Naylon Fatura Nedir

Naylon Fatura Nedir?

Naylon fatura aslında sahte fatura demektir. Vergi Usul Kanununa göre naylon fatura düzenlemek suçtur. Naylon fatura düzenlemek vergi kaçakçılığı suçunu oluşturur. Sahte fatura düzenleyen kişiler bu faturaları komisyon karşılığı satarlar. Satın alan kişiler bu sahte faturaları gider göstererek ödeyecekleri verginin az çıkmasını amaçlamaktadırlar. Sahte faturayı düzenlemek suç olduğu gibi kullanmak da suçtur. Bu suçun cezası; üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.

Sahte faturanın kullanılmış sayılabilmesi için beyannamede gösterilmesi ve beyannamenin de vergi dairesine verilmesi yeterli olup; fatura aslının ya da bir örneğinin beyannameye eklenmesi zorunluluğu yoktur.

Sahte Fatura

Gerçek bir işlem veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir. Vergi müfettişleri yaptıkları inceleme sırasında sahte fatura düzenlendiğini tespit ederlerse, bununla ilgili olarak vergini inceleme raporu düzenlerler. Vergi müfettişleri şüphelilerin cezalandırılması için düzenledikleri raporu Cumhuriyet savcılığına gönderirler. Savcılığın düzenlediği iddianame sonrasında asliye ceza mahkemesinde dava açılır.

Bir faturanın gerçek mi yoksa sahte mi olduğunun tespiti için, sevk ve taşıma irsaliyelerinin, teslim belgelerinin, satış bedelinin ödendiğine ilişkin banka hesap bilgilerinin incelenmesi gerekir. Ayrıca fatura düzenleyen şirketin gerçekten üretiminin veya mal girişinin olup olmadığı araştırılmalıdır.

Bir yıl içinde düzenlenen fatura sayısı ve toplam fatura tutarı da incelenmelidir. Sahte fatura düzenleme veya sahte fatura kullanma sebebi ile hakkınızda dava açıldığını öğrenmeniz halinde iyi bir ceza avukatına başvurmanızı öneririz. Vergi kaçakçılığı suçu sebebiyle yürütülen yargılamanın çok ciddi şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Zira vergi kaçakçılığı suçu teknik detaylar içermektedir.

Vergi Kaçakçılığı Suçu

Vergi kaçakçılığı suçu, Vergi Usul Kanununun 359 maddesinde düzenlenmiştir. Bu suç sadece faturalar için söz konusu değildir. Vergi kanunları uyarınca düzenlenen ve saklama zorunluluğu olan her türlü defter, kayıt ve belgeleri sahte olarak düzenlemek vergi kaçakçılığı suçunu oluşturur. Gerçek bir alım satım olmadığı halde, varmış gibi düzenlenen fatura sahte faturadır.

 

Yorum yapın