Kartal Miras Avukatı

Kartal Miras Avukatı

Miras hukuku, bir kişinin vefatı sonrasında, bıraktığı mirasın kimlere ve nasıl dağıtılacağını düzenleyen önemli bir hukuk dalıdır. Kartal bölgesindeki miras hukuku ile ilgili her türlü hukuki iş ve davada uzman Kartal miras avukatı hizmeti büyük bir önem taşır. Bu hukuk dalında yetkin bir Kartal miras avukatı, karmaşık miras işlemlerini ve davalara özgü süreçleri profesyonel bir şekilde idare edebilir ve müvekkillerini başarıyla temsil edebilir.

Eğer Kartal bölgesinde yaşayan ve miras hukuku konusunda hizmet almak isteyen bir kişiyseniz, miras avukatı seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken önemli hususlar bulunmaktadır:

 • Avukatın miras hukuku dalında ne kadar uzman olduğunu ve kaç yıldır bu alanda hizmet verdiğini araştırmak.
 • Daha önceki miras davalarında ne kadar başarılı sonuçlar elde ettiğini görmek.
 • İyi bir Kartal miras avukatı, miras paylaşımı, veraset ilamı alma süreçleri, tenkis davaları gibi konularda sıkıntı yaşamadan prosedürleri takip etmelidir.
 • Vasiyetname hazırlama ve yorumlama, muris muvazaası iddiaları gibi daha karmaşık konularda da derin bilgiye ve tecrübeye sahip olmalıdır.
 • Alanında uzman bir Kartal miras avukatı, müvekkillerine kişisel hukuki danışmanlık ve temsil sunarak onların haklarını en iyi şekilde korumalıdır.
 • Miras hukukuyla ilgili her türlü hukuki işlem ve dava sürecinde, müvekkillerin menfaatlerini öncelikli tutacak stratejik kararlar alabilmelidir.
 • Kartal’da doğru miras avukatı seçimi, miras davalarının kazanılmasında oldukça etkili olabilir.
 • Süreç yönetimi deneyimi olan bir avukat, olası aksaklıkları minimize ederek sürecin hızlı ve etkili ilerlemesini sağlar.

Miras hukuku konusunda destek ve hukuki temsil gerektiren herhangi bir durumla karşı karşıya iseniz, aynı zamanda Türkiye Barolar Birliğine kayıtlı tecrübeli ve bilgili bir Kartal miras avukatı bulmanın yukarıdaki avantajlarını göz önünde bulundurarak hareket etmelisiniz. Uzmanlık, tecrübe ve başarı geçmişini incelediğiniz bir avukat ile çalışmak, sizin için en iyi sonucu almanın anahtarını oluşturacaktır.

Kartal’da Miras davalarına bakan avukat

Miras hukuku, vefat eden bir kişinin mal varlığının, yasalar ve belirlenen mirasçılar arasında nasıl paylaşılacağını düzenleyen hukuk kurallarını içermektedir. Kartal miras avukatı, bu alanda uzmanlaşmış ve miras ile ilgili davalarda müvekkillerini temsil eden bir hukuk profesyonelidir. Miras hukuku, Türk Medeni Kanunu altında ele alınır ve çeşitli karmaşık hususları kapsar.

Ne yazık ki, ülkemizde mirasın haksız şekilde saklanması ya da bazı mirasçılardan kaçırılması gibi durumlar sıkça görülebilmektedir. Örneğin, miras bırakan kimi zaman varlıklarını, kız çocuklarına bırakmamayı tercih ederek, erkek çocukları lehine devredebilmektedir. İkinci evliliğini yapan kişiler de yeni eşinin etkisi altında kalarak, ilk evlilikten olan çocuklarını miras dışı bırakma eğilimindedirler.

Ancak Türk Medeni Kanunu, miras bırakan kişinin, mirasçılarından bazılarına daha fazla, bazılarına ise daha az mal bırakabilmesine olanak tanımakla birlikte bir sınırlama getirmiştir. Miras bırakan, saklı pay sahibi mirasçıların haklarını ihlal etmeksizin mal varlığını istediği gibi dağıtabilir. Saklı pay hakkı ihlal edilmiş mirasçılar ise, miras bırakanın ölümünden sonra tenkis (azaltma) davası açabilirler.

Kartal miras avukatı, müvekkillerinin hak ettikleri miras payını almaları için miras kaçırma davalarında temsil edebilir, aynı zamanda mirasın adil bir şekilde paylaşılması amacıyla ortaklığın giderilmesi davası açabilir. Mirasçılar bir dava açmadan da kendi aralarında mülkü bölüşebilirler. Bu anlaşma için miras paylaşma sözleşmesi yapmaları gerekir.

Miras paylaşma sözleşmesinin geçerli olabilmesi için, tüm mirasçıların onayını almış olması şarttır. Sözleşme, miras bırakanın hayatta olduğu dönemde de gerçekleştirilebilir ve bunun için miras bırakanın onayı gereklidir. Hak kaybı yaşanmamak adına bir Kartal miras avukatı vasıtasıyla sözleşmenin hazırlanması tavsiye edilir.

Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar

Miras konuları ile ilgili yasal işlemlerde uzmanlaşmış bir hukuk dalı olan miras hukukunda, çeşitli miras davaları için bir Kartal miras avukatına başvurulması önemlidir. Miras davası, kişilerin mirasla ilgili hak ve yükümlülüklerini ilgilendiren dava türlerini ifade eder. Yaygın miras davaları arasında tereke tespit davası, miras terkin davaları, istihkak iddiaları, muris muvazaası talepleri ve vasiyetname ile ilgili uyuşmazlıklar yer alır.

Kartal miras avukatı, aşağıdaki konular ile ilgili hizmet verebilmektedir:

 • Tereke Tespit Davası: Mirasın tespiti ve miras bırakanın mal varlığının belirlenmesi.
 • Terekeye Temsilci Atanması Davası: Miras mal varlığını temsilen bir kişinin atanması.
 • Tenkis Davası: Mirastan yersiz olarak fazla pay alındığının iddia edilmesi.
 • Miras Sebebiyle İstihkak Davası: Mirasta hak iddia edilmesi.
 • Miras Sebebiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası: Miras nedeniyle oluşan mülkiyetin paylaşılması.
 • Mirasçılık Belgesinin Alınması ve İptali Davaları: Resmi mirasçı olduğunu ispat veya iptal talepleri.
 • Vasiyetnamenin Açılması, İptali ve Tenfizi Davaları: Vasiyetnamenin geçerliliği ve yerine getirilmesiyle ilgili uyuşmazlıklar.
 • Mirastan Yoksunluğun ve Mirasçılıktan Çıkarmanın Tespiti ve İptali Davaları: Miras hakkının iptal edilmesi veya iadesi talepleri.
 • Muris Muvazaası Sebebiyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Miras bırakanın mal kaçırma amaçlı işlemlerinin iptali ve malın mirasçılara iadesi.
 • Mirasta Denkleştirme ve Mirastan Feragat Davaları: Mirasın eşitlenmesi ve mirastan vazgeçme işlemleri.
 • Vasiyetname Hazırlama Danışmanlığı: Kişisel tercihlere göre malların bırakılması ve mirasçılar arasında öncelik sırasının belirlenmesi.
 • Miras Paylaşım Sözleşmesi Hazırlanması: Mirasın paylaşım esaslarının belirlenmesi ve her mirasçının payının netleştirilmesi.
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Düzenlenmesi: Yaşam süresince destek sağlama karşılığında mirasın belli kısmını bırakma anlaşmaları.

Miras planlamasını ve yasal işlemlerini düzgün bir biçimde yapmak için Kartal veya diğer bölgelerde faaliyet gösteren bir Kartal miras avukatı ile görüşmek, hak kayıplarının önlenmesi açısından çok önemlidir. Kartal miras avukatı seçerken, miras hukuku alanında tecrübe ve uzmanlığa sahip olmasına özen gösterilmelidir.

Miras Hukuku Davaları Hangileridir?

Türk Medeni Kanunu’nun düzenlemeleri çerçevesinde miras hukuku, kişilerin vefatı sonrasında mal varlıklarının nasıl dağıtılacağını belirler. Bu alanda deneyimli bir Kartal miras avukatı, miras ile ilgili çeşitli durumlarda hukuki destek ve danışmanlık sağlayabilir. İşte açılabilecek bazı miras davaları:

 • Terekeye Temsilci Atanması Davası: Miras bırakılan malvarlığının yönetilmesi için terekeye bir temsilci atanmasını talep eder.
 • Terekenin Resmi Defterinin Tutulması Davası: Terekenin malvarlıklarının kayıt altına alınması için açılır.
 • Tereke Tespit Davası: Terekedeki malvarlıklarının tespiti ve kayıt altına alınması amaçlanır.
 • Mirasçılık Belgesi Alınması Davası: Vefat eden kişinin yasal mirasçılarının belirlenmesi ve bu belgenin alınması için açılır.
 • Tenkis ve Denkleştirme Davası: Mirasçıların eşit ve adil bir şekilde mirastan pay almalarını sağlar.
 • Miras Sebebiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası: Birden fazla mirasçının olduğu durumlarda malvarlığının paylaştırılmasını talep eder.
 • Mirasçılık Belgesinin İptali Davası: Yanlış ya da hatalı mirasçılık belgesinin iptali için gerçekleştirilir.
 • Mirasın Reddi Davası: Mirasçıların kabul etmek istemedikleri mirası reddetmeleri için açılır.
 • Vasiyetnamenin İptali Davası: Geçersiz olduğu iddia edilen bir vasiyetnamenin iptali için açılır.
 • Vasiyetnamenin Tenfizi Davası: Vasiyetnamede belirtilen hususların yerine getirilmesi amacıyla açılır.

Bu davaların yanı sıra, Kartal miras avukatı desteğiyle açılabilecek diğer davalar arasında; Aile Konutu Şerhi Konulması, Sağ Kalan Eşe İntifa Hakkı Tesisi, Soybağının Reddi, Evlat Edinme, Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması ve diğer mirasla ilgili tapu iptal/tahsis davaları bulunmaktadır. Mirasla alakalı her türlü hukuki ihtilaf ve işlemlerde profesyonel destek almak için deneyimli bir Kartal miras avukatı ile iletişime geçmek önemlidir.

Miras Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Bir kişinin ölümüyle, mirası kanunen mirasçılara intikal eder. Mirasa konu taşınmaz malların, mirasçıların adına tapu kayıtlarına işlenebilmesi için ilgili tapu müdürlüğüne başvurularak intikal işleminin yapılması şarttır. Bu işlem için ilk adım olarak web tapu sistemi üzerinden randevu alınması gereklidir. Başvuru esnasında, mirasçılık statünüzü gösteren mirasçılık belgesini yanınızda bulundurmanız önemlidir. Mirasçılık belgesi noterlerden temin edilebilir.

Mirasçıların hepsi beraber başvurmazsa, tüm mirasçılar adına bir elbirliği mülkiyeti oluşturulur. Bu tür mülkiyet durumunda, payınızı bir başkasına satamazsınız, fakat mirasçılar arasında rıza ile alım satım yapılabilir. Mirasçılar kendi aralarında anlaşmaları halinde mirası müşterek kararlarla paylaşabilirler.

Mirasın paylaşımı için bir miras paylaşma sözleşmesi hazırlanabilir. Bu sözleşme noterde resmi olarak ya da aralarında adi yazılı bir anlaşma ile yapılabilir. Sözleşmede, paylaşım kurallarına uymama durumunda uygulanacak cezai şartlar da öngörülebilir.

Eğer mirasçılar arasında anlaşmazlık olursa ve hatta kavga ederlerse, mirasın paylaşılması için yasal bir çözüm yolu olan miras paylaşıma davası açılmalıdır. Bu dava, ortaklığın giderilmesi davası olarak da adlandırılır. Sulh hukuk mahkemelerinde görülen davada, mirasın satışı ve gelirin mirasçılar arasında hisselerine göre paylaştırılması amaçlanır.

Ortaklığın giderilmesi için açılan dava neticesinde, mahkeme tarafların ortak mülkiyetindeki mal varlığının satışını ve ardından paylaşımını kararlaştırabilir. Mahkeme kararının kesinleşmesiyle bir satış memuru atanır ve mal varlığının satışı gerçekleştirilir.

Bu süreçlerde mirasçıların haklarını korumak, sürecin doğru yönetilmesi ve hukuki desteğin sağlanması için bir miras avukatı ile çalışmak oldukça önemlidir. Herhangi bir anlaşmazlık veya hukuki işlemlerde Kartal miras avukatı, mirasçıların yanında olacak ve onlara profesyonel destek sağlayacaktır.

Mirasta Pay Alabilecek Kişiler Kimlerdir?

Hukukumuzda, kişinin ölümü ile birlikte varislerini belirleme süreci başlar. Yasal mirasçılara bakacak olursak; bunlar Türk Medeni Kanunu’nda (TMK) tanımlıdır ve belirli bir sıralama takip eder.

 • : Evli kişinin ölümünde eşi her koşulda yasal mirasçıdır.
 • Çocuklar: Miras bırakanın altsoyu varsa, öncelikli mirasçıları çocuklarıdır.
 • Torunlar: Eğer kişinin çocukları hayatta değilse, torunlar yasal mirasçı olur.
 • Anne-Baba: Miras bırakanın alt soyu yoksa veya ölmüşse, anne ve babası yasal mirasçılardır.
 • Kardeşler: Eğer anne-baba hayatta değilse, miras bırakanın kardeşleri yasal mirasçı haline gelir.
 • Kardeş Çocukları: Kardeşler de ölmüşse, onların çocukları yasal mirasçılardır.
 • Büyükanne ve Büyükbaba: Miras bırakanın daha yakın akrabaları hayatta değilse, büyükanne ve büyükbaba yasal mirasçıdır.
 • Teyze, Dayı, Amca ve Hala: Eğer büyükanne ve büyükbaba da hayatta değilse, miras bırakanın teyze, dayı, amca ve halaları yasal mirasçı olarak kabul edilir.

Yasal mirasçıların miras hakkının sona ermemiş olması gerektiğini unutmamak gerekir. Ret, feragat sözleşmesi, mirastan çıkarma veya yoksun bırakma gibi sebeplerle miras hakkı kaybedilebilir. Yasal mirasçılar haricinde, kişi isteğine bağlı olarak bir veya birden fazla kişiyi atanmış mirasçı olarak belirleyebilir. Önemli olan, saklı pay sahibi yasal mirasçıların haklarının gözetilmesidir.

 • Yasal mirasçıların ve atanmış mirasçıların hakları ölüm halinde devreye girer.
 • Miras hakkından feragat veya mirasın reddi, mirasın bölünmesini etkileyebilir.

Eğer mirasla ilgili hukuki süreçlerde rehberliğe ihtiyaç duyarsanız, bir Kartal miras avukatına başvurabilirsiniz. Bu avukat, miras hukuku konusunda uzmanlaşmış olup, yasal haklarınızı en iyi şekilde korumanız için size yardımcı olacaktır.

Bu bilgiler, miras konusunda daha net bir yol izlemenize yardım edebilir ve miras dağılımında karşılaşabileceğiniz durumlar için ön bilgilendirme sağlar.

Ara WhatsApp