Kadıköy Boşanma Avukatı

Kadıköy Boşanma Avukatı

Kadıköy bölgesindeki kişiler, boşanma sürecinde karşılaşabilecekleri hukuki zorluklarla mücadele ederken, Kadıköy boşanma avukatlarından yararlanabilirler. Boşanma, velayet, nafaka ve kadın hakları gibi konularda yüksek lisans düzeyinde eğitim almış avukatlar, müvekkillerinin en iyisini elde etmeleri için kapsamlı bir hizmet sunarlar.

Aile hukukuna dair ince noktaları iyi bilen Kadıköy boşanma avukatları, boşanma davalarında nafaka, tazminat ve özellikle çocukların velayeti gibi konuları büyük bir dikkatle yönetir. Yetkili aile mahkemelerinde müvekkilleri adına en etkili temsili sağlayarak, boşanma sürecinin hızlı ve etkili yönetilmesi için çalışırlar.

Kadıköy boşanma avukatlarının hizmetleri sadece Türk Medeni Kanunu ile sınırlı kalmaz; aynı zamanda Çocuk Koruma Kanunu, Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Türk Borçlar Kanunu ve Ceza Kanunu dahil olmak üzere geniş bir yasal çerçeveyi kapsar. Bu avukatlar, kanunlar ve ilgili Yargıtay kararları konusunda güncel bilgileri takip eder, bu sayede müvekkillerine doğru ve güncel hukuki danışmanlık sunarlar.

İstanbul Aile Mahkemelerinde dava süreçlerini yöneten Kadıköy boşanma avukatları, boşanma ve onun getirdiği hukuki yükümlülüklerle ilgili karşılaşılan uyuşmazlıkları etkin bir şekilde çözebilmek için gereken deneyime ve uzmanlığa sahiptirler.

Boşanma sürecinde yardıma ihtiyaç duyan her birey, İstanbul boşanma avukatı ile iletişime geçerek, haklarının korunması konusunda güvence altına alınabilir. Bu avukatlar, yasal uzmanlık ve tecrübelerini, müvekkillerinin menfaatlerini koruyarak sunmaktadır.

Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Avukatı Kadıköy, İstanbul

Kadıköy’de görev yapan ve boşanmak isteyen müvekkillerin hukuki işlemlerini yöneten boşanma avukatlarına ‘’Kadıköy boşanma avukatı” adı verilir. Boşanma dilekçesi, eşlerden birinin yaşadığı yer mahkemesinde veya son altı ayda birlikte yaşadıkları yerin mahkemesinde sunulabilir. Boşanma davalarında yetki mutlak olmadığından, anlaşmalı boşanma söz konusu olduğunda dava, Türkiye’nin herhangi bir yerindeki mahkemede açılabilir. Taraflar itiraz etmediği sürece, yetkisiz bir mahkemede açılan boşanma davasının yine yetkisiz olduğu kararı verilemez. Anlaşmalı boşanma davalarında, evlilik en az bir yıl sürmüş ve her iki taraf da boşanmak istiyorsa evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı varsayılır.

Öte yandan, çekişmeli boşanma davasında, boşanmak isteyen taraf boşanma nedenlerinden birini kanıtlamak zorundadır. Bu nedenler zina, akıl hastalığı, suç işleme, ahlaka aykırı yaşam, hayata kast etme, ağır onur kırıcı davranışlar ve terk etme gibi sebeplerdir. Ayrıca, evlilik birliğinin sarsıldığını da kanıtlamanız gerekir. Boşanma talebinde bulunmanıza karşın, mahkeme boşanmanıza karar vermeyebilir. Eğer her iki eş de boşanmayı istiyor ancak mahkeme, talebi reddediyorsa, aile mahkemesi hakimi, tarafların bir süreliğine ayrı yaşamalarına karar verebilir. Bu tür bir karar, eşlerin yeniden bir araya gelme ihtimalinin bulunması durumunda verilebilir.

Bunlar dışında, miras konularında da danışmanlık ve hukuki destek sağlayan uzmanlara “miras avukatı” dendiğini belirtmekte fayda var. Miras hukuku, vefat eden kişinin mirasının kimlere ve nasıl geçeceğini düzenler. Miras avukatları, mirasın paylaşımından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerini temsil ederek, onların haklarını korumaya yönelik hukuki süreçleri yönetirler. Eğer bir miras meselesi ile karşı karşıyasanız, bir miras avukatı ile iletişime geçmek en sağlam adımdır.

Boşanma Davası Nedir?

Evlilik birliği içerisinde yaşanan anlaşmazlıklar, zamanla evli çiftlerin boşanma kararı almasına yol açabilir. Boşanma sürecinin yasal bir zemine oturtulması adına, mahkeme kararıyla evlilik birliğinin sonlandırılması zorunludur. Evlenme aşamasında yalnızca eşlerin imzası yeterli olurken, evliliğin sona ermesinde hukuki süreçler işler ve mahkeme kararı aranır. Eşlerin birbirleriyle olan hukuki bağını çözmek için başlatılan sürece “boşanma davası” adı verilir ve bu davalar “anlaşmalı” ve “çekişmeli” olarak iki temel gruba ayrılır.

Anlaşmalı boşanma davalarında, eşler arası mutabakat hızlı bir sonuca ulaşılmasını sağlar. Eşler boşanmayı ortak bir kararla istediğinde ve çocukların velayeti, nafaka, maddi ve manevi tazminat gibi konular üzerinde uzlaşı sağlandığında, hakim boşanmayı onaylar. Bu tür davalarda yargılama genellikle kısa sürer.

Öte yandan çekişmeli boşanma davaları, tarafların evliliğin devamının kendilerinden beklenemeyeceğine dair haklı nedenler sunmalarını ve bu nedenleri ispat etmelerini gerektirir. Çekişmeli boşanmalar, anlaşmalı olanlara kıyasla daha uzun sürebilir. Boşanma sonucunda yoksulluk nafakası talep eden eş, diğer eşe göre daha az kusurlu olmalıdır. Aynı şekilde, maddi ve manevi tazminat talepleri de eşlerin kusur durumlarına göre değerlendirilir.

Hakim, tarafların kusur durumlarını inceleyerek, hangi tarafın daha fazla kusurlu olduğu yönünde bir karar verir. Burada deliller önem teşkil eder ve aile mahkemesi hakimi, tespitlerini gerekçeli bir şekilde karara bağlamak durumundadır. Boşanma sürecinde karmaşık hukuki meseleler ortaya çıkabilir ve bu noktada deneyimli bir miras avukatı hukuki destek sağlayarak sürecin daha sağlıklı ilerlemesine yardımcı olabilir. Miras avukatları, miras yoluyla intikal eden maddi hakların yanı sıra aile hukuku içerisindeki diğer konulara dair de bilgi ve deneyime sahiptirler. Boşanma sürecinde hem maddi hem de manevi hakların korunması için gereken hukuki danışmanlığı sağlarlar.

Boşanma Avukatı Kimdir?

Avukatlar, boşanma ve ayrılık davalarında hukuki haklarınızı korumanızda önemli bir rol oynarlar ve halk arasında bu süreçte destek veren avukatlara genellikle bölgenin adıyla anılan boşanma avukatları denir; örneğin Kadıköy’de faaliyet gösteren bir avukat için “Kadıköy boşanma avukatı” ifadesi kullanılır. Boşanma davaları, eşlerin evliliklerinin sonlandırılması ve ayrılmalarına yönelik kararların alındığı hukuki süreçlerdir. Ayrıca, eğer çocuklar varsa, onların hangi ebeveynin yanında kalacakları ile ilgili kararlar da bu süreçte verilir.

Bir Kadıköy boşanma avukatı, çocukların velayetinin düzenlenmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi davalarında da size yardımcı olabilir. Eşler arasında yoksulluk ve iştirak nafakası ödemeleriyle ilgili kararlar boşanma sürecinde alınır ve Kadıköy boşanma avukatları bu konularda da yönlendirme yaparlar.

Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat talepleri de ele alınır. Kadıköy boşanma avukatları, boşanmanın yan etkileri arasında yer alan bu tazminat alma süreçlerinde de danışmanlık verirler. Avukatınızla yapacağınız görüşmede, boşanma nedenlerinizi ve sahip olduğunuz delilleri ayrıntılı bir şekilde paylaşmanız önemlidir, çünkü avukatınız, söz konusu bilgiler ışığında sizin için en uygun dilekçeyi hazırlayacaktır. Delilleriniz, davanızın sonucunu ve nafaka ile tazminat taleplerinizin kabul edilip edilmeyeceğini büyük ölçüde etkileyecektir.

Miras konusunda ise danışmanlık almak isteyenler için “miras avukatı” terimi kullanılır. Miras avukatları da, yasal miras süreçlerini, mirasçıların haklarını ve miras bırakanın vasiyetinin uygulanmasını yönetme konusunda uzmanlaşmış hukuk profesyonelleridir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma sürecine giriş yapacak olan kişiler, dilekçelerinde boşanmanın gerekçesini net bir şekilde belirtmeleri gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu’na göre hakimler, ancak evlilik birliğinin esasını sarsacak derecede önemli olan hallerde boşanma kararı verirler. Eşlerin birbirlerini aldatmaları durumu, kanun gereği kesin boşanma sebebi arasında yer almaktadır. Eğer bir eşin evlilik ilişkisi sürerken başka birisiyle cinsel ilişkide bulunduğu ispatlanırsa, bu durum hakimin boşanmaya hükmetmesine neden olacaktır.

Evi terk etme de boşanma sebepleri arasında sayılmaktadır ve evlilikte eşlerin birlikte yaşaması esastır. Ortak yuva sebepsiz bir şekilde terk edilirse, önce evi bırakan eşin yuvaya dönmesi için davet edilmesi gerekir. Bu davet, noter aracılığıyla yapılan bir çağrıyla ya da mahkemece çıkarılan bir ihtarnameyle gerçekleşebilir. Eğer davetlinin belirli bir süre içinde eve dönmemesi durumunda, evi terk nedeniyle boşanma davası açılmakta ve ilgili eş bu konuda bilgilendirilmektedir.

Öte yandan, eşlerden birinin akıl hastalığı yüzünden, evlilik birliğini sürdürmenin imkanı kalmadığı durumlarda da boşanma yoluna gidilebilmektedir. Bu ve benzeri sebepler, boşanma davası açan taraflarca kanıtlanması gereken hususlardır. Özellikle zina ile ilgili olan davalarda, bu olayın ortaya çıkmasından sonra en fazla altı ay içinde dava açılması şarttır. Eğer aldatılan taraf, olayı öğrendikten sonra altı ay geçmesine rağmen boşanma davası açmazsa, bu durum eşini affettiği şeklinde yorumlanarak, zina temelli bir dava reddedilir.

Zina veya diğer boşanma sebepleri nedeniyle hukuki yardım almak isteyen bireyler, konusunda deneyimli bir miras avukatı ile temasa geçerek sürecin doğru yönetilmesini sağlayabilirler.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, mahkemeye sunulan dilekçe ile başlatılır. İstanbul Kadıköy’de bir boşanma avukatı ile çalışmanız şart değildir, ancak boşanma işlemlerini yürütme konusunda bilgi ve tecrübe gerektirdiğinden bir avukatın desteği faydalı olabilir. Kendiniz dava açabilir ve mahkemeye kendiniz katılabilirsiniz, ancak dava dilekçesinin bazı önemli bilgileri içermesi gerekmektedir.

Dava dilekçenizde eksik bilgiler bulunuyorsa ve mahkeme tarafından verilen sürede bu eksiklikler giderilmezse davanız reddedilebilir. Boşanma davası sonrası genellikle eşlerin edindiği malların paylaşımıyla ilgili mal rejimi tasfiyesi davası açılır. Mahkeme kararına kadar malın elden çıkartılması da mümkündür.

Mal paylaşımı davalarında, kötü niyetle mal kaçırma riskine karşı, taşınmazlar üzerinde eşlerden biri adına kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın, ihtiyati tedbir kararı alınması önemlidir. Dava dilekçesinde taşınmazların üçüncü şahıslara devrini engellemek adına ihtiyati tedbir talebinde bulunulmalıdır. Ayrıca, söz konusu taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hakların tesisini engellemek için de ihtiyati tedbir kararı alınmalıdır.

Bu tür ihtiyati tedbir talepleri genellikle kabul görmekte ve herhangi bir teminat talep edilmemektedir. Eğer dava sürecini bir avukata vekalet vererek yürütmek istiyorsanız, notere giderek resmi bir vekaletname düzenletmelisiniz. Boşanma davası vekaletnamesi için, notere giderken yanınızda iki adet fotoğraf götürmeniz gerekecektir.

Mirastan kaynaklanan hukuki işlemler için bir miras avukatı ile çalışmayı düşünebilirsiniz. Profesyonel bir miras avukatı, haklarınızın korunması ve miras hukuku çerçevesinde adil bir çözüm elde etmenizde size yardımcı olabilir. Boşanma veya miras gibi hassas konularda avukat desteği, hukuki süreçlerin doğru ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak için önemlidir.

Ara WhatsApp