Muris Muvazaası Nedir?

Diyelim ki toplam 5 kardeşsiniz ve babanız tüm mal varlığını erkek kardeşinize satmış gösteriyor. Bu kardeşinizin de bu malları satın alabilecek ekonomik gücü bulunmuyor. İşte bu örnekte olduğu gibi mirastan mal kaçırmak amacıyla tapuda satış gösterme işlemine muris muvazaası denir. Böyle bir durumda ancak babanın ölümünden sonra dava açabilirsiniz. Babanız hayattayken açacağınız tüm davalar ret edilir.

Örneği biraz değiştirelim ve babanız sizlerden gizli olarak tüm arsasını ve arazisini kardeşinize satış olarak devretmiş  olsun. Belirli bir süre sonra da erkek kardeşiniz bir şekilde öldüğünü kabul edelim. Kardeşiniz öldüğü için artık ona karşı dava açamazsınız ama kardeşinizin mirasçılarına dava açabilirsiniz.

Muris muvazaası annenizin ya da babanızın yaptığı satış işlemleri için söz konusu olur. Eğer miras bırakan taşınmazları satış yoluyla değil de bağış yaparak elden çıkardıysa muris muvazaası söz konusu olmaz. Böyle bir durumda eğer şartları varsa tenkis davası açılabilir.

Miras bırakan hayattayken mal varlığını devretmemiş ve yaptığı vasiyetname ile tüm malvarlığını tek bir çocuğuna devretmiş olsun. Bu durumda muris muvazaasının varlığından söz edilemez. Yine eğer şartları varsa tenkis davası açabilirsiniz; ancak muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescil davası açamazsınız. Elbette ki başvuru yapmanız durumunda davanız açılır ama şartları bulunmadığından mahkeme davanızı ret eder.

Muris muvazaasının var olup olmadığı dikkatlice incelenmeli ve bu konuda ciddi belirtiler olması durumunda tapu iptali davası açmalısınız. Aksi durumda birçok kalemden oluşan ağır yargılama giderlerini ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Yazımızın devamında birçok örnek olay yer almaktadır. Bunlara göz atarak kendi durumunuz hakkında kaba bir bilgiye sahip olabilirsiniz.  Bu davada öncelikle muris muvazaasının var olup olmadığı irdelenmelidir.  Eğer hileli bir satış işleminin varlığı konusunda ikna olduysanız dava açabilirsiniz. Bu davada ispat etmeniz gereken hususların neler olduğunu öğrenmeli ve nasıl ispat edebileceğinize karar vermelisiniz.

Bir annenin hayattayken bazı taşınmazlarını tapuda erkek çocuklarına satış göstererek devrettiğini kabul edelim. Yine bazı taşınmazlarını da üçüncü kişilere satıp, satıştan elde ettiği paraları erkek çocuklarına nakit olarak verdiğini ya da bu para ile erkek çocuğuna başka bir ev ya da arsa aldığını var sayalım. Böyle bir senaryoda annenin yaptığı işlemlerin bir kısmı hileli satış olup tapu iptali davası açılabilir. Ayrıca annenin yaptığı işlemlerin diğer kısmı gizli bağıştır. Anne öldükten sonra erkek kardeşe karşı tenkis davası açılabilir.

Muris Muvazaası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir