Kağıthane Boşanma Avukatı

Kağıthane’de ikamet eden vatandaşlar boşanma süreçlerinde karşılaştıkları hukuki sorunları, tecrübeli ve kapsamlı bir yaklaşımla sonuca ulaştıran boşanma avukatı sayesinde çözebilirler. Boşanma konularında yüksek lisans eğitimi almış bu avukatlar özellikle boşanma, nafaka, velayet ve kadın hakları gibi aile hukukunun belirli alanlarında uzmanlaşmışlardır. Kağıthane boşanma avukatı, müvekkillerinin çıkarlarını öncelik alarak, onların haklarını sonuna dek savunur ve davalarda onların en iyi şekilde temsil edilmesini garanti eder.

Davalarda nafaka, maddi ve manevi tazminat ile velayet gibi hassas konular, müvekkillerin lehine olacak şekilde titizlikle ele alınır. Kağıthane boşanma avukatı tarafından yönetilen boşanma davaları, müvekkilleri tarafından beklenen sonuçları en hızlı ve en etkili yollardan elde etmeye odaklanır.

Kağıthane boşanma avukatı gerek Türk Medeni Kanunu’nu gerekse Türkiye’nin uluslararası alanda imzaladığı antlaşmalar, Çocuk Koruma ve Ailenin Korunması Kanunları gibi çok geniş yasal düzenlemeler konusunda bilgi sahibidir. Hâl böyle olunca Yargıtay kararlarını da sürekli olarak takip ederek, müvekkillerine güncel ve doğru hukuki destek sunar.

İstanbul’da Aile Mahkemelerinde görülen davaları birebir yöneten bu avukatlar, olası ihtilafları başarılı bir şekilde çözümleyebilirler. Kağıthane ve çevresinde boşanma sürecinden geçenler için İstanbul boşanma avukatı, tecrübe ve uzmanlık dolu yaklaşımıyla, hukuki sorunlara çözüm bulmayı hedefler.

Kağıthane Boşanma Avukatı
Kağıthane Boşanma Avukatı 2

Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Avukatı Kağıthane, İstanbul

Avukatlar, boşanmak isteyen eşlerin hukuki süreçlerini yürütmekte önemli rol oynarlar. Kağıthane’deki boşanma davalarına bakan bir avukata “Kağıthane boşanma avukatı” adı verilir. Eşlerden herhangi biri, ikametgahının bulunduğu yer mahkemesinde boşanma davasını açabilir. Aynı zamanda, eşlerin son altı ayda birlikte yaşadıkları yer mahkemesinde de boşanma davası açma hakkına sahiptirler.

Boşanma davası konusunda yetki kesin olmadığından, anlaşmalı boşanma davaları Türkiye’nin herhangi bir mahkemesinde açılabilir. Eğer dava yetkisiz bir mahkemede açılmışsa ve taraflar itiraz etmezse, mahkeme yetkisizlik kararını kendiliğinden veremez. Anlaşmalı boşanmada, evlilik bir yılı aşmış ve her iki taraf da boşanmak istiyorsa, evlilik birliğinin temelden sarsıldığı kabul edilerek boşanmaya karar verilebilir.

Çekişmeli boşanma davalarında ise, boşanma isteyen tarafın özel boşanma sebepleri arasından bir veya daha fazlasını kanıtlaması gerekir. Bu sebepler arasında zina, akıl hastalığı, suç işleme, haysiyetsiz yaşam sürme, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış bulunmak ve terk sayılabilir. Ayrıca, evlilik birliğinin temelden sarsıldığının ispatlanması da boşanmak için yeterli olabilir.

Tarafların her ikisi de boşanmayı talep etse de, hakim çekişmeli bir boşanma davasında boşanmaya karar vermeyebilir. Aile mahkemesi, boşanma yerine, eşler arasındaki ilişkinin gelecekte düzelebileceği inancıyla belirli bir süre ayrılma kararı da verebilir. Ortak yaşamın yeniden kurulma ihtimalinin bulunması, ayrılık kararı için gerekli koşullardan biridir.

Eğer Kağıthane’de yaşıyor ve boşanma sürecindeyseniz, işinde uzman bir Kağıthane boşanma avukatı ile çalışmanız sürecin en iyi şekilde yönetilmesine katkıda bulunacaktır.

Boşanma Davası Nedir?

Evlilik birliği içerisindeki çiftler zamanla anlaşmazlıklar yaşayabiliyor ve evliliğin sonlandırılması düşüncesine gelebiliyorlar. Bir evliliği yasal olarak sona erdirebilmek için, boşanma davası açılması ve mahkemenin karar vermesi gerekiyor. Evlilik sırasında çiftlerin atacağı imzalar yeterli olurken, boşanma sürecinde mahkeme kararı şarttır. Boşanma davaları, eşler arasındaki ilişkinin sonlanmasını hukuki anlamda resmileştiren yargı süreçleridir.

Boşanma davalarında iki ana tür bulunur: anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları. Anlaşmalı boşanmalarda çiftler, boşanma kararı üzerine hemfikir olmalı, varsa çocukların velayeti, nafaka miktarı ve tazminat gibi konularda uzlaşmalıdırlar. Taraflar anlaştıklarında, bu tür boşanma davaları genellikle hızlı bir şekilde sonuçlanabilir. Boşanma avukatı bu süreçte çok kısa zamanda mahkeme kararı alınmasına yardımcı olur.

Çekişmeli boşanma davaları ise çok daha uzun sürebilir. Bu davalar, taraflardan birinin veya her ikisinin evliliği sürdürmelerinin mümkün olmadığını düşündükleri ve haklı sebepleri olduğunu kanıtlamak durumunda oldukları süreçlerdir. Çekişmeli boşanmalarda, evliliğin devamının beklenemeyeceği çeşitli sebepler mahkemede ispatlandığında mahkeme çiftleri boşayabilir.

Bir boşanma avukatı çekişmeli boşanma davalarında her iki tarafın da sunacağı delillerle, kusur tespitinin yapılmasında büyük öneme sahiptir. Hakimler, yoksulluk nafakası ve tazminat gibi taleplerin karşılanmasında tarafların kusur durumlarını inceleyerek, daha az kusurlu taraf lehine karar verebilirler. Aile mahkemesi hakimi, kararını verirken tespitlerini ve gerekçelerini açıkça kararda belirtmek zorundadır.

Boşanma süreçlerinde, doğru danışmanlık ve yasal temsil için tecrübeli bir boşanma avukatı ile çalışmak, tarafların haklarının korunmasında ve sürecin hızlı ve adil bir şekilde sonuçlanmasında önemli bir fark yaratabilir.

Boşanma Avukatı Kimdir?

Boşanma süreçlerinde boşanma avukatı ile çalışmak, hukuki haklarınızın korunmasında büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle Kağıthane ve çevresine hizmet veren Kağıthane boşanma avukatları, bu zorlu süreci müvekkillerinin hakkını en iyi şekilde savunarak geçirmelerine yardımcı olur.

Bir boşanma davasında, eşlerin evliliğin sonlandırılmaya dair talepleri değerlendirilir ve karara bağlanır. Ayrıca:

  • Çocukların velayeti kimde kalacak?
  • Yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası ödenip ödenmeyeceği,
  • Maddi ve manevi tazminat talepleri,

gibi konular kararın içinde yer alır.

Kağıthane boşanma avukatı, velayetin düzenlenmesi ve değiştirilmesi davalarında da can alıcı hizmetler sunar. Uzmanlık alanı, çocuğun anne ya da baba yanında kalmasının yanı sıra, ihtiyaç doğrultusunda ödenmesi gereken nafaka miktarının belirlenmesi üzerinedir.

Boşanma avukatı, boşanmanın yan unsurları olan maddi ve manevi tazminat hakları konusunda da sizin yanınızdadır. Boşanma sebepleriniz, delilleriniz ve karşılıklı tazminat talepleriniz detaylı bir şekilde irdeledikten sonra dava süreci yönetilir.

Boşanma avukatınızla yapacağınız görüşmede, boşanma nedenleriniz ve elinizdeki delilleri açık bir şekilde anlatmanız gerekmektedir. Kağıthane boşanma avukatı, sunduğunuz bilgilere dayanarak hazırlayacağı dilekçede hangi delillerin kullanılacağını ve davanızın akıbetini belirleyecek olan detayları sizinle paylaşacaktır.

Siz de boşanma ya da ayrılık sürecinizde hukuki haklarınızın tam olarak korunması adına Kağıthane boşanma avukatı desteğinden faydalanabilirsiniz. İhtiyacınız olan hukuki bilgi ve desteği sağlamak, avukatınızın asli görevidir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma sürecine girişirken, dilekçenize net bir biçimde boşanma nedeninizi eklemelisiniz. Evlilik bağını temelinden sarsan  durumlar söz konusu olduğunda, mahkeme boşanmaya hükmedebilir. Örneğin, eşler arasında yaşanan zina, net boşanma sebebidir. Eğer bir eş, diğer eşin karşı cinsle cinsel ilişki içinde olduğunun kanıtını sağlarsa, hakim boşanma kararı vermek durumundadır. Zina sonucu boşanma davası açmayı düşünen tarafın, bu durumu öğrendikten itibaren altı aylık süre zarfında harekete geçmesi gerekmektedir. Bu süre geçtikten sonra açılan davalarda, aldatmanın affedildiği varsayılır ve zina nedeniyle açılan boşanma davası ret edilir.

Yine de, aldatma eylemi evlilikte güvenin zedelenmesine neden olabileceği için, bu tür bir durumun evlilik birliğini ciddi anlamda sarsması nedeniyle boşanma davası açılabilmektedir. Eşlerden birinin diğerini terk etmesi de Türk Medeni Kanunu’na göre bir boşanma nedenidir. Eşlerin evlilikte bir arada yaşaması esastır. Eğer eşlerden biri makul bir gerekçe olmaksızın ortak konutu terk ederse, terk edilen taraf noter aracılığıyla veya mahkeme tarafından gönderilen ihtarname ile evi terk eden eşi ortak konuta geri çağırabilir. Belirli bir süre içinde eve dönülmemesi durumunda, ortak konutun terk edilmesi nedeniyle boşanma davası açılabilir. Ayrıca bir eşin akıl hastalığına sahip olması da, boşanma için makul bir neden olarak kabul edilmektedir.

Eğer boşanma sürecinde profesyonel destek almak istiyorsanız, bir boşanma avukatı ile iletişime geçmek en doğru adım olacaktır. Boşanma avukatı, bu zorlu süreçte sizin haklarınızın korunmasına ve hukuki sürecin doğru bir şekilde işlemesine yardımcı olacaktır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma süreci, bir dava dilekçesi ile resmi olarak mahkemede başlatılır. İstanbul Kağıthane’de bir boşanma avukatı ile çalışma zorunluluğunuz olmamakla birlikte, boşanma davasını kendi başınıza açabilir ve Kağıthane’deki bir avukat olmadan duruşmalara tek başınıza katılabilirsiniz. Ancak, dava dilekçenizde yer alması zorunlu olan belirli hususları içermesi gerektiğini unutmamak önemlidir. Bu hususları içermeyen dilekçeler, eksikliklerin mahkeme tarafından verilen sürede tamamlanmaması durumunda kabul edilmeyebilir.

Boşanma davası işlemlerinin ardından sıkça “mal rejimi tasfiyesi” ve onunla bağlantılı olarak “katılma alacağı davası” açılmaktadır. Bu davalar, evlilik birliği içinde edinilen malların paylaşılmasını konu alır ve mahkeme kararı verilene dek, bu malların elden çıkarılmasına hükmedilebilir.

Eşlerden birinin mülk kayıtları üzerinde sahip olduğu varlıkları, diğer eşi haksız yere payından mahrum etmek amacıyla kötü niyetle devretmesine karşı koruma sağlamak amacıyla ihtiyati tedbir kararı alınması önem arz etmektedir. Bu tedbirler, dava dilekçesinde istenebilir ve genellikle adı geçen varlıkların üçüncü şahıslara devrini veya üzerine sınırlı ayni hak tesis edilmesini önlemeyi hedefler. İhtiyati tedbir talepleri büyük olasılıkla mahkemece kabul edilir ve bu tedbirler için genellikle herhangi bir teminat talep edilmez.

Eğer dava sürecini bir avukata devretmeyi ve bu işlemleri bir avukat tarafından yürütülmesini istiyorsanız, bir vekaletname düzenlemeniz gerekir. Avukata vekalet vermek için yapmanız gereken, boşanma davası konusunda vekalet vermek istediğinizi belirtmek için bir noterlik ofisine gitmektir. Boşanma davası vekaleti için genellikle fotoğraf da gerekeceğinden, notere giderken yanınızda iki adet fotoğraf bulundurmanız önerilir. Bir avukatla dava açtığınızda, mahkeme işlemleri için bizzat adliyeye gitme zorunluluğunuz ortadan kalkar.

Eğer siz de boşanma sürecinizde profesyonel destek almak istiyorsanız, tecrübeli bir boşanma avukatı ile çalışmayı düşünebilirsiniz.

Ara WhatsApp