Kat Mülkiyeti Ne Demek?


Kat mülkiyeti, bir gayrimenkulün, özellikle de apartman dairesi ya da ofis gibi bölümlenmiş birimlerin, inşası tamamlanmış ve yasal düzenlemelere uygun olarak yapılmış bağımsız bölümleri için verilen özel bir tapu türüdür. Kat mülkiyeti tapusu alınabilmesi için ilgili yapının, kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak bitirilmiş olması gerekmektedir. Kat mülkiyeti tapusunun alınması, ilgili bağımsız bölümün  ilgili süreçlerden geçtiğinin ve tüm gerekli izinlerin alındığının bir ispatı fonksiyonunu görmektedir.

Gayrimenkul sahibine, ortak kullanım alanlarına erişim ve diğer kat malikleri ile beraber bu alanların yönetiminde söz hakkına sahip olma hakkı da veren kat mülkiyeti, bu bakımdan çok önemli bir kavramdır. Kat mülkiyeti tapusuna sahip olmak, aynı zamanda ilgili daire veya ofisin bağımsız bir şekilde satılabilmesini, kiralanabilmesini ve ipotek edilebilmesini mümkün kılar.

Dolayısıyla, “kat mülkiyeti ne demek?” sorusuna cevap olarak, bu tapunun, inşaatının yasalara uygun olarak tamamlandığı onaylanmış gayrimenkuller için verilen bir tapu türü olduğunu ve sahiplere mülk üzerinde tam hakimiyet sağladığını söyleyebiliriz.

Kat Mülkiyeti Nedir?

Kat mülkiyeti, bireylerin bir apartman dairesi, işyeri, mağaza, depo gibi bağımsız bölümlere yasal olarak sahip olmalarını ifade eden hukuki bir kavramdır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, kat mülkiyetinin ne olduğunu ve nasıl tesis edileceğini düzenlemektedir.

Bağımsız bir bölüme, yani apartman dairesine veya işyerine kat mülkiyeti ile sahip olmak, bu bölümlerin her birinin yasal ve resmi olarak birer bağımsız bölüm olarak tanınması anlamına gelir. Bu bölümler, kendi başlarına tapu sicilinde kaydedilmiş olup, alıcı ve satıcılar arasında alım satım işlemlerine konu olabilmektedir.

Kat mülkiyetine sahip olunan bağımsız bölümler, ait oldukları ana yapının belirli bir kısmını temsil ederler. Bu mülkiyet türü, o yapının imar mevzuatına uygun olarak tamamlandığı anlamına gelir. Ayrıca, kat mülkiyeti tapuları, bina ya da işyerinin yasal zorunlulukları yerine getirildiğinin ve ilgili belediyelerce onaylandığının da bir kanıtıdır.

Kısacası, kat mülkiyeti; bağımsız bölümlerin yasal mülkiyet haklarının tapu sicil kütüklerinde belgelendiği, mal sahiplerinin bu birimler üzerinde tam hakimiyet kurabildiği ve bina ya da yapıların mevzuata uygunluk durumunun onaylandığı bir kanuni düzenlemedir.

Kat Mülkiyetli Ne Demek?

Kat mülkiyetli tapu, çok katlı binalarda yer alan bağımsız bölümlere ilişkin mülkiyet hakkını gösteren resmi belgedir. “Kat mülkiyetli ne demek?” sorusu, özellikle apartman daireleri, ofisler ve dükkanlar gibi binaların bölümlerinin ayrı ayrı sahipliğini ifade eder. Kat mülkiyetli tapu sahibine, o binadaki belirli bir kat ve numarada yer alan bağımsız bölümün mülkiyetini tam olarak verir. Tapu belgesinde, bağımsız bölümün detaylı tanımlaması yer alır.

  • Bağımsız Bölümün Katı ve Numarası: Binanın hangi katında olduğu ve apartman içindeki daire numarası.
  • Nitelik: Bağımsız bölümün niteliği, mesela daire, ofis, depo, mağaza gibi.
  • Yüzölçümü: Bölümün metrekare olarak boyutu.

Kat mülkiyeti tapusu, yapı kullanım izni (iskân) alınmış binalar için verilir ve yapı kullanım izni olmayan bağımsız bölümlere bu tür tapu çıkarılamaz. Yapı kullanım izni, binanın inşaat standartlarına uygun olarak tamamlandığını ve yaşamaya elverişli olduğunu resmi makamlarca kayıt altına alır. 

Tapu siciline kayıtlı olan bu tapu türü, gayrimenkulün resmi aidiyetini kanıtlama görevini üstlenmiş olup, alım-satım, ipotek ve diğer hukuki işlemlerde yasal zemin sağlar. Kat mülkiyetli tapuda mülkiyet hakları, tapu sicilinde kaydedilmiş olup, bu sicil herkes tarafından sorgulanabilir.

Kat mülkiyeti, gayrimenkul hukuku açısından son derece önemli olup, çok katlı yapıların yaygın olduğu şehirlerde ve yerleşim alanlarında bu tapu çeşidi büyük önem taşır. Alıcılar, kat mülkiyeti tapusunu inceleyerek gayrimenkul hakkında detaylı bilgi edinebilir ve mülkiyet haklarının güvence altında olduğunu bilirler.

Kat Mülkiyeti  

Kat mülkiyeti, bir bina içinde bağımsız bölümlerin mülk olarak ayrılmasını sağlayan ve her bir bağımsız bölüm sahibine, ortak alanların kullanımında belirli haklar tanıyan hukuki bir düzenlemedir. Buna göre kat mülkiyetinin kurulabilmesi için bina bitmiş ve bağımsız bölümlerin kullanıma hazır olması gerekmektedir. Ayrıca bina ve bağımsız bölümleri gösteren ve resmi makamlar tarafından onaylanan bir yönetim planı hazır olmalıdır.

Kat Mülkiyetli Tapu Ne Demek?

Kat mülkiyetli tapu, çok katlı binalarda bulunan bağımsız bölümler için kullanılan bir tapu türüdür. Bu tapu çeşidi, “kat mülkiyetli tapu ne demek” sorgusuyla araştırıldığında, özellikle apartman daireleri, ofis katları ya da dükkanlar gibi yapıların belli bir bölümünün mülkiyetini ifade eden resmi bir belge olarak karşımıza çıkar.

Kat mülkiyeti tapusu, sahiplerine o bağımsız bölüm üzerinde tam hak sahipliği sunar ve ilgili bölümü kullanma, ondan yararlanma ve üzerinde tasarrufta bulunma hakkı tanır. Bu tapu sahibinin, bağımsız bölümü satabilme, kiraya verebilme veya ipotek ettirebilme gibi tam mülkiyet hakkını elinde bulundurduğunu gösterir.

Sonuç olarak, iskan alındıktan sonra kat mülkiyeti süreci, bağımsız bölümün kullanım haklarının resmiyet kazanmasını sağlar ve tapu işlemlerinin yasal olarak tamamlanmasını gerektirir.

Yorum yapın

Ara WhatsApp