Kartal Kira Avukatı

Kartal Kira Avukatı

Kartal kira avukatı hizmetleri, kiracılar ve mal sahipleri için karşılaşılabilecek tüm sorunlara profesyonel çözümler sunmakta ve kira sözleşmelerini Türk Borçlar Kanunu’na uygun biçimde düzenleyerek, revize ederek etkili bir temsil sağlamaktadır. Kira hukuku konusunda uzman avukatlar, sözleşmelerin detaylı incelemesini yaparak, tarafların haklarının korunmasına özen gösterir ve TBK’ye uygun şekilde düzenlemeleri gerçekleştirir.

Kira hukuku alanında yaşanan sorunlar gibi tahliye veya kira tespit davalarında Kartal merkezli avukatlar, anlaşmazlıkların hukuka uygun çözümü için müvekkilleri adına hareket eder. Mali ve hukuki hak kaybını önlemek için, tahliye davaları da dahil etkin temsil sağlar.

Kartal kira avukatı, kira sözleşmeleri ve ilgili protokollerin hazırlanmasında müvekkillere özel hizmetler sunar, kişiselleştirilmiş sözleşmeler ve protokoller ile güvenli kiralamaların zeminini oluşturur. Kira hukuku konusunda bilgi birikimi ve deneyime sahip avukatlarla çalışmak, hem mevcut hem de potansiyel kira sorunlarına karşı avantaj sağlar.

Eğer Kartal veya çevresinde kira avukatına ihtiyacınız varsa, kira hukuku konusunda uzmanlaşmış İstanbul Kira Avukatı ‘ndan hizmet alabilirsiniz. İhtiyaçlarınızı gidermek ve kira süreçlerinizi güvence altına almak için tercihinizi bilgili ve tecrübeli Kartal kira avukatı seçeneklerinden yana kullanabilirsiniz.

Kartal Kira Avukatı Hizmetleri

  • Kira Sözleşmelerinin Kontrolü ve Revize Edilmesi: Sözleşmelerin TBK’ye uygun olarak düzenlenmesi ve revize edilmesi.
  • Müvekkillere Etkin Temsil: Kira sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda ve tahliye davalarında avukatlık hizmeti.
  • Kişisel Kira Sözleşmeleri: Müvekkiller için özelleştirilmiş ve güvenli kira protokollerinin hazırlanması.
  • Profesyonel Çözümler: Kiracı ve mal sahibi arasındaki çatışmalara profesyonel ve hukuka uygun çözümler getirme.
  • Hukuki Danışmanlık ve Destek: Kartal ve çevresinde kira hukuku alanında güvenilir danışmanlık ve destek.

Kartal’da kira hukuku konusunda tecrübeli bir kira avukatı ile çalışmak, kira işlemlerinizde huzurunuzu ve haklarınızı sağlamaya yardımcı olacaktır.

Kartal kira-kiracı davalarına bakan avukat

Kira hukuku alanında uzmanlaşan avukatlara genellikle “Kartal kira avukatı” adı verilir. Kiralanan bir mülk için kira bedelinin ödenmemesi halinde, icra müdürlüğü aracılığıyla ilamsız icra takibatı gerçekleştirilebileceği gibi, aynı zamanda sulh hukuk mahkemesinde kira alacaklarına ilişkin dava da açılabilir. Son dönemlerde artan yaşam maliyetleri nedeniyle kiracılar ile mülk sahipleri arasında kira artış oranları noktasında sıklıkla anlaşmazlıklar yaşanmaktadır.

Kira sözleşmesi yapılmasının ardından beş yıl geçmeden kira bedelinin artırılmasını talep eden bir dava açılamaz. Ancak, kiracı kira bedelini zamanında ve tam olarak ödediğinde kira sözleşmesi otomatik olarak her yıl bir yıl daha uzatılır. Kira sözleşmesi on kez yenilendiği takdirde, mülk sahibi, kiracıyı üç ay öncesinden uyarma şartıyla, sözleşmeyi feshetme ve tahliye davası açma hakkına sahiptir. Mülk sahibi, bu süreden önce, özel ihtiyaç durumları dışında tahliye davası açamaz. İhtiyaç sebepli tahliye davası açılabilmesi için, mülk sahibinin veya onun çocuklarının o mülkü kullanma ihtiyacının olması gereklidir.

Örneğin, polis memuru Murat, Tunceli’de görev yaparken İstanbul Kartal’da bir daire satın almış ve bu daireyi Nilay’a kiraya vermiş olsun. Eğer iki yıl sonra Murat’ın İstanbul’a tayini çıkarsa, o zaman Murat’ın kişisel ihtiyacı sebebiyle evin boşaltılmasını talep etmesi mümkündür. Tüm bu süreçlerde Kartal kira avukatı, hem kiracı hem de mülk sahibinin legal haklarının korunması konusunda rehberlik ve temsil etme hizmeti sunar.

Kira Hukuku Nedir?

Kira hukuku, taşınabilir veya gayrimenkul malların belli bir süre ve ücrete karşılık başkalarının kullanımına sunulmasını düzenleyen ve Türk Borçlar Kanunu kapsamında yer alan bir hukuki alandır. Kartal kira avukatı bu alanda danışmanlık ve temsil hizmetleri sunarak, sözleşmelerin kanuna uygun olmasını ve tarafların haklarının korunmasını sağlar.

Taşınmazların (konut, işyeri) veya taşınır malların (motorlu araç gibi) kiralanması, kira hukukunun temelini oluşturur. Aynı zamanda, bir tarlanın hasılat kirasına verilmesi de kira hukukunun konuları arasında sayılır.

Taşınır veya taşınmaz mal kiralama durumunda; kiralık eşya, kullanım amacı, kira süresi ve bedeli gibi önemli bilgilerin net ve açık bir şekilde belirtilmesi gereklidir. Özellikle konut ve iş yerleri için, kira sözleşmesinin asgari bir yıl süreyle yapılmasına ve kiracının devam etme isteği ile kira bedelini zamanında ödemesi halinde, sözleşmenin her defasında bir yıl otomatik uzamasına ilişkin hükümler bulunmaktadır. Ancak, bu hüküm arsa ve tarla gibi taşınmazların kiralamalarında geçerli değildir.

Kiralama işlemlerinde yıllık kira artışının sözleşmede belirlenmesi durumunda, bu artış oranı Türk Borçlar Kanunu’na göre belirlenen bir üst sınıra tabiidir. Söz konusu oran, önceki on iki ayın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarının ortalamasını geçemez. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu oranları düzenli olarak yayımlar ve yıllık kira artışlarının belirlenmesinde esas alınır.

Kiracının ödemiş olduğu kira bedeli, zaman içinde piyasadaki benzer kiralara kıyasla düşük kalmışsa, mal sahipleri için kira tespit davası açma hakkı bulunmaktadır. Bu hak, kira sözleşmesinin üzerinden beş yıl geçmesinin ardından kullanılabilir. Beş yıldan önce bir kira uyarlama davası açılamaz. Kartal kira avukatı bu süreçte hukuki danışmanlık sağlayarak, hak arayışlarına rehberlik eder.

Kartal Kira Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Kartal’da kira konularında uzmanlaşmış bir avukat, kiralık gayrimenkullerin tahliyesine ilişkin davalara bakar. Eğer kiracı, anlaşılan kira ücretini ödemezse, mal sahibi tarafından kira tahliye davası açılabilir. Kiranın ödenmemesinden kaynaklanan tahliye talebi için, ilk adımda kiracı hakkında icra takibi başlatılmalıdır. İcra takibinde kiracıya belirli bir süre tanınır; eğer bu sürede kira bedeli ödenmezse, tahliye ihtarı yerine getirilmelidir. Bu ihtardan yoksun bir ödeme emri doğrudan tahliye talebi için yeterli değildir. Tahliye uyarısı ile birlikte gönderilen icra ödeme emrinden kiracıya en az 30 gün süre tanınmalıdır. Bu süre içinde kiracı borcunu tamamen öderse, tahliye için karar çıkarılamaz.

Verilen sürede tam ödeme gerçekleşmezse veya kısmi ödenirse, icra hukuk mahkemesinde tahliye davası yürütülür. Mahkeme, icra ödeme emrinin doğru ve yeterli bir şekilde kiracıya tebliğ edilip edilmediğini, tahliye uyarısının yapıldığını ve belirtilen süre içinde borcun ödenip ödenmediğini inceler. Bu şartlar sağlanırsa, kiracının tahliyesine karar verir. Mahkeme tarafından alınan kesinleşmiş tahliye kararının ardından, icra müdürlüğüne başvurarak gayrimenkulün tahliyesini talep etmelisiniz.

On defa yenilenen bir kira sözleşmesi sonrasında, mal sahibi noter aracılığıyla kiracıya sözleşmeyi yeniden yenilemek istemediği bilgisini, sözleşme süresinin bitiminden en geç üç ay önce bildirilmelidir. Aynı şekilde, bir gayrimenkulu satın alan ve ihtiyaç sebebiyle tahliye etmek isteyen yeni malik, kiracıya noter aracılığıyla bildirimde bulunmalıdır. Kiracıya gönderilmesi gereken ihtarname ve bildirimlerin hazırlanmasında Kartal kira avukatı ile işbirliği yapmak, süreci etkin bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

Kira avukatı hizmetlerine ihtiyaç duyduğunuzda, Kartal bölgesinde uzman bir Kartal kira avukatı ile iletişime geçmek önemlidir. Profesyonel destek ile kira sözleşmeleri, tahliye davaları ve tüm kira hukuku konularında yanınızda güvenilir bir danışmanınız olacaktır.

Kira Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Kira hukukunda dava açmayı düşünen mal sahibi veya gayrimenkul yöneticisi, mahkemeye başvurmadan önce olayın detaylarını dikkatle incelenmeli ve dava açma koşullarının yerine getirildiğinden emin olmalıdır. Bu süreçte, kira avukatı tarafından Yargıtay’ın son kararları ve oluşturduğu emsal kararlar yakından takip edilmeli, davranış biçimi bu yönüyle düzenlenmelidir. Kiracı tahliye davalarında, mahkeme sürecinden önce kiracıya noter kanalıyla belirli süreler dahilinde ihtarname yollanması zorunludur. İhtarnamenin düzgün bir şekilde gönderilmemesi durumunda açılan dava reddedilebilir, bu da hem talep edilen sonucun alınamamasına hem de dava masraflarının ödenmesine sebep olur.

Mal sahibi kendi ihtiyacı için gayrimenkulu boşaltmak istediğinde veya gayrimenkulu satın alıp kendi ihtiyacı için tahliye talebinde bulunduğunda uygulanacak süreler değişiklik gösterir. Bu sebeple, her bir vaka birbirinden farklı olduğundan, kira avukatı büyük bir önem taşır. Avukat, ilgili süreleri ve yasal mevzuatı bilen ve müvekkilinin haklarını en iyi şekilde koruyarak, hukuki süreçleri yönlendirecek tecrübe ve uzmanlığa sahiptir.

Kira hukukuna ilişkin herhangi bir anlaşmazlık durumunda, dava şartlarını yerine getirme ve dava sürecinin doğru yönetilmesi için bir kira avukatı ile çalışma şarttır. Avukatınızla bu tür konuları derinlemesine tartışarak, hukuki sürecin gereksinimlerine uygun şekilde hareket edebilirsiniz.

Ara WhatsApp