Kardeşler Arasında Hisse Devri Nasıl Yapılır?


Miras payının devri işlemleri, hukuki çerçevede gerçekleştirilebilir ve bu işlemler kardeşler arasında da uygulanabilir. Miras paylarının devrinde, mirasçıların ortak mal ve borçlarda eşit haklara sahip oldukları “elbirliği mülkiyeti” prensibi geçerlidir.

Miras bırakanın vefat etmesiyle birlikte miras, miras açılmış olur. Bu noktada, miras paylarının dağıtılmasına kadar olan süre boyunca, mirasçılar mal ve borçlar üzerinde bir ortaklık kurulur. Paylaşım işlemi tamamlandıktan sonra ise her mirasçı kendisine düşen pay oranında mirasın mal ve borçlarına hak sahibi olur.

Kardeşler arasında hisse devri gerçekleştirilirken noter onayına gerek yoktur, ancak bu devir işleminin geçerliliği için yazılı bir sözleşme yapılması ve bu sözleşmenin tüm mirasçılar tarafından imzalanması gerekmektedir. Bu sözleşme Türk Medeni Kanununda miras payının devri sözleşmesidir. Söz konusu sözleşmenin taraflar arasındaki anlaşmayı açıkça ortaya koyması önemlidir.

Miras payının devri sözleşmesi ile mirasçılardan biri hakkını diğer bir mirasçıya ya da üçüncü bir kişiye devredebilir. Eğer miras payı mirasçılar dışında birine devredilecek ise sözleşmenin noterde yapılması zorunludur. 

Kardeşler arasında miras payının devri ise  notere gitmeden de yapılabilir. Önemli olan, sözleşmede tüm mirasçıların imzalarının bulunmasıdır. Miras payının mirasçılar dışında üçüncü bir kişiye devredilecek olması halinde ise işlemin noterde yapılması zorunludur. 

Bir diğer sözleşme olan miras paylaşma sözleşmesinin geçerli olabilmesi için ise  tüm mirasçıların, sözleşmenin imzalanma anında hazır bulunması gerekmektedir. Bu sayede, işlem sırasında doğabilecek anlaşmazlıkların önüne geçilmesi amaçlanır. Miras paylaşma sözleşmesi miras bırakan hayattayken de yapılabilir. 

Mirasçılar, yüksek maliyetler ve uzun yargılama süreçleri olmadan, anlaşarak miraslarını paylaşabilirler.

Bu sözleşmelerde, irade bozukluğu, akıl sağlığının yerinde olmaması veya hile, tehdit gibi geçersizlik nedenlerinin varlığı gibi unsurlar, bir sözleşmenin iptali için geçerli sebepler olarak kabul edilmektedir.

Taraflar arasında imzalanan miras payının devri sözleşmesine rağmen bazen kardeşler tapuda devir işlemlerine yanaşmamaktadır. Böyle bir durumda miras paylaşma sözleşmesine dayalı olarak tapu iptal ve tescil davası açılabilir.

Yorum yapın

Ara WhatsApp