Muris Muvazaası Zamanaşımı 

Mal kaçırma davası açmak için herhangi bir süre var mı? Bazı davaları açmak için süre sınırı bulunur. Dava açma hakkı olan kişi belirlenen süre içinde davasını açmak zorundadır. Süresinde açılmayan davalar ret edilebilir. Kanunumuzda birbirinden farklı iki zaman bulunmaktadır. Bunlardan biri zaman aşımı süresi diğeri ise hak düşürücü süredir.

Babam hayattayken adına kayıtlı dairenin birini oğlunun üzerine yaptı. Aradan 32 yıl geçti. Dava açarsam tapu iptal olur mu? Tapuda yapılan mal kaçırma işleminin üzerinden 32 yıl geçse de dava açabilirsiniz. Süre sebebiyle davanız ret edilmeyecektir. Muris muvazaası davalarından zaman aşımı süresi yoktur. Siz yine de mümkün olan en kısa sürede davanızı açın. Zaman geçtikçe tapunun elden çıkma olasılığı artacaktır.

Kızlardan mal kaçırma nasıl oluyor? 20 yıl geçtikten sonra dava açılmış olsa bile tapunun iptal olma durumu var mı? Dedem, babama miras kalacak olan malların hepsini, babam vefat edince abimin üzerine verdi. Dedenizin bu işlemi de muris muvazaası olur. Sizden mal kaçıran kişinin anneniz veya babanız olması zorunlu değildir. Aradan 20 yıl geçmesinin bir önemi bulunmamaktadır; çünkü bu davada zaman aşımı süresi uygulanmaz.

Zaman Aşımı Süresi Ne Zaman Başlar

 Biz toplamda 7 kardeşiz. Altı kardeş kız, bir de erkek kardeşimiz var. Babam biz kızlara mirasından vermek istemiyor. Babam yeğenime bir ev tapuladı. Ne yapmamız gerekir ne önerirsiniz bize? Babamla konuşamıyoruz.

Öncelikle bilmelisiniz ki; muris muvazaası davası açabilmeniz için, miras bırakanın ölmüş olması gerekiyor. Mirastan mal kaçıran baba hayatta olduğu sürece siz bu davayı açamazsınız. Açarsanız da davanız ret edilir. Dava açma hakkını ancak miras bırakanın ölümü ile elde edersiniz. Bunun sonucu olarak da zaman aşımı süresi miras bırakanın ölümü ile başlar.

Muris Muvazaası Davasını Ne Zaman Açabilirim?

Miras bırakan kişi hayatta olduğu sürece bu davayı açamazsınız. Annem 75 yaşında. Babasından kalan arazisini abimin oğluna verdi.  Kızı olarak itiraz hakkim var mı? Bazı bize buna benzer sorular soruluyor. Bilmelisiniz ki, ayırt etme gücü bulunan herkes, ister 90 yaşında olsun ister 120 yaşında olsun, malını istediği kişiye verebilir. Çocuklarından ya da torunlarından izin alması gerekmez. Ayrıca bu işlemlere kimse itiraz da edemez.

Yapabileceğiniz tek şey dava açmaktır. Bu davayı da miras bırakanınız vefat ettikten sonra açabilirsiniz. Açmanız gereken dava muris muvazaasına dayalı tapu iptal davasıdır.

Tenkis Davası Hak Düşürücü Süre

Babam hayatayken arsa satın aldı ve tapusunu kardeşimin üstüne yaptı. İşlemin üzerinden 20 yıl geçti. Ayrıca babam vefat edeli 7 sene oldu. Bir hak iddia edebilir miyim?

Burada bahsedilen olayda muris muvazaası söz konusu değildir. Kendisinden mal kaçırılan miras bırakan bu durumda tenkis davası açabilir. Tenkis davasında ise hak düşürücü süre söz konusudur. Tenkis davasında 1 yıllık ve 10 yıllık iki farklı hak düşürücü süre bulunmaktadır. Hak düşürücü sürenin dolması ile dava açma hakkınız kaybolur. Bu konuda dikkatli davranmalı ve bir avukata danışmalısınız.

Muris Muvazaası Zamanaşımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir