Tereke Davası Nedir?

Tereke ölen kişinin sahip olduğu ve mirasçılarına geçen mal varlığı değerleridir. Tereke davası da, miras bırakanın terekesinde neler olduğunun ortaya çıkarıldığı bir davadır. Ölen kişinin sahip olduğu taşınmaz malların neler olduğunu ve nerede bulunduğunu öğrenmenizi sağlar. Bunun için mahkeme tarafından Tapu Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılır. Gelen cevapta varsa ölen kişinin sahip olduğu ev, arsa, tarla, bağ, bahçe ve her türlü taşınmaz kaydı gönderilir. Böylelikle mirasçılar söz konusu taşınmazı adlarına kayıt ettirebilirler. Tereke davasında talep etmeniz üzerine miras bırakan adına bir şirket ya da fabrika olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bankalara yazılan müzekkereler ile miras bırakanın banka ve finans kuruluşlarında bulunan Türk Lirası ve döviz cinsindeki paralara ait vadeli veya vadesiz hesabının olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda altın hesabı gibi kıymetli madenlere yatırım yapıp yapmadığını sorgulayabilirsiniz. Miras bırakan kişi Türkiye’de Kurulu her hangi bir bankada kasa kiralamış olabilir. Bunu öğrenebilmeniz için mahkemeden bankalara müzekkere yazılmasını istemelisiniz.

Bazen mirasçı olan çocuklar annelerinin veya babalarının bıraktığı mirasın nelerden ibaret olduğunu bilmektedirler. Bazı durumlarda ise mirasçılar ölen kişinin geride neler bıraktığını bilememektedirler. Bir gün Almanya’dan beni telefon ile arayan bir müvekkilim, abisinin öldüğünü, yüklü bir miras kaldığını bildiğini; ancak miras olarak neyin kaldığını bilmediğini söyledi. Abisinin Almanya’da gece kulübü işlettiğini ve çok para kazandığını, her yıl yazları Türkiye’ye gelerek ticari nitelikte arsalar satın aldığını, bıçaklı bir saldırıda abisini öldüğünü anlatan hanımefendi ne yazık ki, abisinin sahip olduğu taşınmazların neler olduğunu bilmemekteydi. Mirasçılar birçok sebepten dolayı kendilerine neyin miras kaldığını bilememektedir. Tereke tespit davası ile miras bırakanın geride bıraktığı mal varlıkları, alacakları, borçları ve hakları öğrenilebilir.

Mahkeme tarafından uyap üzerinden yapılan sorgulamada ölen kişinin taraf olduğu davaları ve icra takiplerini sorgulayabilirsiniz. Miras bırakanınız yüklü bir alacak için icra takibi başlatmış olabilir veya mahkemede devam eden bir tapu iptal ve tescil davası devam ediyor olabilir. Miras bırakanın borsada kayıtlı olan ya da olmaya şirketlerden hisse senedi almış olabilir veya hazineye ait tahvilleri bulunuyor olabilir. Bunların tamamının sorgulanması için bu davayı açmanız gerekebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir