Kira Hukuku

Kira Hukuku

Kiracının Tahliyesi

Kiracının tahliyesi, kiralanan gayrimenkul üzerinde hak sahibi olan mülk sahibi tarafından, belirli sebepler neticesinde kiralanan ...

Kira Hukuku

Kira Tespit Davası 

Kira tespit davası sonunda, mahkeme tarafından kira bedeli tespit edilir. Geçmiş kira dönemine ilişkin mahkeme ...

Kira Hukuku

Tahliye Taahhütnamesi

Türk Borçlar Kanunu’nun 352/1.maddesinde tahliye taahhütnamesi düzenlenmiştir. Kiracı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak ...