Kağıthane Kira Avukatı

Kağıthane Kira Avukatı olarak hizmetlerimiz, kiracı ve mal sahibinin karşılaşabileceği kira hukukuyla alakalı sorunlara uzman çözümler sunar. Kiralama süreçlerinde ortaya çıkabilecek her türlü ihtilafı profesyonel bir şekilde ele alıyoruz.

Kağıthane’de bulunan kira avukatı olarak, müvekkillerimize Türk Borçlar Kanunu (TBK)’na uygun kira sözleşmelerinin hazırlanmasında ve revize edilmesinde yardım ediyoruz. Aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

  • Kira Sözleşmelerinin İncelenmesi: Mevcut anlaşmaların detaylı bir şekilde gözden geçirilmesi, hak ihlallerinin önlenmesi.
  • TBK’ye Uygunluk: Sözleşmelerin her iki tarafın da çıkarlarını koruyacak ve TBK’ye uygun olarak düzenlenmesi.
  • Kişiselleştirilmiş Sözleşmeler: Müvekkiller için özel olarak hazırlanan kira sözleşmeleri ve protokollerle sağlam kiralama anlaşmaları oluşturmak.
  • Tahliye Davaları: Mal sahiplerini ve kiracıları tahliye işlemlerinde hukuk çerçevesinde temsil etme.
  • Kira Tespit Davaları: Kira bedellerinin adil bir şekilde tespiti için gerekli hukuki işlemlerin yürütülmesi.

Mevcut ve potansiyel kira sorunları konusunda tecrübeli bir İstanbul Kira Avukatı ile çalışmak, size birçok avantaj sağlayacak. Kira sözleşmelerinden kaynaklanan ihtiyaç ve sorunlarda, deneyimli destek almak büyük önem taşır.

Kağıthane veya çevresinde kira hukuku konusunda destek almayı düşünüyorsanız, bize ulaşarak kira hukuku alanında tüm soru ve ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunmamıza olanak tanıyabilirsiniz. 

Kağıthane Kira Avukatı
Kağıthane Kira Avukatı 2

Kağıthane Kira-Kiracı Davalarına Bakan Avukat

Kira hukuku ile yoğun olarak ilgilenen avukatlara genellikle Kağıthane kira avukatı tabiri kullanılmaktadır. Kiralanan bir mülk için kira ödemesinin yapılmaması durumunda, kiraya veren taraf icra yoluna başvurarak, icra müdürlüklerinde ilamsız icra takibi başlatabilir. Alternatif bir yöntem olarak, sulh hukuk mahkemelerinde kira ilişkisinden doğan alacaklarla ilgili dava açılabilir. Günümüzde, kiracılar ile mal sahipleri arasında en sık yaşanan anlaşmazlıklardan biri, kira artış oranları konusundadır.

Kira sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçmeden kira bedelinde artış yapılmasına ilişkin dava açılamaz. Kiracı, öngörülen süre zarfında kira ücretini düzenli olarak tam olarak öderse, kira sözleşmesinin süresi her seferinde bir yıl otomatik olarak yenilenir. Kira sözleşmesi 10 kez yenilendiğinde, mülk sahibi, kiracıya 3 aylık bir ihtar süresi vererek, tahliye davası açma hakkına sahiptir. Ancak, mülk sahibi bu süre zarfında yapılmadıkça tahliye davası açamaz, burada bir istisna, ihtiyaç sebebiyle açılan tahliye davalarıdır. Mal sahibi ya da mal sahibinin çocuklarının daireyi kullanma ihtiyacı olan durumlarda ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açabilirler.

Örnek bir durumu ele alalım: Murat, polis memuru olarak Tunceli’de görev yaparken İstanbul Kağıthane’de bir daire satın almış ve bu daireyi Nilay’a kiralamıştır. Eğer 2 yıl sonra Murat’ın tayini İstanbul’a çıkarsa, Murat ihtiyaç sebebiyle evin boşaltılmasını talep edebilir ve buna dayalı olarak yasal bir tahliye davası açabilir.

Kira avukatı hizmetine ihtiyaç duyanlar, bu konuda uzmanlaşmış avukatlar sayesinde mevcut kira hukuku ile ilgili her türlü zorluğun üstesinden gelebilirler.

Kira Hukuku Nedir?

Kira hukuku, taşınır yada taşınmaz varlıkların belirli bir süre karşılığında başkasına kullanım hakkının verilmesi işlemlerini düzenleyen bir alan olup, bu kapsamdaki sözleşmelerin içeriği, Türk Borçlar Kanunu ile regüle edilir. Özellikle kira avukatları , kira hukuku konusunda hukuki destek sağlamak ve gerektiğinde bu alandaki davalara müdahil olmak üzere uzmanlaşmıştır.

Bir kira sözleşmesinin içerisinde; kiralanan eşyanın türü, kullanım amacı, ne kadar süreyle kiralanacağı ve kira bedelinin miktarı belirgin bir şekilde tanımlanmalıdır. Kira kontratları, konut ya da iş yeri gibi taşınmazlar için 1 yıllık sürelerle otomatik olarak yenilenebilir bir yapıya sahiptir. Buna göre, kiracı kira ödemelerini yaptığı ve sözleşmeye devam etmek istediklerinde, kira sözleşmesi, 10 yıla kadar her yıl kendiliğinden 1 yıl daha uzar.

Arsa ve tarla gibi taşınmazların kiralanmasına bu otomatik yenilenme kuralı uygulanmaz. Konut ve iş yeri kira bedellerinin yıllık artışı ise sözleşmede belirtilebilir ve bu artış, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan son 12 aylık TÜFE oranının ortalamasını aşamaz.

Eğer kira bedeli piyasa değerlerinin altında kalmışsa, mal sahibi, 5 yıl dolduktan sonra kira tespit davası açarak kira bedelinin piyasa koşullarına uygun hale getirilmesini talep edebilir. Bu süre öncesinde herhangi bir kira uyarlama davası açılamaz. Bu alanda hukuki yardım alacak kişi ya da kurumlar, tecrübeli bir kira avukatına başvurmalıdır.

Kağıthane Kira Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Kağıthane bölgesinde mülk sahipleri veya kiracılarla ilgili kira hukuku süreçlerinde danışmanlık sağlayan kira avukatları bulunmaktadır. Kiraya verilen taşınmazın tahliye edilmesi süreci kira avukatları tarafından takip edilen bir işlemdir. Kira bedelinin ödenmemesi durumunda, kiraya veren kişi veya temsilcisi kira tahliye davası açabilir. Ancak, kiracının kira bedelini ödememesi nedeniyle tahliye davasının açılması için, ilk olarak kiracıya karşı icra takibi başlatılmalıdır.

İcra takibinde, kiracıya belirli bir süre verilerek kira bedelinin bu süre zarfında ödenmesi gerektiği ihtarname yoluyla bildirilmelidir. Ödeme emrinin gönderilmesinden önce bu ihtar yapılmalıdır, aksi halde doğrudan ödeme emrine dayanarak tahliye talebinde bulunulamaz. Kiracıya icra takibinde en az 30 günlük bir ödeme süresi tanınması zorunludur.

Eğer kiracı verilen sürede borcunu tamamen öderse, tahliye kararı verilemez. Ancak süre içinde ödeme yapılmaz veya kısmi ödeme yapılırsa, icra hukuk mahkemesi önünde kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle tahliye davası açılabilir. Davayı inceleyen hakim, ilgili süreçlerin ve bildirimlerin usulüne uygun olup olmadığını kontrol ettikten sonra, şartlar sağlanmışsa kiracının tahliye edilmesine hükmeder.

Mahkeme tarafından verilen ve kesinleşen tahliye kararı üzerine, ilgili icra müdürlüğüne başvurarak taşınmazın boşaltılmasını talep edebilirsiniz.

Kira sözleşmesi art arda on kez yenilendikten sonra, taşınmaz sahibi kira sözleşmesini bir daha yenilemek istemediğini kiracıya noter aracılığıyla, sözleşme yenilenme tarihinden en geç üç ay öncesinden bildirmek zorundadır. Benzer şekilde, bir işyeri veya konut satın alan yeni mal sahibi de taşınmazı kendi ihtiyaçları için kullanmak üzere tahliye etmek istiyorsa, kiracıya yine noter aracılığı ile uygun bir ihtarname gönderilmelidir. Bu süreçlerde Kağıthane’de kira avukatı desteğinden yararlanmanız, her türlü hukuki işlemin doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Kira Hukuku Alanında Avukatın Önemi Nedir?

Kira hukuku konusunda dava açmaya karar vermeden önce, olayın tüm detayları dikkatle incelenmelidir. Adalet arayışında, kira avukatı bu süreçte oldukça kritik bir rol oynar. Gerekli dava koşulları ve yasal prosedürler, titizlikle kontrol edilmelidir. Kira hukuku ile ilgili davalar özellikle Yargıtay’ın yakın zamanlı ve benzer olaylara ilişkin emsal teşkil eden kararlarına dikkatle bakılmasını gerektirir.

Kiracı tahliye davalarında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri, davacı tarafın kiracıyı belirli bir süre önceden noter aracılığıyla uyarması zorunluluğudur. İhtarname göndermek bu tür davalar için olmazsa olmaz bir ön koşuldur ve bu prosedüre uyulmadan açılan dava reddedilir. Bu durum, istenilen sonuçların alınmamasına, ayrıca dava masraflarının ödenmesine yol açar.

Kiraya verenin, malın ihtiyaç sebebiyle tahliyesini istemesi veya malın yeni sahibinin aynı sebeple taşınmazdaki kiracıyı çıkarmak istemesi gibi farklı senaryolarda uygulanan süreler değişkenlik gösterir. Bu nedenle, tecrübeli kira avukatları bu tür davaların yönetilmesinde kilit bir role sahiptir. Her senaryo için doğru sürecin takip edilmesi ve yasalara uygun hareket edilmesi, davacının haklarını korumanın yanı sıra hukuki anlamda sağlam bir temel oluşturur.

Kira avukatınızla detaylı bir ön değerlendirme yaparak, davanın tüm unsurlarını göz önünde bulundurun ve yasal yükümlülükleri eksiksiz yerine getirin. Böylelikle, kira hukukuyla ilgili davalarda en iyi sonucu alma şansınızı artırabilirsiniz.

Kira Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Müvekkil ile Kağıthane bölgesindeki kira avukatı arasında avukatlık ücreti mutabık kalınarak belirlenir. Avukatlık ücretinin alt limiti, avukatlık asgari ücret tarifesi ile yasal olarak çerçevelendirilmiştir. Ücretler hakkında fikir veren İstanbul Barosu tarafından da bir en az ücret listesi yayınlanmıştır. Örneğin, kiracı tahliye davalarında avukatlık için önerilen minimum ücret 21.000 TL, kira tespiti ve artış davalarında ise minimum 20.000 TL olarak belirtilmiştir. Resmi yazışmalar olan ihtarname ve ihbarname düzenleme işlemleri için avukatlık ücreti en az 9.000 TL olarak öngörülmektedir.

Avukatlık ücretinin ne kadar olacağı ve nasıl ödeneceği ise tamamen tarafların insiyatifindedir. Avukatlık hizmeti alırken ücrete etki eden pek çok değişken söz konusudur. Bu nedenle, kira hukuku alanında yapılacak iş veya açılacak tür dava hakkında tüm unsurları ayrıntılı konuşarak ücretlendirme yapmak önem arz eder.

Kira hukukuna ilişkin davalar, hukuki sürelere tabi olup, süresi gelmeden açılan davalar reddedilebilmektedir. Ayrıca bazı davalarda kiracıya yasal ihtar gönderilmesi zorunludur ve bu sürecin usulüne uygun işlemesi davanın sonucu açısından kritik olabilir. Bu yüzden, kira avukatı ile görüşmede, avukatlık ücreti kadar, hakkınızı yasal mevzuat çerçevesinde ne zaman, nasıl ve hangi şekilde aramanız gerektiği konusunda bilgi almak ve doğru strateji belirlemek de esastır.

Ara WhatsApp