Sancaktepe Boşanma Avukatı

Sancaktepe Boşanma Avukatı

Sancaktepe boşanma avukatı, Sancaktepe’de yaşayan kişilerin boşanma gibi aile hukuku meselelerinde karşılaştıkları zorlukları, güçlü ve dikkatli bir stratejiyle ele alır.

Alanında yüksek lisans yapmış bu avukatlar, boşanma, nafaka, velayet ve kadın hakları gibi konulara odaklanarak uzmanlık kazanmışlardır. Aile hukukunun karmaşıklığını iyi bilen Sancaktepe boşanma avukatı, müvekkillerinin çıkarlarını her zaman en önde tutar ve boşanma süreçlerini hızlı ve verimli bir şekilde yürütür.

Nafaka, tazminat ve velayet gibi hassas konular, müşterilerin çıkarlarına en uygun şekilde ve büyük bir özenle ele alınır. Avukatların en önemli amacı, müvekkillerini yetkin aile mahkemelerinde en etkin biçimde temsil edip haklarını müdafaa etmektir.

İstanbul boşanma avukatı, yalnızca Türk Medeni Kanunu ile sınırlı kalmaz; uluslararası sözleşmeler, Çocuk Koruma, Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi kanunları, Türk Borçlar Kanunu ve suç unsuru içeren durumlar için Ceza Kanunu gibi geniş bir yasal zeminde hizmet ederler. Yargıtay kararlarını düzenli olarak takip eden bu avukatlar, en güncel ve doğru hukuki desteği sunmayı taahhüt eder.

İstanbul Aile Mahkemelerinde görülen davaları kişisel ilgiyle yöneten boşanma avukatı, karşılaşılan sorunları etkili bir şekilde çözme konusunda derin deneyimlere sahiptir.

Sancaktepe’de hukuki destek arayan herkes için, boşanma avukatı kendilerini savunma konusunda kişisel taahhütler sunarken, müvekkillerinin haklarını her an koruma kararlılığı ile yanlarındadır.

Boşanma sürecinde hukuki yardıma ihtiyaç duyan bireyler, genellikle bu alanda uzmanlaşmış bir boşanma avukatı ile çalışmayı tercih eder. Sancaktepe ve çevresinde ikamet edenler için ise bu durumda tercih edilen hukuk profesyoneli genellikle Sancaktepe boşanma avukatı olarak adlandırılır. Boşanma davaları, eşlerden birinin ikamet ettiği yer mahkemesinde ya da eşlerin son altı ay içinde birlikte yaşadığı yerdeki mahkeme tarafından görülebilir.

Anlaşmalı boşanma davaları özelinde ise, boşanma avukatı, Türkiye’deki herhangi bir yer mahkemesinde dava açabilme esnekliğine sahiptir. Bununla birlikte, dava açılan mahkeme yetkisiz olsa dahi, tarafların itirazı yoksa, mahkeme yetkisizlik kararı verememektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında, eşlerin en az bir yıl evli kalmış olmaları ve her iki tarafın da boşanmayı istemesi durumunda evlilik birliğinin temelden sarsıldığı kabul edilerek işlem yapılır.

Çekişmeli boşanma davalarında ise, boşanma avukatı tarafından öne sürülen özel boşanma sebeplerinin ispatı gereklidir. Bu sebepler; zina, akıl hastalığı, suç işleme, haysiyetsiz yaşam sürme, hayata kast etme gibi onur kırıcı davranışlar ve kişinin terk edilmiş olmasıdır. Evlilik birliğinin temelden sarsılmasının kanıtlanması durumunda da boşanma kararı verilebilir. Ancak, eşlerin ikisi de boşanmayı istese dahi çekişmeli boşanma davasında hakim, boşanma kararı yerine, evlilik birliğinin yeniden kurulabilme ihtimalini değerlendirerek bir süre ayrılık kararı da verebilir.

Boşanma davası süreçlerinde, deneyimli bir Sancaktepe boşanma avukatı bulmak, hukuki haklarınızın korunması ve sürecin hızlıca yönetilmesi açısından önemlidir. Avukat seçimi yaparken, bu alandaki tecrübe ve başarı oranlarına dikkat etmek faydalı olacaktır.

Boşanma Davası Nedir?

Evliliklerde taraflar zamanla uyumsuzluk yaşayabilir ve evliliklerini bitirmeye karar verebilirler. Evliliğin yasal olarak sonlandırılması, mahkeme kararı ile mümkündür. Boşanma sürecinde, evlenme sırasında yalnızca imzaların yeterli olmasına rağmen, boşanmak için mahkemenin kararı şarttır. Eşlerin, evliliklerini sona erdirmek üzere yürüttükleri yargı sürecine boşanma davası denir. Boşanma davaları, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma olarak iki ana kategoriye ayrılır.

Anlaşmalı boşanma, tarafların her konuda mutabık olduğu ve genellikle hızlı bir şekilde sonuçlanan bir süreci ifade eder. Anlaşmalı boşanma davalarında; ortak çocukların velayeti, nafaka, maddi ve manevi tazminat gibi konularda uzlaşı sağlandığında, hakim hızlıca boşanma kararı verebilir.

Öte yandan çekişmeli boşanma davaları, tarafların evliliğin devamının kendileri için mümkün olmadığına dair haklı gerekçeler sunmalarını ve bunları kanıtlamalarını gerektirir. Bu süreç uzun yıllar sürebilir. Eşlerden birinin diğerine yoksulluk nafakası ödenmesi için hakim, aralarındaki kusur durumunu değerlendirir ve bu kapsamda daha az kusurlu olan eş lehine karar verebilir. Maddi ve manevi tazminat istemleri de benzer bir değerlendirmeye tabidir. Hakim, her iki tarafın da kusurlarını inceledikten sonra, bu kusurları kararında açıkça belirtmekle yükümlüdür.

Böyle bir süreçte, boşanma avukatı hizmeti almak, yasal hakların korunması ve sürecin adil bir şekilde yönetilmesi açısından önemlidir. Avukatlar, müvekkillerinin haklarını savunmak ve onlara karar merciindeki süreçlerde rehberlik yapmakla sorumludur. Boşanma süreçlerinde uzman bir boşanma avukatıyla çalışmak, sürecin olabildiğince sorunsuz ve etkin bir biçimde ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Boşanma Avukatı Kimdir?

Boşanma süreçlerinde hukuki haklarınızın korunması ve savunulması aşamasında size özel hizmet sunan avukatlara genelde “boşanma avukatı” adı verilir. Sancaktepe bölgesinde ise buna özel olarak “Sancaktepe boşanma avukatı” tabiri kullanılmaktadır. Boşanma davaları, evliliğin sonlandırılması veya eşlerin yasal olarak ayrılmasına dair kararların alındığı hukuki süreçlerdir. Bu süreçler sırasında, eğer varsa ortak çocukların velayeti konusunda da kararlar verilir ve boşanma sonrası velayetin yeniden düzenlenmesi veya değişikliği söz konusu olabilir.

Boşanma avukatı, velayet düzenlemesi ve değişiklikleri konusunda da size destek veren profesyonel kişidir. Ayrıca, boşanma süreçlerinde eşlerin birbirlerine ödemekle yükümlü oldukları yoksulluk nafakası ve varsa çocuklar için belirlenen iştirak nafakası hakkında da hukuki kararlar alınır. Sancaktepe boşanma avukatı, bu konularda size rehberlik ederek gerekli hukuki yardımı sağlar.

Tarafların birbirlerinden talep ettiği maddi ve manevi tazminat hakları da boşanma davalarında ele alınır. Bu çerçevede, Sancaktepe boşanma avukatı, tazminat alacaklarıyla ilgili hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunar. Avukatınızla yapacağınız görüşmeler sırasında boşanma nedenlerinizi, elinizdeki delilleri ve bu süreçteki beklentilerinizi detaylı bir şekilde dile getirmeniz önem taşır. Boşanma avukatınız, size sunduğu hukuki tavsiyeler ve hazırlayacağı dava dilekçeleri ile sürecinizi en iyi şekilde yönlendirecektir.

Sonuç olarak, elinizdeki deliller boşanma kararının yanı sıra nafaka ve tazminat taleplerinizle ilgili kararları da doğrudan etkileyecektir. Sancaktepe boşanma avukatınız, hem boşanma davası sürecinde hem de sonrasında maddi ve manevi tüm haklarınızın savunulmasına yardımcı olacaktır.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davası açılırken, dilekçede kesinlikle boşanma nedeninizin belirtilmesi gerekmektedir. Temel olarak evlilik birliğini derinden etkileyen durumlar boşanma kararı alınması için yeterli sebeplerdir. Örneğin, eşlerden birinin aldatması, Türk Medeni Kanunu’na göre kesin boşanma gerekçesi olarak belirtilmiştir. Eşlerden biri, evlilik sırasında diğer cinsle cinsel ilişkide bulunduğunun kanıtlanması durumunda, hakim boşanma kararı verebilir.

Eğer aldatma yaşandığını öğrenen taraf, zina nedeniyle boşanma davası açmak isterse, bu dava aldatmayı öğrendikten sonraki altı ay içerisinde açılmalıdır. Altı aylık süre içinde dava açılmaması halinde, aldatılan tarafın aldatmayı affettiğine hükmedilir ve zina tarihinin üzerinden altı ay geçtikten sonra açılan boşanma davaları reddedilebilir.

Yine de aldatma, evlilikte güveni temelden sarsan bir hareket olduğu için, bu durum evlilik birliğinin sarsılmasına neden olduğundan boşanma davası açma hakkını doğurabilir. Eşlerden birinin diğerini terk etmesi de Türk Medeni Kanunu’nda yer alan boşanma sebeplerinden biri olarak kabul edilmiştir. Eşlerin beraber ortak bir yuvada yaşamaları beklenir. Sebepsiz yere ortak konutu terk eden taraf aleyhine boşanma davası açılabilmektedir. Bunun için ilk olarak, ortak konuttan ayrılan eş, konuta geri dönmesi için davet edilmelidir. Bu davet, noter aracılığıyla gönderilen bir tebligat ya da mahkeme tarafından gönderilen bir ihtarname ile yapılabilir. Bu yöntemle, ayrılan eşe, verilen süre içinde eve dönmemesi durumunda terk sebebiyle boşanma davası açılacağı bildirilir.

Eşlerden birinin akıl hastalığına sahip olması da boşanma gerekçesi olarak sayılmaktadır.

Eğer boşanma sürecinde profesyonel yardıma ihtiyaç duyuyorsanız, deneyimli bir boşanma avukatı ile iletişime geçmek ve hukuki danışmanlık almak faydalı olacaktır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma süreci başlatıldığında, davanın mahkemeye sunulan dava dilekçesiyle açılması gereklidir. İstanbul Sancaktepe’de boşanma davası açmak isteyen kişiler, bir boşanma avukatı eliyle süreci yürütme zorunluluğuna sahip olmasalar da, bir avukatın rehberliği ve desteği bu karmaşık sürecin daha sorunsuz ilerlemesine katkı sağlayabilir.

Boşanma dilekçenizin, mahkeme tarafından kabul edilmesi için bazı standart bilgiler içermesi gerekmektedir. Eğer dava dilekçesinde gerekli bilgiler eksik ise mahkeme tarafından verilen süre içinde bu bilgileri tamamlamanız beklenir. Aksi halde dava reddedilebilir.

Dava açıldığı sırada, çoğu kez mal paylaşımını sağlamak üzere mal rejimi tasfiyesi ve katılma alacağı davası da gündeme gelebilir. Evlilik birliği içerisinde edinilen malların paylaşımı esas alınarak yürütülür. Bu süreçte, malların adil bir şekilde paylaşıma konu olabilmesi için mahkeme kararı beklenirken, taşınmazların kötü niyetle devredilmesinin önüne geçmek amacıyla ihtiyati tedbirler almak büyük önem taşır.

Eşiniz adına kayıtlı taşınmazların üçüncü kişilere devredilmemesi için, dava sürecinde ihtiyati tedbir talebinde bulunmanız önerilir. Ayrıca, taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesini önleyici tedbir kararları da talep edebilirsiniz.

Eğer boşanma davasını bir boşanma avukatı ile yürütmeyi tercih ederseniz, bu hizmetten yararlanmak için bir avukata vekalet vermeniz gerekecektir. Notere giderek vekaletname çıkartabilir ve avukatınıza boşanma davasını sizin adınıza takip etme yetkisi verebilirsiniz. Boşanma davası vekaleti resmi işlemlerde kullanılmak üzere fotoğraflı olmalıdır. Noter işlemi sırasında yanınızda iki adet fotoğraf bulundurmanız gerektiğini unutmamalısınız.

Avukat vekaleti ile davanın açılması halinde, bizzat adliye süreçlerine katılma zorunluluğunuz ortadan kalkar ve işlemlerinizi avukatınız takip eder. Boşanma sürecinde profesyonel bir Sancaktepe boşanma avukatı ile çalışmak, hem sürecinizi kolaylaştırabilir hem de hukuki haklarınızın korunmasına katkı sağlayacaktır.

Ara WhatsApp