TCK 86 

TCK 86 

TCK 86 Türk Ceza Kanununun 86 maddesini ifade etmektedir. Bu madde kasten yaralama suçunu düzenlemektedir. Bir kişiyi kasten yaralama suçunun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır. Bazı hallerde kasten yaralama suçundan verilecek ceza daha az olabilmekteyken bazen de daha fazla olabilir. Kavga sırasında karşıdaki kişiye bir tekme atmak, tokat atmak ve yumruk atmak da kasten yaralama suçunu oluşturur. Bu şekildeki bir yaralama eğer basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek derecede hafifse verilecek ceza dört aydan bir yıla kadar hapis cezasıdır. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek derecedeki hafif yaralama için şikayet şartı vardır. Eğer yaralanan kişi şikayet etmezse soruşturma ve kovuşturma yapılmaz. Yani ceza mahkemesinde dava açılmaz. Şikayet için altı aylık bir süre söz konusudur. Kasten yaralamanın üzerinden altı ay geçtikten sonra şikayette bulunulsa da ceza davası açılmayacaktır. Mahkeme tarafından karar verilene kadar şikayet geri alınabilir. Şikayetin geri alınması halinde ceza verilmez. Bunun için mahkeme tarafından karar verilmemiş olması gerekir. Karar kesinleştikten sonra şikayet geri alınamaz. Geri alındığı ifade edilse de cezanın infazı gerçekleşir. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek derecedeki hafif yaralama suçu için hapis cezası yerine adli para cezası da verilebilir. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek derecede hafif yaralama suçunun bir kadına karşı işlenmesi halinde verilecek ceza en az altı ay olacaktır. Suçun bir kadına karşı işlenmiş olması cezayı arttıran bir etkendir. Bir erkeğe karşı işlenen kasten yaralama suçunun cezası dört aydan başlarken bir kadına karşı işlenen aynı suç, altı aydan az olamaz. Kadına karşı işlenen cezanın alt sınırı altı ay olsa da hakim tarafından altı aydan daha fazla süre ile ceza da verilebilir. Kasten yaralamanın derecesinin hafif mi ağır mı olduğunu doktor raporu belirler. Yaralanmanız durumunda en yakın polis karakoluna giderek şikayetçi olabilirsiniz. Ayrıca zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz önerilir. 

Nitelikli Kasten Yaralama

Kasten yaralama suçunun nitelikli hallerinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca basit yaralama şikayete bağlı iken, nitelikli kasten yaralama suçunda şikayet olmasa da sanık hakkında ceza mahkemesinde kamu davası açılır. Mağdurun şikayeti alması da ceza verilmesini engellemez. 

Yaralama suçu için nitelikli hallerin neler olduğu kanunda belirtilmiştir. Suçun kan bağı bulunan bazı kişilere karşı işlenmesi nitelikli hal olarak kabul edilmiştir. Yaralama suçunun üstsoya, altsoya, eşe ve kardeşe karşı işlenmesi durumunda nitelikli kasten yaralama suçu oluşur. Kişinin üst soyunu, anne ve babası ile onların her derecedeki üst soyu oluşturur. Alt soy ise kişinin çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır. İkinci olarak yaralama suçunun kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi hali de nitelikli hal olarak kabul edilmiştir. Görevi nedeniyle bir kamu görevlisinin yaralanması da suçun nitelikli halini oluşturur. Buna karşılık eğer kamu görevlisi de sahip olduğu yetkiyi kötüye kullanarak bir kişiyi yaralarsa, nitelikli kasten yaralama suçu oluşur. Son olarak kasten yaralama suçunun silahla işlenmesi hali de yaralamanın nitelikli hali olarak kabul edilmiştir. Kasten yaralamada bazen birden fazla nitelikli hal birlikte bulunabilir. Her bir nitelikli hal durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır ve temel cezaya eklenir. 

Silahla Kasten Yaralama

Aralarında husumet bulunan aileler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşür.  Kavga sırasında sanık mağduru 5 bıçak darbesi ile sol göğüs, sol uyluk, sol ön kol bölgelerinden, hayati tehlike geçirecek şekilde yaralamasında silahla kasten yaralama suçu oluşur. Silahla kasten yaralama, yaralama suçunun nitelikli halidir ve daha fazla ceza verilir. Kasten yaralama suçunun silahla işlenmesi Türk Ceza Kanununun 86 maddesinde düzenlenmiştir. 

Demir Boru ile Yaralama

Türk Ceza Kanununda, kasten yaralama suçunun silahla işlenmesi nitelikli hal kabul edilmiştir; ancak nelerin silah olabileceği yazılmamıştır. Buradaki silah kavramını sadece ateşli silah ya da kesici ve delici silah olarak algılamamak gerekir. Yargıtay kararına konu örnek olayda yaralamaya sebep olan demir boru silah olarak kabul edilmiştir. Sanık kavga sırasında, elindeki demir boru ile mağdurun kafasına ve kol bölgesine vurmuştur. Kafasına aldığı darbe sonucu hayati tehlike geçirecek ağırlıkta yaralanmıştır. Ayrıca mağdurun kol kemiği kırılmıştır.

Bıçakla Yaralama

Aralarında başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında sanık mağduru bıçakla yaralamıştır.  Sanık bıçağı sadece bir defa batırmış ve saldırısını sonlandırmıştır. Bıçak darbesi sonrasında mağdurun kalın ve ince bağırsağı parçalanmış, hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmıştır. Böyle bir yaralamada, kullanılan aletin niteliği ve yaranın şiddetine göre üst sınırdan ceza verilmektedir. 

Sanık mağduru bıçakla iki yerinden yaralamıştır. Karın boşluğuna isabet eden darbe nedeniyle karaciğer ve midesinde hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralanmıştır. Ayrıca mağdur kaşının üzerinden de yaralanmıştır. Böyle bir yaralama kasten yaralamanın nitelikli halini oluşturur ve cezanın üst sınırı olan üç yıl hapis cezası ile cezalandırılır. 


Yorum yapın

Ara WhatsApp