Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Türk Medeni Kanunu’nun 164. Maddesinde belirtilen şartlar gerçekleşmişse terk sebebiyle boşanma davası açılabilir.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Nedir?

Terk Nedeniyle Boşanma Davası açmak için ilk önce, eşlerden birinin haklı bir gerekçesi olmadan ortak konutu terk etmesi gerekir. Evi kısa süre için terk eden eşe karşı boşanma davası açılamaz. Terk eden eşin en az altı ay süre ile eve dönmemiş olması gerekir. Terk edilen eşin isteği üzerine hakim tarafından ihtar gönderilmiş ve eve davet edilen eş dönmemiş olmalıdır. Ancak terk etmeyi gerektiren haklı gerekçeler varsa terk edilen eş de terk etmiş sayılır. Örneğin, şiddet gördüğü eve dönmek istemeyen kadına karşı terk sebebiyle dava açılamaz. Şiddet uygulayan erkek ise evi terk etmiş sayılır.

Bu nedenle terk etmeye zorlayan eş terk nedeniyle boşanma davası açamaz. Ayrıca bu gibi durumlarda terk eden eş değil, terke zorlanan eş kavramı daha doğru bir ifadedir. Buna göre terk edilen eş kusurlu ise boşanma davası açamaz. Örneğin, eşine ve çocuklarına şiddet gösteren erkek veya kadın, eşinin evi terk etmesine neden olduysa, terk nedeniyle boşanma davası açamaz. Eşin, evi terk etmesinin yalnızca şiddet veya evden kovulması değil. Bu olaylarla birlikte eşin alkol ve uyuşturucu alışkanlığı, çocuklara karşı olan tutumu ve eylemleri de göz önünde bulundurulur.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Şartları

Evlilik kurumunu zedeleyecek tüm olumsuzluklar terk etmeyi tetikleyebilir. Ancak terk eden bu eş, bir süre sonra eve dönmemişse ve eşinin ihtarına haklı nedenlerle eve dönmediğini ispatlayamadığı için dava açılabilir. Fakat terke zorlayan eş boşanma davası açamaz. Bazı durumlarda eş, diğer eşin yaptıklarını affedebilir ya da hoşgörüyle karşılayabilir. Bu affedilen ve hoş görülen olaylar boşanma sebebi olamaz. Örneğin, şiddet uygulayan eşin yaptıklarını affeden eş boşanma davası açmak istediğinde ihtar önce affettiği bu eylemleri gerekçe olarak gösteremez. İhtardan sonra ise yeni bir olay olmuşsa ve kanıtlanmış ise boşanma gerçekleştirilebilir.

Terk eden eşe tebliğ edilen ihtar süresinin üzerinden 2 ay geçmesi gerekir. Bu 2 aylık sürenin sonunda terk edilen eş boşanma davası açabilir. İhtar belirtilen süreler içerisinde gönderilmemişse ihtar geçersiz sayılır ve terk nedeniyle boşanma davası reddedilir. Terk nedeniyle boşanma davaları somut kanıtlara dayandırılmalıdır. Örneğin terk eden kadın, mahkemede haklı bir gerekçe göstererek eve dönmediğini kanıtlayabilir. Terk nedeniyle boşanma davasından önce ihtarın kesinlikle terk eden kişiye gönderilmesi gerekir. Kısacası ihtar göndermeden terk nedeniyle boşanma davası açılmaz. Açılsa da ihtar gönderilmediği gerekçesiyle boşanma koşulları sağlanmadığından dolayı terk nedeniyle boşanma davası reddedilir. Terk nedeni ile boşanma davalarında kadınlar nafaka alabilir.

Evden kovulan, atılan, şiddet nedeniyle evden uzaklaşmasına neden olunan ve evi terk eden kadın haklı bulunur. Yaşanan bu olaylarda terk eden kadının da katkısı varsa mahkeme bu durumu göz önünde bulundurur. Eğer kadının da olaylarda suçu varsa nafaka alamaz. Bazı terk nedeniyle boşanma davalarında iki tarafta kusurlu olabilir. Bu gibi durumlarda kusurlar değerlendirilerek birinin daha az kusurlu olduğu kanaatine varılabilir. Fakat her ne kadar daha az kusurlu olsa da terk etmeye zorlayan bir olay yaşanmamışsa, mahkeme tarafından terk eden kişi haklı bulunmaz. 

Terk Nedeniyle Boşanma Davası 

Boşanma davası, evli çiftlerin hukuksal olarak evliliklerin sona erdirilmesi olarak açıklanabilir. Normal boşanma davası ile terk nedeniyle boşanma davaları birbirinden farklıdır. Terk nedeni ile boşanmanın reddedilebilmesi için terk etmedeki haklılığın değil, eve dönmemekte haklılığın ispatlanması gerekir. Bunun nedeni kişinin haklı olması, süresiz eve dönmeme hakkı vermemesidir. Evlilik, ortak bir yaşamı zorunlu kıldığından dolayı terk eden eşin haklı olup olmadığı değil, ortak konuta dönmeme konusu dikkate alınır. Terk nedeniyle boşanma davasının mahkeme tarafından kabul edilebilmesi için, eşlerden birinin en az dört ay evlilik birliğinin dışında kalması gereklidir.

Türk Medeni Kanunu’nun 188. Maddesine göre: evlilerin kendilerine ait bir evi yoksa ve eşlerden birinin ailesinin yanında yaşıyorsa, terk eden eşin bu davranışı hukuksal olarak haklı kabul edilir. Ayrıca Türk Medeni Kanunu’nun 186. Maddesinde yer alan sürelerin bitiminde ihtar gönderilmelidir. İhtar yanıtsız kalmışsa tek edilen eş boşanma davası açılabilir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse, terk edilmesinin üzerinden 2 ay gibi bir süre geçen bir kişi direkt terk nedeniyle boşanma davası açamaz. Ancak terk edilmenin üzerinden 4 ay geçmişse ihtar gönderilir.

Bu ihtarda terk eden eşe, Türk Medeni Kanununun 164.maddesi gereğince 2 ay içerisinde eve dönmesi gerektiği bildirilir. İhtara yanıt vermeyen terk eden eş eğer eve de dönmemişse terk nedeniyle boşanma davası açılır. Terk nedeniyle boşanma, taraflardan birinin dışında kalması, aynı evi paylaşmaması, evliliğin temel esaslarının yerine getirilmemesi gibi sebeplerle açılan boşanma davasıdır.

Yorum yapın