Noterden Veraset İlamı

Noterden Veraset İlamı

Veraset ilamını Türkiye’nin herhangi bir yerinde bulunan bir noterden alabilirsiniz. Notere gidip, sıra size geldiğinde kimlik kartınızı göstererek mirasçılık belgesi almak istediğinizi söylemeniz yeterli olacaktır. Noter kâtibi size kim için veraset ilamı almak istediğinizi soracaktır. Annenizin, babanızın, dedenizin, ya da her kim için mirasçılık belgesi almak istiyorsanız bunu noter görevlisine söylemeniz yeterli olacaktır.

Noter çalışanı sistem üzerinden nüfus kayıt bilgilerini inceleyerek önce sizin bu kişinin mirasçısı olup olmadığını sorgulayacaktır. Sizin mirasçı olduğunuzu anladıktan sonra, diğer tüm mirasçıları tespit edecek ve size mirasçıların kimler olduğunu ve her birinin miras payını gösterir bir belge verecektir. Size vereceği bu belge eski adı ile veraset ilamı şimdiki söyleyişle mirasçılık belgesi olacaktır.

Noterden Mirasçılık Belgesi

Noter mirasçılık belgesi işlemleri, mahkemelerin iş yükünü hafifletmek ve süreci hızlandırmak adına Türk Medeni Kanunu’nda yapılan değişikliklerle mümkün hale gelmiştir. Kanun değişikliğinden önce mirasçılık belgesi sadece sulh hukuk mahkemeleri tarafından verilmekteydi. Günümüzde ise noterden mirasçılık belgesi alınması mümkündür.

Noterden mirasçılık belgesi almak için başvurduğunuzda aynı gün çok kısa bir sürede belge düzenlenerek size verilecektir. Sulh hukuk mahkemesine başvurmanız durumunda ise ancak yapılacak duruşma sonrasında size mirasçılık belgesi verilecektir. İlk duruşma tarihi büyük şehirlerde genelde başvurunuzdan sonraki 3-4 ay sonrasına verilmektedir.

Bununla birlikte belirtilmiş olduğumuz üzere her durumda noterden mirasçılık belgesi talebinde bulunmak olanaklı olmayabilir. Bu tarz durumlar genel hatlarıyla şu şekilde ifade edilebilir:
• Mirasçının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması,
• Mirasçılık belgesi düzenlenebilmesi için üçüncü şahıslara ya da bilirkişiye ihtiyaç duyulan durumlar,
• Miras bırakan ve mirasçı arasında nüfus kayıt sisteminde herhangi bir soy bağının bulunmaması,
• Muris ve mirasçının aynı anda ölmeleri veya aynı anda ölüm tehlikesi içerisinde bulunmaları,

 Tüm bu durumlarda noterden mirasçılık belgesi almanız mümkün olmayacaktır. Bu tarz hallerde mirasçılık belgesi alabilmek için sulh hukuk mahkemesine başvurulmalıdır.


Yorum yapın

Ara WhatsApp