Sultanbeyli Kira Avukatı

Sultanbeyli Kira Avukatı

Sultanbeyli bölgesinde kira avukatı hizmetleri, kiracı ve mal sahibi arasında oluşabilecek anlaşmazlıklara proaktif ve yasal çözümler sunar. Türk Borçlar Kanunu’na (TBK) uygun şekilde hazırlanan kira sözleşmeleri ve ilgili protokoller, bu avukatlık hizmetlerinin temelini oluşturur.

Sultanbeyli’de yer alan bir Sultanbeyli kira avukatı, kira kontratlarınızı titizlikle inceleyerek var olan sözleşmelerinizi detaylıca analiz eder. Bu incelemeler sayesinde sözleşmeler, hem TBK’ye uygun hem de her iki tarafın haklarını koruyan bir yapıya kavuşturulur.

Kira hukuku kaynaklı uyuşmazlıklar, tahliye ve kira tespit davalarında avukatlık desteği sağlayan Sultanbeyli kira avukatı, kiracılarla mal sahipleri arasındaki hukuki sürtüşmeleri çözmeyi hedefler. Bu süreçlerde müvekkillerini savunarak haklarını korumak ve olası kayıpların önüne geçmek için çalışır.

Uzmanlık ve özen gerektiren kira sözleşmesi ve protokolleri hazırlama konusunda Sultanbeyli’deki kira hukuku avukatı, müvekkil özelinde düzenlenmiş belgeler ile güvenli ve uzun vadeli kiralamaların temelini oluşturur.

Sultanbeyli ve civarında kira hukukuna dair deneyimli ve bilgili bir avukat arayışınızda, mevcut ve olası kira sorunlarınızı avantajınıza çevirebilecek İstanbul Kira Avukatı tarafından profesyonel destek alabilirsiniz. Sultanbeyli merkezli hukuk uzmanlarına başvurarak, kira hukukuyla ilgili tüm ihtiyaçlarınızı güvenle giderme olanağına sahipsiniz.

Sultanbeyli kira-kiracı davalarına bakan avukat

Avukatlar arasında, özellikle kira hukuku konusunda uzmanlaşanlara Sultanbeyli kira avukatı ifadesi kullanılmaktadır. Kiralanan bir eşya ya da gayrimenkul için kira bedelinin ödenmemesi halinde, borçluya karşı ilamsız icra yoluyla ya da sulh hukuk mahkemesinde açılacak bir dava ile alacak talep edilebilir. Günümüzde kiracılarla mal sahipleri arasında kira artış oranları konusunda anlaşmazlıklar yaşanmaktadır.

Kira sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren beş yıl geçmeden kira bedelinin artırılması için dava açılamaz. Kiracının kira bedelini düzenli ödemesi halinde kira sözleşmesi her yıl otomatik olarak bir yıl daha uzar. On defa yenilenen kira sözleşmesi sonrasında, eğer mal sahibi kiracının taşınmasını istiyorsa, taşınma tarihinden en az üç ay önce kiracıya ihtar çekerek tahliye talep edebilir.

Ancak mal sahibi için bu kuralın bir istisnası, acil ihtiyaç sebebiyle yapılan tahliye talepleridir. Bu durum, mal sahibinin veya mal sahibinin çocuklarının o gayrimenkulü kullanma zorunluluğu varsa geçerli olabilir. Örneğin, İstanbul Sultanbeyli’de bir daire satın alıp kiraya veren ve Tunceli’de görev yapan polis memuru Murat, eğer İstanbul’a tayin edilirse, söz konusu daireyi kendisi kullanmak amacıyla ihtiyaç sebebiyle kiracıdan tahliye talebinde bulunabilir.

Sultanbeyli kira avukatı, kira hukuku alanında stresli ve karmaşık süreçler sırasında kiracı ve mal sahibi haklarını temsil ederek doğru yönlendirmeler yapabilir. Profesyonel desteği ile kira artışları, sözleşme yenilemek, tahliye talepleri ve diğer kira hukuku meselelerinde danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlarlar.

Kira Hukuku Nedir?

Kira hukuku, başkasına ait taşınır veya taşınmaz malların belli bir ücret karşılığında kullanım hakkının geçici olarak verilmesini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalını ilgilendiren sözleşmeler, Türk Borçlar Kanunu kapsamında yer alır ve Sultanbeyli kira avukatı bununla ilgili hukuki işlemlerde uzmanlığa sahiptir.

Kira sözleşmesi hazırlanırken, kiralanan malın niteliği, kullanım amacı, kira süresi ve bedelinin ne kadar olacağı açıkça belirtilmelidir. Eşya, konut ya da iş yeri olarak kiralanabileceği gibi, taşınır bir mal olan motorlu araçların kiralanması da aynı mevzuat çerçevesine girer. Ayrıca, tarım faaliyetleri açısından bir tarlanın ürün getirisine göre kiralanması da bu alanda değerlendirilir.

Konut ve işyeri kiralamalarında, sözleşme zamanı bir yıl olarak belirlense bile, kiracı ödemelerini düzenli yaptığı ve sözleşmeyi yenilemek istediği sürece, sözleşme otomatik olarak her yıl bir yıl daha uzar. Ancak, kiracının on yıl boyunca sözleşmeyi yenilememiş olması durumunda mülk sahibi kira sözleşmesini sona erdirebilir.

Öte yandan, tarla ve arsa kiralamalarında bu kural geçerli değildir. Yıllık kira zammı anlaşma ile belirlenebilir ve Türk Borçlar Kanunu’na göre belirli bir üst sınırı geçemez. Bu üst sınır, son 12 ayın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamasını aşamaz.

Eğer kira bedeli, Sultanbeyli kira avukatı tarafından incelenen ve piyasa koşullarına göre düşük bulunursa, mülk sahiplerine kira bedellerini uygun seviyelere çıkarmak için kira tespit davası açma hakkı tanınmıştır. Fakat bu dava, kira sözleşmesinin imzalanmasından itibaren beş yıl geçtikten sonra açılabilir. Bu süre zarfında kira uyarlama davasının açılması mümkün değildir.

Kira hukuku konusunda hizmet almak isteyenler için Sultanbeyli kira avukatı, bu süreçte rehberlik eder ve gerekli yasal süreçlerin yerine getirilmesini sağlar.

Sultanbeyli Kira Avukatı Hangi Davalara Bakar

Kiralık mülkün boşaltılmasıyla ilgili davaları Sultanbeyli kira avukatı yürütür. Kiralık eşyanın kararlaştırılan kira bedelinin ödenmemesi halinde kira tahliye davası açılabilmektedir. Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle kira tahliye davası açmadan önce, kiracı aleyhinde bir icra takibi başlatılması gereklidir. Eğer icra takibinde kiracıya tanınan süre zarfında kira ödenmezse, kiracıya tahliye için uyarı bildirimi yapılmalıdır. Ödeme emrine dayanarak tahliye talep etmek için mutlaka bu uyarının yapılmış olması şarttır. Kiracıya icra takibindeki ödeme emri ile tahliye ihtarı yapılırken en az 30 gün süre tanınmalıdır. Kiracının borcunu bu süre içinde tam olarak ödemesi halinde tahliye kararı verilemez.

Süresinde ödeme yapılmazsa veya sadece bir kısmı ödenirse, icra mahkemelerinde ödemede gecikme nedeniyle tahliye davası açılabilir. Bu davada icra hukuk mahkemesi hakimi, icra ödeme emrinin kiracıya uygun şekilde tebliğ edilip edilmediğini, tahliye ihtarı yapılıp yapılmadığını ve verilen sürenin sonuna dek borcun ödenip ödenmediğini kontrol eder. Bu şartlar karşılandığında kiracının tahliyesine karar verilir. Tahliye kararının kesinleşmesinden sonra icra müdürlüğüne başvurabilir ve mülkün boşaltılmasını isteyebilirsiniz.

Eğer kira sözleşmesi ardı ardına on kez yenilenmişse, mülk sahibi, sözleşmeyi bir daha yenilemeyeceğini kiracıya bildirmek üzere, sözleşmenin yenileneceği tarihten en geç üç ay önce noter aracılığıyla bildirimde bulunmalıdır. Aynı şekilde, işyeri veya konut satın alıp, ihtiyaca bağlı olarak boşaltmak isteyen yeni mülk sahibi, kiracıya ihtarname göndermek zorundadır. Kiracıya yönelik ihtarname hazırlanması ve süreç yönetilmesi konusunda Sultanbeyli bölgesindeki Sultanbeyli kira avukatından hukuki destek almak faydalı olacaktır.

Kira Hukuku Alanında Avukatın Önemi Nedir?

Kira hukukunda dava açmaya karar vermeden önce, yaşanan somut durumun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi oldukça önemlidir. Davanın açılabilmesi için gerekli şartların titizlikle kontrol edilmesi ve varsa eşik koşulların sağlanıp sağlanmadığı belirlenmelidir. Bu süreçte, özellikle de kiracı tahliye davaları bağlamında Yargıtay’ın son dönemlerde benimsediği emsal kararların yakından takip edilmesi yararlı olacaktır.

Sultanbeyli kira avukatı tutmak, buna bağlı olarak büyük önem taşır çünkü kiracıya ihtarname gönderme gibi bazı önkoşullar bulunmaktadır. Tahliye talepleri sırasında belirlenmiş olan zamandan önce kiracıya noter aracılığıyla bir ihtarname göndermek gereklidir. Eğer bu koşullar göz ardı edilirse, açılan dava mahkeme tarafından reddedilme riskini taşır. Bu durumda talep edilen karara ulaşılamaz ve dava masrafları da davanın reddiyle birlikte mal sahibinin sorumluluğuna bırakılır.

Kiraya veren mal sahibi kendi ihtiyacı doğrultusunda kiralama sözleşmesini sonlandırma kararı aldığında veya evi yeni satın alan bir kişi ihtiyaç gerekçesiyle kiracıyı çıkarmak istediğinde uygulanmasına gereken süreler farklılık gösterebilir. Bu nedenle, bu tür hukuki süreçlerde deneyimli bir kira avukatının rehberliği ve desteği, doğru ve hızlı adımların atılabilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Avukatların, kira hukuku ve tahliye işlemleri konusundaki uzmanlıkları, davaların başarıyla sonuçlanabilmesi için gerekli yönlendirmeleri ve bilgilendirmeleri sağlar.

Kira Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Kira avukatı ile müvekkil arasında avukatlık ücreti, serbest bir biçimde kararlaştırılan bir mevzudur. Ödenecek avukatlık ücreti, avukatlık asgari ücret tarifesi çerçevesinde yasal sınırlamalara tabidir. İstanbul Barosu tarafından yayınlanan minimum ücret tarifesine göre, kiracı tahliye davası açma hususunda tavsiye edilen minimum avukatlık ücreti 21.000 TL’dir. Kira tespiti ve kira bedelinin arttırılması davaları için önerilen minimum avukatlık ücreti ise 20.000 TL olarak belirlenmiştir. İhtarname ve ihbarname düzenleme işlemleri için ise en az 9.000 TL avukatlık ücreti tavsiye edilmiştir.

Ücret miktarı ve ödeme detayları, müvekkil ve Sultanbeyli kira avukatı tarafından özgürce belirlenecektir. Avukatlık ücret teklifinizi etkileyecek pek çok faktör bulunmaktadır. Bu yüzden yapılacak iş veya dava hakkında tüm ayrıntıların paylaşılması ve buna göre bir ücret biçilmesi önemlidir.

Kira hukukunda bazı davalara belirli zamanlarda başvurulmalıdır ve erken açılan davalara yalnızca zamanlarından dolayı ret kararı verilebilir. Özellikle kiracılara gönderilen ihtarname, bazı davalarda dava açma şartıdır. İhtarname zamanında gönderilmemişse ve bu yüzden geçerli bir dava kaybedilmişse, bu durumlar kazanılacak dava için engel teşkil edebilir.

Bu bakımdan, potansiyel avukatlık ücretleri üzerine düşünmeden önce, hangi hakların ne zaman ve nasıl talep edilebileceği konusunda yasal çerçevede bilgi sahibi olmanız faydanıza olacaktır. Sultanbeyli kira avukatına başvurmak, bu ve benzeri kira hukuku konularda uzman bir avukattan danışmanlık ve temsil almanızı sağlayacaktır.

Ara WhatsApp