Pendik Kira Avukatı

Pendik Kira Avukatı

Pendik kira avukatı, kiracı ve mal sahibinin karşılaştığı sorunlara hukuki çözüm sunarak, kira meselelerinde uzman yardımı sağlamaktadır. Kira sözleşmelerinin Türk Borçlar Kanunu’na (TBK) uygun şekilde hazırlanması, gözden geçirilmesi ve güncellenmesi ile kira hukukuna dair uyuşmazlıkların çözümü bu hizmetin temel taşlarındandır.

Yerel kira hukuku deneyimi olan Pendik kira avukatı, müvekkillerinin haklarını korumak adına kira kontratlarını titizlikle inceleyip TBK’ye uygun olarak revize etmekte ve bu süreçlerde kaliteli hizmet sunmaktadır.

Tahliye talepleri ve kira bedellerinin tespitine ilişkin davalarda avukatlık desteği sağlayan Pendik kira avukatı, Pendik bölgesinde, hukuk çerçevesinde sorunları çözerek müvekkillerini mahkemede etkili bir şekilde temsil eder ve haklarının kaybolmasını engellemeye çalışır.

Detaylı kira sözleşmeleri ve protokoller hazırlama konusunda uzmanlığa sahip kira hukuku avukatları, müvekkillerine özelleştirilmiş belgeler sunarak güvenilir kiralamalar için sağlam bir temel oluşturur.

İstanbul Kira Avukatı desteğine ihtiyaç duyduğunuzda, Pendik ve çevresinde bulunan tecrübeli bir avukat ile çalışmak, hem güncel hem de olası kira problemlerinizin üstesinden gelmede büyük fayda sağlayacaktır. Pendik bölgesinde kira hukuku alanında bilgili bir avukatla çalışarak, kira konularındaki tüm ihtiyaçlarınızı güven içinde çözüme kavuşturabilirsiniz.

Pendik kira-kiracı davalarına bakan avukat

Kira hukuku üzerine odaklanan hukuk profesyonellerine “Kira Avukatı” adı verilmektedir. Kiralanan bir mülkün kirasının ödenmemesi halinde, kira avukatları aracılığıyla doğrudan icra dairesi nezdinde ilamsız icra takibi başlatılabilir ya da sulh hukuk mahkemesinde kiralama sözleşmesine bağlı olarak alacak davası açılabilir. Kira sözleşmeleri ile ilgili olarak hem kiracılar hem de mülk sahipleri arasında özellikle kira artış oranları konusunda görüş ayrılıkları sıkça ortaya çıkmaktadır.

Kira sözleşmesi üzerinden 5 yıl geçmişse, mülk sahibi kira bedelinin artırılması talebiyle dava açabilirken, 5 yıl dolmadan kira bedelinin uyarlama davası açılamaz. Kiracı, kira bedelini düzenli biçimde ödediği sürece sözleşme otomatik olarak her yıl için yenilenir. Kira sözleşmesi 10 kez yenilenirse, mülk sahibi kiracıya üç ay önceden bildirimde bulunarak tahliye davası açma hakkına sahiptir. Ancak, eğer mülk sahibi ya da mülk sahibinin ailesi, evi kendilerinin kullanması gerektiği bir ihtiyaç nedeniyle evi boşaltma talebinde bulunuyorsa, bu ihtiyaç temelli tahliye davası için özel bir durumdur.

Örnek bir durum vermek gerekirse, polis memuru Ahmet Tunceli’de görev yaparken İstanbul Pendik’teki evini Hasan adındaki bir kiracıya kiralamış olsun. Eğer Ahmet’in İstanbul’a tayini çıkarsa, bu durumda ihtiyaç sebebiyle evin boşaltılması için bir tahliye davası açabilir.

Kira Hukuku Nedir?

Periodik ödemeler karşılığında taşınır veya taşınmaz malın başkalarının kullanımına bırakılmasına ilişkin düzenlemeler, kira sözleşmeleri çatısı altında yer alır. İster konut, ister iş yeri olarak kullanılacak taşınmazlar, isterse motorlu araç gibi taşınırlar olsun, tüm bu kiralamalar kira hukukunun alanına girmektedir. Tarım yapılmak üzere kiralanan arazi gibi gayrimenkullerin gelirlerine dayalı kiralanması da bu hukuki düzenlemelerin kapsamındadır.

Kira sözleşmeleri ve ilgili hukuki koşullar Türk Borçlar Kanunu ile belirlenmiştir. Sözleşmede, kiralanacak malın türü, kullanım amacı, kira süresi ve bedeli gibi unsurların açıkça ifade edilmesi zorunludur. Konut ve işyeri kiralarında, anlaşma süresi bir yıl olarak belirlense dahi, kiracı kirayı ödemeye devam etmek istiyorsa ve sözleşmeye sadık kalıyorsa, sözleşme her seferinde bir yıl süreyle yeniden uzatılabilir. Kiraya veren mal sahibi, on defa yenilenmediği müddetçe kira sözleşmesini fesh edememekte ve kiracı çıkarılamamaktadır.

Ancak arsa ve tarla gibi gayrimenkul kiralamalarında bu kural geçerli değildir. Yıllık kira bedeli artışı, Türk Borçlar Kanunu’na göre son on iki ayın TÜFE ortalamasını geçmeyecek şekilde sözleşmede belirlenebilir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay bu oranlar duyurulur. Kira bedeli, bölgedeki benzer kiralıklar karşılaştırıldığında düşük kalıyorsa, kanun koyucu mal sahiplerine beş yıllık süre sonunda kira tespit davası açma hakkı tanımıştır. Bu dava, kiracının ödemekte olduğu kira bedelinin zamanla pazar değerine uyarlanmasını sağlamak amacıyla açılır.

Kira hukuku ve kira sözleşmeleri üzerine danışmanlık ve hukuki yardım almak için deneyimli bir Pendik kira avukatı ile iletişime geçmek kesinlikle tavsiye edilir. Kira avukatları, kiracı ve kiraya veren arasındaki her türlü uyuşmazlıkta, kanuni haklarınızın korunması ve en iyi çözüme ulaşılması için gereken desteği sağlayacaktır.

Pendik Kira Avukatı Hangi Davalara Bakar

Pendik kira avukatları, kiralık taşınmazların tahliye süreçlerindeki dava işlemlerinde mülk sahibine hukuki danışmanlık sağlar. Kira bedelinin ödenmemesi halinde kira avukatları tarafından kira tahliye davası açılabilir. Kiranın ödenmediği durumlarda, tahliye işlemine geçmeden önce kiracıya karşı icra takibi başlatılması gereklidir. Bu takip sürecinde kiracıya, ödeme yapmaması halinde tahliye edileceğine dair bir ihtar yapılarak, kira bedelini ödemesi için yasal bir süre tanınmalıdır. İhtarname olmaksızın sadece ödeme emri üzerinden tahliye talep edilemez ve icra ödeme emri ile birlikte kiracıya minimum 30 gün ödeme süresi verilmelidir. Borç tam olarak belirlenen sürede ödenirse, tahliye kararı verilemez.

Eğer belirlenen sürede ödeme yapılmaz ya da eksik ödeme gerçekleştirilirse, icra hukuk mahkemesi önünde tahliye davası açılır. Mahkeme sürecinde icra hukuk hakimi, ödeme emrinin doğru bir biçimde tebliğ edilip edilmediğini, davacının tahliye ihtarı yapılıp yapılmadığını ve borcun belirlenen süre zarfında ödenip ödenmediğini inceleyerek, şartlar yerine getirilmişse kiracının tahliye edilmesine karar verir. Tahliye kararı kesinleştiğinde, icra müdürlüğüne başvurularak taşınmazın boşaltılması talep edilir.

Kira sözleşmesi 10 kez arka arkaya yenilendikten sonra, mal sahibi, sözleşmeyi bir daha yenilemek istemediğini sözleşme bitim tarihinden en az üç ay önce kiracıya noter vasıtasıyla bildirmelidir. Yeni malik, kiralanan işyerini ya da daireyi satın alıp, ihtiyaç sebebiyle boşaltmak istiyorsa, noter yoluyla kiracıya bir ihtarname göndermelidir. Pendik kira avukatı, gerekli ihtarnamelerin hazırlanması ve dava sürecinde profesyonel hukuki destek sağlamada önemli bir role sahiptir. Kira tahliye davalarında doğru ve etkin bir hukuki temsilcilik için özellikle Pendik kira avukatı ile çalışmak önerilir.

Kira Hukuku Alanında Avukatın Önemi Nedir?

Kira hukuku kapsamında yargı yoluna başvurmadan evvel ilgili hadisenin kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve dava açma kriterlerinin hassasiyetle gözden geçirilmesi elzemdir. Bu bağlamda kira avukatları, Yargıtay kararları gibi en güncel örnek kararları takip ederek dava stratejilerini ona göre belirlemelidirler. Kiracının tahliye edilmesi istendiğinde ise, davanın kabul edilmesi için öncelikle kiracıya belirli bir süre öncesinde noter kanalıyla uyarı yapılması gerekmektedir. Bu prosedürü atlamak, açılan davanın reddedilmesiyle sonuçlanabilir; böylece hem arzu edilen mahkeme kararına ulaşılamaz hem de harcanan dava masrafları gibi yükümlülüklerle mal sahibi karşı karşıya kalır.

Kiracı tahliye davalarında, mal sahibinin yerleşik evini boşaltma ihtiyacı ortaya çıktığında ya da bir kişi evi satın alıp kendi ihtiyacı için tahliye talebinde bulunduğunda uygulanan süreler farklılık gösterebilir. Bu durumlar, dava süreçlerinin karmaşık ve detaylı olabileceğini, dolayısıyla profesyonel bir kira avukatının danışmanlığı ve rehberliğinin önemini ortaya koymaktadır. Kira hukuku konularında uzmanlaşmış avukatlar, hem müvekkilleri için en uygun hukuki yolu belirlemekte hem de dava süreçlerini usulüne uygun şekilde yönetmekte büyük rol oynamaktadırlar.

Kira Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Müvekkil ile Pendik’teki bir kira avukatı arasındaki avukatlık ücreti, taraflar arasında serbest şekilde anlaşma yoluyla belirlenebilir. Ancak avukatlık ücretleri için bir alt sınır, avukatlık asgari ücret tarifesi ile saptanır. Bunun yanı sıra, İstanbul Barosu’nun belirlediği minimum ücret skalası da referans alınabilir. Örneğin kiracı tahliye davalarında önerilen asgari avukatlık ücreti 21.000 TL, kira tespiti ve kira artışı davalarında önerilen asgari avukatlık ücreti ise 20.000 TL olarak tayin edilmiştir. İhtarname ve ihbarname hazırlama işlemleri için belirlenen minimum avukatlık ücreti ise 9.000 TL’dir.

Avukatlık hizmetinin bedeli ve bu bedelin ödenme biçimi, avukat ve müvekkil arasında serbestçe kararlaştırılacaktır. Belirlenecek avukatlık ücret teklifini etkileyen bir dizi faktör bulunmaktadır. Bu yüzden, vekil edilecek avukat ile açılacak dava veya yapılacak işlemle ilgili tüm ayrıntılar netleştirilmeli ve buna göre bir ücret kararlaştırılmalıdır.

Kira hukukuna ilişkin bazı dava türleri, belirli zaman sınırları içinde açılmadığında reddedilebilir ve bazı hallerde, dava açmadan önce kiracıya ihtarname gönderilmesi zorunlu olabilir. Eğer ihtarnameler zamanında gönderilmezse, kazanılma potansiyeli olan davalar bile kaybedilebilir. Bu sebepten dolayı, avukatlık ücreti tespitinin yanı sıra, haklarınızı yasal düzenlemelere uygun olarak ne zaman, nasıl ve hangi şekilde talep edeceğinizi değerlendirmeniz, doğru ve önemli bir adım olacaktır.

Ara WhatsApp