Kadıköy Kira Avukatı

Kadıköy Kira Avukatı

Kadıköy Kira Avukatı, kiracı ve mal sahiplerinin karşılaşabileceği sorunlara profesyonel çözümler sunar. Kira sözleşmelerinin Türk Borçlar Kanunu’na (TBK) uygun düzenlenmesi, gözden geçirilmesi ve kira ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklarda etkin temsil bu hizmetin temelini oluşturur.

Kira Kontratları Düzenleme ve Revizyonu:

  • Kadıköy’deki kira hukuku avukatları, müvekkillerin kira kontratlarını inceler ve TBK’ye uygun olacak şekilde revize eder, tarafların haklarını korur.
  • Kiracı ve mal sahibi arasındaki uyuşmazlıkları hukuka uygun şekilde çözüme kavuşturmayı hedefler.
  • Tahliye davaları ve diğer süreçlerde müvekkillerin haklarını korur ve hak kayıplarını önler.
  • Uzmanlık gerektiren bu alanda Kadıköy merkezli avukatlar kişiselleştirilmiş sözleşme ve protokoller hazırlayarak, güvenli kiralamaların temelini atar.

Eğer Kadıköy’de kira hukuku konusunda bilgili ve deneyimli bir avukat arıyorsanız, bu alanda profesyonel yardım almak, kira sorunlarınızın çözümünde sizlere büyük avantaj sağlayacaktır.

Hizmetlerimiz;

  • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
  • Kira bedeli artışı ve düzenlemeleri
  • Tahliye davaları
  • Depozito ve kira bedelleri uyuşmazlıkları
  • Gayrimenkulün bakımı ve onarım sorumlulukları
  • Kiracı ve mal sahibi haklarının korunması

Kadıköy bölgesinde kira hukuku ile ilgili her türlü sorunuz veya ihtiyacınız için bize ulaşabilirsiniz. Kira kontratlarında, yaşadığınız uyuşmazlıklar ya da herhangi bir hukuki danışmanlık ihtiyacınızda yanınızdayız. Kira süreçlerinde karşılaşabileceğiniz zorlukları ve karmaşıklıkları anlıyor ve bu süreçte size yol göstermekte kararlıyız. İstanbul Kira Avukatı alanında ihtiyaç duyduğunuz her konuda kaliteli hizmet ve güvenilir danışmanlık için buradayız.

Kadıköy kira-kiracı davalarına bakan avukat

Kadıköy’deki avukatlar arasında, ağırlıklı olarak kira hukuku ile ilgilenen ve kira davalarında uzmanlaşmış olan meslektaşlarımız “Kadıköy kira avukatı” olarak adlandırılmaktadır. Kiracıların kira bedelini ödemesindeki aksaklıklar ve kira artış oranları konusundaki anlaşmazlıklar bu avukatların sıklıkla karşılaştığı durumlardır.

Kiracı kira bedelini ödemezse neler yapılabilir? İcra müdürlüğünde ilamsız icra takibi ile kiraya verilen eşyanın alacaklarının tahsili mümkündür. Ayrıca, sulh hukuk mahkemelerinde kira ilişkisine dayalı alacak davası da açılabilir.

Kira sözleşmelerindeki artış talepleri konusunda önemli bilgilerden biri, sözleşmenin yapıldıktan 5 yıl sonra kira bedelinin yükseltilmesi için dava açılabilir olmasıdır. Ancak kira bedelinin piyasa şartlarına uygun hale getirilmesi amacıyla düzenleme davası, yani kira tespit davası bu süre dolmadan önce açılamaz.

Kiracı, kira bedelini zamanında ve eksiksiz ödediği müddetçe kira sözleşmesi her yıl otomatik olarak yenilenir. Kira sözleşmesinin 10 yıl boyunca yenilenmesinin ardından, mal sahibi kiracıyı üç ay önceden uyarmak kaydıyla tahliye davası açma hakkına sahiptir. Ancak ihtiyaç sebebi gibi istisnai durumlar söz konusu olduğunda, mal sahibi bu süre dolmadan dahi tahliye davası açabilir. Örneğin, Tunceli’de görev yapan polis memuru Murat’ın İstanbul Kadıköy’de kiraya verdiği daireye ihtiyacı olduğunda – mesleki tayinden kaynaklanan bir ihtiyaç gibi – tahliye davası açması mümkündür.

Söz konusu hukuki süreçler ve işleyişlerle ilgili yardıma ihtiyaç duyanlar için Maltepe’nin kira hukuku konusunda tecrübeli avukatları doğru adres olacaktır.

Kira Hukuku Nedir?

Taşınır yada taşınmaz malların, belirli bir ücret karşılığında kullanımının başkasına devredilmesi, kira sözleşmesini ifade eder. Kişilerin ev ya da ofis olarak kullanılmak üzere taşınmazları kiralamaları, otomobil gibi taşınır varlıkların kiralanması gibi durumlar kira hukuku çerçevesinde ele alınır. Ayrıca, tarla gibi taşınmazların hasılat paylaşımı esasına göre kiraya verilmesi de kira hukukunun kapsamındadır ve bu düzenlemeler Türk Borçlar Kanunu’nda yer alır.

Kira sözleşmesi hazırlanırken, kiralanan eşyanın niteliği, kullanım amacı, kira süresi ve kira bedeli gibi kritik bilgiler net bir şekilde belirtilmelidir. Konut ve işyeri kiraları bakımından, sözleşme bir yıllık periyotlarla yenilenmek üzere düzenlense bile, kira fiyatı ödendiği ve kiracı devam etmek istediği müddetçe sözleşme otomatik olarak bir yıl uzar. Kiracı kovulmadığı ve sözleşme on yıl boyunca on kez yenilenmediği sürece mülk sahibi tarafından sözleşme feshedilemez.

Buna karşın, tarla ve arsa gibi taşınmazların kiralanmasında bu kural geçerli değildir. Kira sözleşmelerinde belirlenen yıllık artış oranı, Türk Borçlar Kanunu’na göre sınırlamaya tabidir ve bu artış, önceki on iki ayın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamasını aşamaz. Türkiye İstatistik Kurumu, aylık olarak TÜFE oranlarını yayınlamaktadır ve bu bilgiler yıllık kira artışlarının hesaplanmasında kullanılır. Kiralar bölgesel piyasa koşullarına göre düşük kalmışsa, malikler yasalar çerçevesinde kira bedelinin tespiti için dava açabilirler. Ancak, bu dava için kira sözleşmesinin üzerinden beş yıl geçmiş olması şarttır. Beş yıl dolmadan kiraya uyarlama davası açılamaz.

Kira hukuku konusunda sorularınız veya hukuki konularda yardım ihtiyacınız varsa, bir avukat ile iletişime geçmek, haklarınızı ve yükümlülüklerinizi anlamanız için önemli bir adım olacaktır.

Kadıköy Kira Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Kadıköy’de bir kiralık mülkün boşaltılması gerektiğinde, süreci hukuki bir çerçevede ilerletmek için bir kira avukatına danışmak önemlidir. Kiralık mülke dair anlaşmada belirlenen kira bedelinin ödenmemesi halinde tesis edilebilecek bir kira tahliye davası, kiracının yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle gündeme gelebilir. Ancak, bu tür bir dava açmadan önce, öncelikle kiracı aleyhine bir icra takibine başlanmalıdır.

İcra sürecinde, kiracıya kira bedelinin ödenmesi için belirli bir süre tanınır ve bu süre içinde ödemeyi yapmaması durumunda taşınmazın tahliyesi gerektiğine dair bir ihtarname gönderilir. Bu aşamada, doğrudan bir ödeme emri ile tahliye talep edilemez. Tahliye ihtarnamesi ile birlikte gönderilen icra ödeme emrinde kiracıya en az 30 günlük bir süre tanınması zorunludur. Eğer kiracı, verilen süre zarfında borcun tamamını öderse, tahliye kararı verilemez.

Ödemenin tam olarak yapılmaması ya da hiç yapılmaması durumunda, icra hukuk mahkemesine başvurularak ödemede gecikme sebebiyle tahliye davası açılır. Mahkeme, davayı inceleyerek, kiracının durumunu ve sürecin yasal prosedürlere uygun işletilip işletilmediğini değerlendirir. Eğer mahkeme tarafından tahliye kararı verilirse, bu kararın kesinleşmesinin ardından kiracının taşınmazı boşaltabilmesi için icra müdürlüğüne başvurulmalıdır.

Eğer kira sözleşmesi arka arkaya 10 defa yenilenmişse, mal sahibi bu sözleşmeyi daha fazla yenilemek istemiyorsa, kira sözleşmesinin bitim tarihinden en geç üç ay önce kiracıya noter aracılığıyla bunu bildirmelidir. Ayrıca, satın aldığı iş yeri veya daireyi kendisi kullanmak isteyen yeni malik de, malikin ihtiyacına binaen, kiracıyı noter aracılığıyla tahliye etmek istediğini bildiren bir ihtarnamenin gönderilmesi gerekmektedir.

Kira anlaşmazlıkları ve tahliye sürecinde doğru ve etkili adımlar atmak için, bölgenizdeki bir kira avukatının hizmetlerinden yararlanmak çoğu zaman en iyisi olacaktır. Kadıköy’de kira avukatı, bu tür işlemler için gerekli ihtarnamelerin hazırlanması ve süreç yönetimi konusunda size yol gösterecektir.

Kira Hukuku Alanında Avukatın Önemi Nedir?

Kiracılık hukuku çerçevesinde bir davayı resmen gündeme taşımadan önce, olayın detaylarına derinlemesine hakim olmak ve davanın kabul edilebilirlik koşullarını dikkatle incelemek esastır. Bu alanda, avukat danışmanlığında, Yargıtay kararları özenle gözden geçirilmeli ve son çıkan emsal kararlar dikkate alınmalıdır, zira kiracı tahliye süreçlerinde süreklilik gösteren hukuki teamüller ve yargı içtihatları dikkate alınmalıdır. Kiracının tahliyesi konusunda dava açmadan bazı şartların yerine getirilmesi zorunludur; bunlardan birisi de talebi noter yoluyla önceden kiracıya bildirmektir. Eğer söz konusu bu ön koşul sağlanmadan dava açılırsa, davanın reddiyle karşılaşmanız olasıdır, ki bu durum hem istenilen sonuçların alınamamasına hem de dava giderlerinin üstlenilmesine yol açacaktır.

Kirayı veren mal sahibinin taşınmazını geri alma ihtiyacı veya evi satın alan kişinin ihtiyaçları, farklı hukuki düzenlemelere tabidir ve bu bağlamda mevcut kiracının tahliyesi için belirli süreler dikkate alınır. Bu yüzden kiracı tahliye davalarında, avukatın rolü son derece önemlidir. Tecrübeli bir avukat, dava şartlarını eksiksiz yerine getirmenize ve hak kaybına uğramadan süreci yönetmenize yardımcı olabilir. Kiracılık hukukundaki gelişmeleri ve özellikle Yargıtay kararlarını takip etmek, bu tür hukuki süreçlerde kişilere önemli avantajlar sağlayabilir.

Kira Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Kadıköy kira avukatı ile müvekkil arasında avukatlık ücreti, serbest bir biçimde konuşularak karara bağlanır. Ancak bu ücretin alt sınırı, avukatlık mesleğine yönelik yasal düzenlemeler gereğince “avukatlık asgari ücret tarifesi” ile belirlenmiştir. İstanbul Barosu tarafından belirlenen ve kamuoyu ile paylaşılan avukatlık hizmetlerine yönelik en az ücret tablosu da avukatlık ücretleri hakkında bir fikir vermektedir.

Örneğin, 2023 yılı için önerilen kiracı tahliye davası avukatlık en düşük ücreti 21.000 TL, kira tespiti ile kira bedelinin artırılması davaları için ise en düşük önerilen ücret 20.000 TL olarak ifade edilmiştir. Ayrıca, ihtarname ve ihbarname hazırlama gibi hizmetler için avukatlık en düşük ücreti 9.000 TL olarak saptanmıştır.

Avukatlık ücretinin miktarının yanı sıra ödeme şekli de taraflarca özgürce belirlenebilir. Avukatlık hizmeti alacak kişilerin, kendilerine sunulan tekliflerde göz önünde bulundurmaları gereken pek çok faktör vardır. Ücretin belirlenmesinden önce, davanın ya da izlenecek hukuki sürecin detayları açıkça konuşulmalıdır.

Kira hukukunda dikkate alınması gereken bir husus ise, bazı davaların belirli zaman sınırlamalarına tabi olmasıdır. Erken açılan davalar, zamanlama hatası nedeniyle reddedilebilir. Örneğin, kiracıya yönelik davanın açılabilmesi için önce ihtarname gönderilmesi gerekebilir ve ihtarname belirli bir sürenin sonunda gönderildiyse, bu durum davanın sonuçlanması üzerinde etkili olabilir.

Hukuk süreçlerinde zamanlama ve yasal prosedürlerin doğru yönetilmesi, avukatlık ücretlerini konuşmadan önce ele alınması gereken kritik konulardır. Müvekkil ve avukat arasında net bir ücret mutabakatı sağlanması, her iki taraf için de önemlidir. Bu bakımdan, dava açmadan veya hukuki bir sürece girmeden önce, hakların nasıl, ne zaman ve ne şekilde talep edilebileceğinin yasal çerçevede değerlendirilmesi daha akılcı bir yaklaşım olacaktır.

Ara WhatsApp