Kişiler Hukuku

Kişiler Hukuku

Fiil Ehliyeti Nedir

Fiil ehliyeti, bireylerin yasal işlemleri kendi başlarına yapabilme yeteneğini ifade eder. Türk Medeni Kanunu’nun 9-16. ...

Kişiler Hukuku

Ölüm Karinesi

Zaman zaman, birtakım felaketler neticesinde kişilerin yaşayıp yaşamadığının doğrudan belirlenmesi zorlaşır. Özellikle doğal afetler sonucu ...