Kartal Boşanma Avukatı

Kartal Boşanma Avukatı

Kartal’da yaşayan ve boşanma süreciyle ilgili hukuki zorluklar yaşayan vatandaşlar için, boşanma avukatı bu konularda kararlı ve dikkatli bir şekilde yaklaşır. Özellikle nafaka, velayet, kadın hakları gibi alanlarda yüksek lisans eğitimi almış ve tecrübe kazanmış olan Kartal boşanma avukatları, müvekkillerinin haklarını korumayı büyük bir özenle sürdürür.

Bu avukatlar aile hukukunun tüm detaylarına hakim olup boşanma sürecinin her aşamasını etkin bir şekilde yönetirler. Avukatların görevi, velayet dahil olmak üzere nafaka ve tazminat gibi meseleleri müvekkillerinin çıkarlarını göz önünde bulundurarak en itinalı şekilde ele almaktır.

Aynı zamanda, yetkin Kartal boşanma avukatı sadece Türk Medeni Kanunu çerçevesinde değil; Çocuk Koruma Kanunu, Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gibi konularda da, ve suç unsuru barındıran durumlarda Ceza Kanunu dâhil olmak üzere geniş bir yasal çerçevede hizmet sunarlar. Güncel Yargıtay kararlarını sıkı bir şekilde takip ederek, müvekkillerine en doğru bilgiyi aktarırlar.

İstanbul Aile Mahkemelerinde boşanma ve boşanmanın getireceği hukuki yükümlülükler konusunda davaları bizzat yöneten Kartal boşanma avukatları, karşılaşılan sorunları başarıyla aşmayı amaçlarlar.

Kartal’daki herkese hukuki destek sağlamak için, İstanbul boşanma avukatı uzmanlık ve deneyimlerini, müvekkillerini en iyi şekilde temsil ederek ve haklarını koruyarak sunar. Bu avukatlar, müvekkillerinin menfaatlerini merkeze alarak çalışırlar, böylece hukuki süreçlerde beklentilerin ötesinde bir hizmet verebilirler.

Kartal’da boşanma sürecini yöneten ve yetkin hukuki temsil sunan bir avukata “Kartal boşanma avukatı” denir. Eşlerden birinin yaşadığı bölgede ya da son altı ay içerisinde birlikte yaşadıkları yerde bulunan mahkemenin yetkili olduğu boşanma davaları açılabilir. Ancak, kesin yetki kuralı olmadığı için, anlaşmalı boşanma davaları Türkiye’deki herhangi bir mahkemede görülebilir. Eğer bir dava yetkisiz bir mahkemede görülüyorsa ve taraflar itiraz etmiyorsa, mahkeme bu konuda kendi kendine karar veremez.

Anlaşmalı boşanmada, evlilik bir yılı tamamladıysa ve her iki taraf da boşanmayı arzu ediyorsa, evlilik birliğinin temelden sarsıldığı varsayılır. Öte yandan, çekişmeli boşanmalarda boşanma talebinde bulunan eş, belirli özel boşanma sebeplerinin varlığını iddia edip ispatlamak zorundadır. Bu özel sebepler zina, akıl hastalığı, suç işleme, aşağılayıcı yaşam sürme, hayatı tehlikeye atmaya çalışma, onur kırıcı davranış veya terk etme eylemlerini içerir. Ayrıca evlilik birliğinin ciddi şekilde zedelendiğini göstermek de gerekmektedir.

Çekişmeli boşanma durumlarında, her iki taraf boşanmayı istese bile hakim boşanma talebini reddedebilir. Aile mahkemesi hakimi, çiftlerin bir süre ayrı yaşaması ve ortak hayatın yeniden kurulmasının mümkün olup olmadığına bakarak boşanma yerine ayrılık kararı da verebilir. Kartal boşanma avukatı, bu tür karmaşık süreçlerde danışmanlık yaparak, hukuk alanında en iyi temsiliyeti sağlamak için gereklidir.

Boşanma Davası Nedir?

Zamanla anlaşmazlıklar yaşayan evli çiftler, evliliklerini bitirme kararı alabilirler. Evlilik birliğinin sonlandırılması için yasal olarak mahkeme kararı alınmalıdır. Evlenirken iki tarafın rızası yeterli olsa da, boşanma sürecinde adli bir karar gereklidir. Çiftlerin bu süreçte yürüttükleri hukuki işlem, boşanma davası olarak adlandırılır. Boşanma davaları, anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki temel kategoriye ayrılır.

Anlaşmalı boşanma davası genellikle daha kısa sürer. Eşlerin her ikisinin de boşanmayı istemesi, çocukların velayeti, nafaka, maddi ve manevi tazminat konularında anlaşmaya varmaları halinde, hakim boşanmayı kolayca onaylar.

Buna karşılık, çekişmeli boşanma davası daha uzun ve karmaşık olabilir. Tarafların boşanma için makul sebeplere sahip olduklarını ve evliliğin devamının makul olmadığını kanıtlamaları gerekir. Yoksulluk nafakası konusunda ise, nafaka talep eden eşin diğer eşe göre kusur durumunun daha az olması şarttır. Aynı şekilde, maddi ve manevi tazminat talepleri de tarafların kusur durumlarına göre değerlendirilir. Hakim, tüm delilleri inceleyerek kimin asli kusurlu olduğuna ve kusur oranlarını tespit eder. Aile mahkemesi hakiminin, tarafların kusur durumuna dair tespitlerini ve gerekçelerini kararında açıkça belirtmesi şarttır.

Boşanma sürecinde profesyonel destek almak isteyenler için Kartal boşanma avukatı önemli bir rol oynar. Avukat, müvekkillerinin haklarını korumak için gerekli hukuki işlemleri yürütür ve boşanma sürecinin her aşamasında onlara rehberlik eder.

Kartal Boşanma Avukatı Kimdir?

Boşanma süreçlerinde yasal haklarınızın savunulması ve korunması hususunda hizmet veren uzmanlara genellikle “boşanma avukatı” adı verilmektedir. Kartal bölgesinde hizmet veren bir Kartal boşanma avukatı, boşanma ve ayrılık davalarında kişilerin haklarını temsil ederek, evliliğin sonlandırılması sürecinde hukuki destek sağlar.

Boşanma davaları, eşler arasındaki evlilik birliğinin mahkeme kararıyla resmen sonlandırılmasını içerirken, aynı zamanda ebeveynlerin ortak çocuklarının velayeti gibi meselelerde de karar verilmektedir. Mahkeme, çocuğun anne veya baba yanında kalıp kalmayacağına hükmeder ve boşanma sonrasında velayetin düzenlenmesi veya değişiklik yapılması gibi konular da yine mahkeme tarafından karara bağlanır.

Kartal boşanma avukatı, bu velayet düzenlemeleri ve değişiklik davaları dahil olmak üzere, yoksulluk nafakası ve çocuklar için iştirak nafakası gibi konularda müvekkillerine rehberlik eder ve hukuki destek sunar. Yoksulluk nafakası, boşanan yoksul eşin geçimini sağlayabilmesi için diğer eşten talep edilebilecek bir maddi destekken, iştirak nafakası çocukların bakımı için ödenen mali yardımdır.

Kartal boşanma avukatınız, sizi boşanma nedenleriniz ve delilleriniz hakkında bilgilendirdikten sonra, dilekçenizi hazırlayarak süreci başlatmanızda yardımcı olacaktır. Sunacağınız delillerin, davanın sonucunu ve nafaka ile maddi ve manevi tazminat talepleriniz üzerindeki kararları önemli ölçüde etkileyecektir.

Maddi ve manevi tazminat, tarafların birbirlerine karşı olan maddi zararları ve manevi ızdırabı için talep edilebilecek hukuki bir hak olup, Karta’da faaliyet gösteren Kartal boşanma avukatı bu tür taleplerde size yardımcı olacak bilgi ve tecrübeye sahiptirler. Avukatınızla gerçekleştireceğiniz görüşmelerde, detayları eksiksiz bir biçimde paylaşmanız, avukatınızın sizin için en uygun hukuki yolu belirlemesi açısından oldukça önemlidir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davasını başlatırken, davanızın dilekçesinde neden boşanmak istediğinizi açıkça belirtmeniz gerekmektedir. Boşanma kararı, evlilik birliğini anlamlı derecede bozan durumlar ortaya çıktığında verilebilir. Kartal boşanma avukatları, eşler arasında yaşanan ihanetin, boşanma için mutlak bir neden olarak kabul edildiğini belirtirler. Eğer bir eşin, evliliğin devamı süresince, diğer cinsle cinsel içerikli bir ilişkisi olduğu kanıtlanırsa, mahkeme boşanmaya hükmedecektir.

Aldatma durumunun ortaya çıkmasının ardından aldatılan eşin, zina temelli boşanma davası açma hakkı bulunmaktadır; fakat bu dava, aldatma olayının öğrenilmesinden sonraki altı ay içinde açılmalıdır. Aldatan eşi affettiği varsayılan ve bu süre zarfında dava açmayan kişilerin bu konuda açtıkları davalardan vazgeçilir ve mahkemece kabul edilmez.

Yine de aldatma eylemi, evlilik güvenini derinden sarstığı için, evlilik birliğinin temelini bozan bir unsur olarak boşanma davası açılmasına yol açabilir. Kartal boşanma avukatının işaret ettiği bir başka boşanma nedeni ise, evi terk etmektir. Türk Medeni Kanunu, eşlerin ortak konutta birlikte yaşamalarını öngörür. Bir eş, kabul edilebilir herhangi bir sebep olmaksızın ortak konutu terk ettiğinde, diğer eş boşanma davası açabilir. Burada, ilk adım olarak, evi terk eden eşe, konuta geri dönme çağrısı yapmaktır. Bu çağrı, noter aracılığıyla bir davetiye ile ya da mahkeme tarafından gönderilen bir ihtarname ile yapılabilir. Eğer belirlenen süre içinde eş evine dönmezse, terk sebebiyle boşanma davası açılabilir. Ayrıca, akıl hastalığı da boşanma sebepleri arasında sayılmaktadır.

Kartal boşanma avukatı hizmetlerinin yanı sıra ihanet, evden ayrılma ve akıl hastalığı gibi sebepler, evlilik birliği içindeki sorunların yasal boyutta ele alınmasını gerektiren önemli boşanma nedenlerindendir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma süreci, mahkemeye dava dilekçesi sunulmasıyla başlar. Kişiler, boşanma davalarını kendileri yönetebilir ve duruşmalara katılabilirler. Ancak, dava dilekçesinin belirli gerekli unsurları içermesi şarttır. Eğer dilekçenizde bu unsurlar eksikse ve mahkeme tarafından verilen ek sürede bu eksiklikler giderilmezse, davanızın reddedilmesi riski vardır.

Boşanma davası tamamlandıktan sonra genellikle, mal rejimi tasfiyesiyle ilgili katılma alacağı davası açılır. Bu tür bir dava, evliyken edinilen malların paylaşımı ile ilgilidir. Mallar, mahkeme kararı verilene kadar elden çıkarılabileceğinden, malları kötü niyetle elden çıkarmak isteyebilecek eşin, bu eylemi gerçekleştirememesi için ihtiyati tedbir kararı alınması önemlidir.

Boşanma davası dilekçesinde, eşlerden birinin, adına kayıtlı taşınmazları, diğer eşin bilgisi dışında üçüncü kişilere devrederek pay dağılımını etkileme ihtimaline karşılık, ihtiyati tedbir talep edilmesi önemlidir. Böylece, söz konusu taşınmazların üçüncü kişilere devri veya üzerlerine sınırlı ayni hak tesis edilmesi önlenmiş olur. Bu tür bir ihtiyat tedbiri talebi genellikle kabul edilir ve genelde herhangi bir teminat talep edilmez.

Eğer boşanma sürecinizde hukuki yardım almak ve bir avukatın süreci sizin adınıza yürütmesini istiyorsanız, bir avukata vekalet vermeniz gerekir. Boşanma davası için avukata vekalet vermek üzere notere gitmek yeterlidir. Boşanma vekaletnamesi fotoğraf da gerektirdiğinden, noterlik işlemi sırasında yanınızda iki adet fotoğraf bulundurmanız tavsiye edilir. Avukatınızın davayı takip etmesi durumunda, adliye ziyaretleriniz de gerekli olmayacaktır.

Unutmayın, dava sürecinizde Kartal boşanma avukatı ile çalışmak, yasal haklarınızın korunmasına ve sürecin daha verimli yönetilmesine yardımcı olabilir.

Ara WhatsApp