. Boşanmayı talep eden taraf, evliliği sonlandırma nedenini belirli sebeplere dayandırarak kanıtlamak zorundadır. Bu sebepler arasında; zina, akıl hastalığı, suç işleme, terk etme, şiddet gibi ciddi meseleler sayılabilir. Ancak, sadece iddia etmek yetmez; bu iddiaların gerçekten var olduğunun ispatı gerekir.

Unutulmamalıdır ki, çekişmeli boşanma davalarında bile eşler anlaşsalar dahi hakim, duruma göre boşanma yerine ayrılık kararı verebilir. Bu tip bir durumda, aile mahkemesi hakimi, eşler arasında yeniden sağlıklı bir evlilik birliğinin oluşturulması ihtimalinin bulunup bulunmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir olasılık varsa, mahkeme geçici bir süreliğine ayrılık kararı alabilir.

Siz de bir Tuzla boşanma avukatı ile bu zorlu süreci daha kolay yönetmek istiyorsanız, deneyimli bir avukat seçmek önemli olacaktır.

Boşanma Davası Nedir?

Evlilik birliği içerisinde anlaşmazlıklar yaşayan çiftler, zamanla yollarını ayırmayı tercih edebilirler. Boşanma süreçlerinin yasal olarak gerçekleşebilmesi ise mahkeme kararını gerektirir. Evlilik basit bir imza ile başlarken, boşanmak için adalet sisteminin müdahalesi şarttır. Boşanmak isteyen çiftlerin açtıkları dava, boşanma davası olarak adlandırılır ve temelde iki türe ayrılır: anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları.

Anlaşmalı Boşanma Davası Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanmaya karşılıklı rızalarının olduğu ve gerekli konularda mutabakata vardıkları durumlarda söz konusudur. Bu anlaşmalar; çocukların velayeti, nafaka, maddi ve manevi tazminat gibi konuları kapsar. Eşlerin tüm bu konularda anlaşmış olmaları halinde, mahkeme genellikle hızlı bir şekilde boşanma kararı verir. İşte bu tür durumlarda bir boşanma avukatı, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesine yardımcı olur.

Çekişmeli Boşanma Davası Çekişmeli boşanma ise, tarafların boşanma konusunda anlaşamadığı ve çeşitli sebeplerle birbirlerini suçladığı durumlarda gündeme gelir. Boşanma talebini haklı kılan sebeplerin mahkeme nezdinde kanıtlanması gerektiği gibi, sürecin uzaması da mümkün hale gelebilir. Bir boşanma avukatı, bu tür bir dava sırasında gerekli kanıtları toplamak, müvekkilinin haklarını savunmak ve yasal süreci yönlendirmek adına kritik bir rol üstlenir.

Yoksulluk nafakası ve tazminat talepleri gibi meselelerde de hakimin kusur durumuna bakması ve tarafların durumunu ayrıntılı bir şekilde incelemesi gerekmektedir. Eşler arasındaki maddi ve manevi dengeler, deliller doğrultusunda mahkeme tarafından değerlendirilir. Boşanma avukatı, müvekkilinin haklarının korunması için delillerin sunulmasında ve hakimin objektif bir karara varmasında önemli bir görev üstlenir.

Dolayısıyla boşanma sürecinde hızlı ve etkili bir sonuç isteyen kişiler, tecrübeli bir boşanma avukatı ile çalışmanın önemini göz ardı etmemelidir. Avukatın hukuki tecrübesi, davanın karşılıklı memnuniyetle sonuçlanmasını sağlayabilir veya sürecin karmaşık aşamalarında rehberlik edebilir.

Boşanma Avukatı Kimdir?

Boşanma sürecinde hukuki haklarınızın savunulması amacıyla size yardımcı olacak avukatlara genellikle “Tuzla boşanma avukatı” adı verilir. Bu avukatlar, evliliğin sona erdirilmesi ve çiftlerin resmi olarak ayrılması süreçlerinde sizlere rehberlik ederler. Ayrıca, çocukların velayeti konusunda anne mi yoksa baba mı tarafında kalacaklarına ilişkin kararlar da boşanma prosedürleri esnasında netleşir. Boşanma davasının sona ermesinin ardından, velayet düzenlemesi ve değişikliği gibi konularda da kararlar alınabilir. Bu süreçlerde, boşanma avukatı sizlere velayetin düzenlenmesi ve değişikliği konularında da destek sunan profesyonellerdir.

Boşanma davalarında, ayrıca eşlerin birbirlerine ödeyecekleri yoksulluk nafakası ve çocuklar için belirlenecek iştirak nafakası hakkında da hükümler verilmektedir. Bu nedenle, Tuzla bölgesindeki boşanma avukatları nafaka ve iştirak nafakası konularında size en iyi hukuki desteği sağlamayı amaçlarlar.

Boşanma davasında, tarafların birbirlerinden talep edebilecekleri maddi ve manevi tazminatlar da önemli bir konudur. Tuzla boşanma avukatı, bu maddi ve manevi tazminat taleplerinde sizlere hukuki danışmanlık sunacak olan kişidir. Avukatınızla yapacağınız görüşmede, boşanma nedenlerinizi ve elinizdeki delilleri detaylıca anlatmanız önemlidir. Çünkü avukatınız, bu bilgilerle hareket ederek, boşanma dilekçenizi hazırlayacak ve hangi delillerin hukuki süreçte kullanılabilir olduğunu belirleyecektir. Sunduğunuz deliller, boşanma kararının yanı sıra nafaka ve tazminat taleplerinizin sonucunu da etkileyecektir.

Boşanma avukatı seçerken, sizin haklarınızı en iyi şekilde temsil edebilecek, deneyimli ve güvenilir bir hukuk profesyoneli olmasına özen gösterilmelidir. Tuzla bölgesinde hizmet veren boşanma avukatları, boşanma sürecindeki tüm hukuki ihtiyaçlarınızda yanınızda olacaktır.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma sürecinde hazırlayacağınız dilekçede, evlilik birliğinin sonlandırılmasına neden olan boşanma sebebini belirtmeniz gerekir. Boşanma kararı ancak evliliğin temelinden sarsıldığını gösteren sebeplerle mümkündür. Eşlerden birinin sadakatsizliği, boşanma avukatı tarafından sıklıkla karşılaşılan bir boşanma nedeni olarak kabul edilir ve ciddi bir güven sorunu yaratır. Eğer eşlerden biri, diğeriyle devam eden evlilik süresince karşı cinsten başka biriyle cinsel ilişkiye girmişse ve bu durum ispatlanırsa, mahkeme boşanmaya hükmedebilir.

Aldatma gerçeğini öğrendiğinde bir kişi zina sebebiyle boşanma açmak istiyorsa, bu durumu öğrenmesinin üzerinden altı ay geçmemiş olmalıdır. Zira, aldatma gerçeğini öğrendikten altı ay sonra dava açılmaması halinde, aldatılan eşin bu durumu affettiği varsayılır ve bu süre geçtikten sonra yapılan zina temelli boşanma talepleri reddedilir.

Bununla birlikte, aldatma fiiline bağlı güvensizlik, evlilik birliğini temellerinden sarsabileceği için boşanma davası açma hakkı vermekte. Eşlerden birinin diğerini terk etmesi de Türk Medeni Kanunu‘nda belirtilen boşanma sebepleri arasındadır. Boşanma avukatları, terk edilme durumunda size yol göstererek, öncelikle eşi ortak konuta geri davet etmek için prosedürlere hakimdirler. Bu davet, noter aracılığıyla gönderilen bir imzalı davetiye ya da mahkeme tarafından çıkarılan bir ihtarname yoluyla sağlanabilir. Eğer eş, verilen makul süre içinde eve dönmezse, bu durum boşanma davasını açmak için kullanılabilir bir sebep teşkil eder.

Akıl hastalığına sahip olma durumu da kanunlarımızda boşanma sebepleri arasında yer alır. Boşanma avukatlığı hizmetleri, bu ve benzeri olaylarda size yol göstererek, haklarınızın korunmasına yardımcı olacak bilgi ve deneyime sahiptir. Boşanma sürecinizde profesyonel destek almak istiyorsanız, konusunda uzman bir boşanma avukatı ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davasının başlatılması için mahkemeye bir dava dilekçesi sunulması esastır. Davayı bireysel olarak açabileceğiniz gibi, Tuzla’daki avukatların yardımı olmadan duruşmalara da tek başınıza katılma hakkınız vardır.

Ancak dava dilekçenizde mutlaka bulunması gereken bazı zorunlu bilgiler vardır. Bu bilgiler eksik olursa ve mahkeme tarafından belirlenen süre baraberinde eksiklikler giderilmediği takdirde, davanız reddedilebilir.

Boşanma sürecinin hemen ardından, genellikle mal rejimi tasfiyesi amacıyla katılma alacağı davasının açılması söz konusu olabilir. Bu süreçte, evlilik birliği süresince edinilen malların paylaşımı gerçekleştirilir. Mahkeme kararı alınana kadar, bu malların elden çıkarılması mümkündür.

Bu bağlamda, eşlerden birinin adına taşınmaz mal kayıtlı ise ve diğer eşe payını vermek istemiyorsa kötü niyetle devredilmesi ihtimaline karşı ihtiyati tedbir kararı alınması büyük önem taşır. Dava dilekçesinde, bu tür bir durumu engellemek adına karşı tarafa ait taşınmazın üçüncü kişilere devredilmesini engelleyecek ihtiyati tedbirin talep edilmesi gerekir. Ayrıca, taşınmazlara ilişkin sınırlı ayni hakların tesisini önleme amacıyla alınacak ihtiyati tedbir de faydalı olacaktır.

Bu talepler genellikle kabul görmekte ve söz konusu ihtiyati tedbirler için herhangi bir teminat da talep edilmemektedir. Eğer bir boşanma avukatı ile çalışmayı tercih ediyorsanız ve davanın açılmasını ve takibini avukatınıza bırakmak istiyorsanız, avukata vekalet vermeniz gerekecektir.

Vekaletname hazırlatmak için bir noterliğe başvurarak boşanma davası için avukatınıza vekalet vermeyi talep ettiğinizi belirtmeniz yeterlidir. Boşanma davası vekaletnamesi fotoğraflı olacağından, notere gitmeden önce yanınızda iki adet fotoğraf bulundurmanız önerilir. Bir avukat aracılığıyla boşanma davası açtığınızda adliyeye gitmenize gerek kalmayacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

En hızlı boşanma ne kadar sürer?

Hızlı bir boşanma süreci genellikle üç ila altı ay arasında tamamlanabilir. Ancak duruma göre mahkeme yoğunluğu, anlaşmazlıklar ve belgelerin hazırlanma süreci süreyi etkileyebilir. Her durum farklıdır ve süreç, çiftlerin anlaşmalarına ve mahkeme prosedürlerine bağlı olarak değişebilir.

Boşanmak için avukat ücreti ne kadar?

Boşanma avukatının ücreti, bölgeye, avukatın deneyimine ve davanın karmaşıklığına bağlı olarak değişir. Basit bir dava için binlerce TL’den başlayarak karmaşık davalarda daha yüksek ücretlere kadar çeşitlilik gösterir.

Boşanmak için Devlet avukat veriyor mu?

Devlet genellikle boşanma davalarında ücretsiz avukat sağlamaz. Ancak maddi zorluk içindeki bireyler için belirli durumlarda ücretsiz hukuki yardım sunan kuruluşlar veya kamu hukuk büroları olabilir.

Ara WhatsApp