Hukuki Makaleler

Hukuki Makaleler

İhtarname Örneği

İhtarname örneği hazırlarken Noterlik Kanunu 98. Madde temel alınmalıdır. Bu maddede ‘Her türlü hukuki işlemlerde ...

Hukuki Makaleler

Kovuşturma Nedir?

Soruşturma ve kovuşturma nedir? Soruşturma, bir suçun işlendiğine dair şüphe olması üzerine Cumhuriyet Savcısı ya ...

Hukuki Makaleler

Asliye Hukuk Mahkemesi

Asliye hukuk mahkemeleri, Türk hukuk sistemi içerisinde özel hukuk alanındaki uyuşmazlıkların çözümlendiği asli mahkemelerdir. Bu ...

Ara WhatsApp