Kat Mülkiyeti Nedir?

H
Kat Mülkiyeti Nedir? 2

Kat mülkiyeti, özel bir mülkiyettir. Arsa payı ve ana taşınmazlardaki ortak yerlerle bağlantılıdır. Kat mülkiyeti tam olan bir binadaki kat, iş bürosu, mağaza, mahzen, daire ya da depo gibi alanların tek başlarına kullanılması mümkün olanlar üzerinde, taşınmaza sahip malik veya maliklerin söz hakkı olduğunu ifade eden mülkiyet türüdür.

Kat mülkiyeti ne demek ve kat mülkiyeti hakkında bilinmesi gerekenler aşağıdaki gibi listelenebilir.

 • Kat mülkiyeti kurulması
 • Kat maliklerinin kat mülkiyeti üzerindeki haklar
 • Kat maliklerinin kat mülkiyeti ile ilgili yükümlülükleri, borçları
 • Kat mülkiyeti nasıl alınır?
 • Kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasındaki fark nedir?

Tüm konuları ayrıntılı bir şekilde inceleyelim.

Kat Mülkiyeti Kurulumu Nasıl Olur?

Kat mülkiyeti, resmi senette ve tapu siciline tescil edilerek doğmaktadır. Kat mülkiyeti ve hatta k-kat irtifakı, kat mülkiyetinin kütüğüne kaydedilir. Kat Mülkiyeti Kanunu der ki aksi bir hüküm yoksa, tescille ilgili genel hükümler, kat mülkiyetinin tesciline uygulanır. Kat mülkiyetinin kurulabilmesi için hukuki işlem zorunluluğu vardır. Bu işlemlerden biri dava olabilir.

Kat Maliklerinin Kat Mülkiyeti Üzerindeki Haklar ve Borçlar Nelerdir?

Kat malikleri, kat mülkiyeti üzerinde bazı haklara ve borçlara sahiptir.

Kat Maliklerinin Kat Mülkiyeti Üzerindeki Hakları Nelerdir?

Kat malikleri kendilerine ait bağımsız bölümlerinde istedikleri şekilde hareket edebilme hakları ve yetkileri vardır. Tabi ki bu özgürlükler Türk Medeni Kanunu ile çalışmamalı ve Kat Mülkiyeti Kanunu ile ilişkili olmalıdır. Kat malikleri arsa payları oranında, ana taşınmazın bütün ortak yerlerine maliktirler.

Kat Maliklerinin Kat Mülkiyeti Üzerindeki Borçları Nelerdir?

Kat Mülkiyeti Kanunu içeriğinde de açıkça belirtildiği üzere kat malikleri, tüm bağımsız bölümleri, eklentileri ve ortak alanları kullanırken birbirlerini rahatsız etmez, haklarını çiğnemez, dürüst hareket eder ve yönetim planı hükümlerine uyarlar.

Kat maliklerinin, kat mülkiyeti üzerindeki borçlar, kiracılara, ev sahiplerine veya herhangi bir şekilde bu bölümleri sürekli olarak kullanan kişilere uygulanmaktadır.

Ana Taşınmazın Bakımı ve Korunması Nasıl Olur?

Kat malikleri, ana taşınmazın ilgili bakımlarını yapar, mimari durumunu korur, titizlikle ile ilgilenir. Kat Mülkiyeti Kanunu içeriğinde belirtildiği şekilde ortak alanlardaki bakım onarım, boyama badana dahil tüm iyileştirmeler için kat maliklerinin ⅘’inin yazılı rızası alınır. Eğer herhangi bir kat maliki ana taşınmaza ya da diğer bölümlere bir zarar verdiyse, bu kusurdan sorumludur.

Ana Taşınmazın Genel ve Sigorta Giderleri Nelerdir?

Eğer aralarında başka bir anlaşma yoksa, Kat Mülkiyeti Kanunu içeriğine göre kat maliklerinden her biri aşağıdaki hususlardan eşit derecede, arsa payı oranında sorumludur.

 • Kapıcı, bahçıvan, bakımcı, bekçi giderleri
 • Ana taşınmazın sigorta primleri
 • Tesis işletme giderleri
 • Yönetim giderleri

Kat Mülkiyeti ile İlgili Yasak İşler Nelerdir?

Kat mülkiyeti ile ilgili bazı yasaklamalar vardır. Bunlar aşağıda listelendiği gibidir.

 • Ana taşınmazın herhangi bir yerinde hastane, poliklinik ya da ecza deposu kurulamaz. Kat maliki eğer bununla ilgili bir sözleşme düzenlemesi hükümsüz sayılır.
 • Ana taşınmazın herhangi bir yerinde eğlence, toplanma yeri ya da gıda beslenme yeri açılamaz. Aynı şekilde boyahane, imalathane, dükkân, galeri, basımevi yerler de açılamaz. Ancak eğer kat malikleri oy birliği ile kabul ederse, açılabilir.

Anlaşmazlık ve Zorunlu Devir Nedir?

Eğer kat maliklerinden herhangi biri, üzerine düşen yükümlülükleri ve borçları yerine getirmezse ve diğer kat maliklerinin haklarını, çekilmez hale getirecek seviyede ihlal ederse, o kat malikinin kat mülkiyeti hakkını devredilmesi için mahkemeden talep edebilir.

Kat Mülkiyeti Nasıl Sona Erer?

Eğer kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydı silinirse sona ermektedir. Ana mülkiyetin tüm bağımsız bölümlerinin hepsi tek bir kişiye ait olsa bile kat mülkiyetinin kendiliğinden sona ermesi mümkün değildir. Sicil kaydını silmek için kat mülkiyetinin olağan mülkiyete çevrilmesi için yazılı talep yapılması gerekir.

Kat Mülkiyeti ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ile ilgili pek çok konu merak edilmektedir. En sıklıkla sorulan sorular ve cevapları aşağıdaki şekilde listelenebilir.

Kat Mülkiyetli Olunca Ne Oluyor?

Kat mülkiyeti durumu olan bir binada, bağımsız alanların her biri bağımsız olarak kiralanabilir, satın alınabilir ya da miras bırakılabilir. Merdiven, asansör ya da bahçe gibi alanlar ortak mülkiyetin geçerli olduğu alanlardır.

Kat Mülkiyeti Olan Ev Alınır Mı?

Kat mülkiyeti, binanın yönetmeliklere uygun inşa edildiğine dair bir kanıttır. Bu binalardaki daireler satın alındığı takdirde herhangi bir sorunla karşılaşılmaz. Tapuya bakarak ilgilendiğiniz dairenin kat mülkiyetli olup olmadığını görebilirsiniz. 

Kat Mülkiyeti Tapu Mudur?

Aslına bakılırsa kat mülkiyeti, inşa işi bitmiş bir binanın her bir bağımsız kısmı için yapı oturum izninin alınması ile oluşturulur ve bir tapu niteliğidir. Dolayısı ile kat mülkiyetli binalardaki her bir bağımsız ünite tapu niteliğindedir.

Kat Mülkiyeti ile Tapu Arasındaki Fark Nedir?

Arsanın tapusu bulunur ve arsa tapusunda inşaat yoktur. İnşaat başladıktan sonra kat irtifakı tapusu alınabilir. Ancak inşaat tamamlandıktan sonra kat mülkiyeti tapusu verilir. Yani inşaat süresince kat irtifakı tapusu varken, inşaat tamamlandıktan sonra kat mülkiyeti tapusu olur. 


Yorum yapın

Ara WhatsApp