İsim Değiştirme 2024 İsim Değişikliği Nasıl Yapılır (E Devlet)

İsim, kişinin kimliğinin bir parçasıdır ve onu diğerlerinden ayırmaya yardımcı olur. İsim, kişi doğduğunda verilen bir kelime veya kelime öbeğidir. Türk Medeni Kanununun 26 maddesine göre; herkesin bir adının ve soyadının olması zorunludur. İsim, kişinin kimliğinin bir parçasıdır ve onu diğer kişilerden ayırmaya yardımcı olur. Soyadı ise, ailenin ortak kimliğini ifade eder.

Nüfus kayıtları devlet tarafında tutulur. Bu kayıtlarda vatandaşların kimlik bilgileri yer alır. Kimlik kartında, kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyeti ve uyruğu gibi bilgiler bulunur. Nüfus kayıtları, kişilerin kimliklerini kanıtlamak için kullanılan önemli kayıtlardır.  Nüfus kütüğünde kayıtlı olmayan kişiler, kamu hizmetlerinden yararlanmak istediklerinde ve resmi işlemlerinde problem yaşarlar. 

İsim değiştirme davasının hukuki dayanağı Türk Medeni Kanununun 27 maddesidir. Haklı sebebin olması durumunda dava açılarak kişinin ismi değiştirilebilir. İsim değiştirme davası asliye hukuk mahkemesinde görülür. Dava kişinin yerleşim yerindeki mahkemede açılmalıdır. İsim değiştirme davasını kişinin kendisi ya da avukatı açabilir. İsmini değiştirmek isteyen kişi, dava dilekçesinde, adını değiştirmek için var olan haklı sebeplerini mahkemeye bildirmelidir. 

Kişinin adının gülünç olması ve ismi sebebi ile alay edilmesi haklı duruma birer örnektir. Dava dilekçenizde bildirdiğiniz sebeplerin isim değiştirmek için haklı sebep olup olmadığını hakim değerlendirecektir. Mahkeme eğer bildirdiğiniz sebepleri haklı bulursa, davanın kabulüne ve isminizin değiştirilmesine karar verecektir. Mahkemenin vereceği kararın kesinleşmesinden sonra, nüfus sicilindeki kaydınız değiştirilecektir. İsim değiştirme davasını bir avukat yardımı ile takip etmeniz önerilir.  Bir kişinin adını değiştirmesi sadece mahkemede dava açması ile mümkündür. 

İsim Değiştirmek İçin Haklı Sebepler Nelerdir? 

Kişinin adının ya da soy adının gülünç olması, isim değiştirme davası için haklı bir sebeptir. Kötü, iğrenç, gülünç, incitici, küçük düşürücü, alay ve utanç konusu anlamlar taşıyan isim ve soy ismin değiştirilmesi istenebilir. Yargıtay kararına konu olan bir davada, davacı soyadının “Boşgezen” olduğunu, soyadı sebebi ile çevrede ve arkadaşları arasında alay edildiğini, gülünç duruma düştüklerini belirterek, soyadının değiştirilmesi istemi ile dava açmıştır. Duruşmada dinlenen tanık anlatımları sonrası, mahkeme tarafından kişinin soyadının değiştirilmesi kabul edilmiştir.

Yazımı ya da okunuşu güç olan veya toplumda kötü algıya neden olan kişi adını ve soyadını değiştirebilir. Kişinin isminin başına başka bir ad eklenmesini istemesi de isim değiştirme davasının konusuna girer. Örneğin ismi Süleyman olan bir kişinin adının başına Serhat isminin eklenmesini talep etmesi isim değiştirme davasının konusudur. 

Kişinin aile arasında ve yakın çevresinde bilinen ve tanınan adı ile nüfus kayıtlarındaki adı farklı olabilir. Böyle bir durumda kişinin adını değiştirmek istemesi haklı neden oluşturur. Örneğin aile arasında ve çevresinde Serhat olarak bilinen ve çağrılan; ancak nüfus kaydında adı Süleyman olan kişi, dava açarak isminin değiştirilmesini talep edebilir. Davacının tanık anlatımları ile iddiasını ispat etmesi gerekir. 

Soyisim Değiştirilebilir Mi?

Tıpkı isim değiştirmede olduğu gibi, gerekli şartların olması halinde soyisminizi de değiştirebilirsiniz. Soy ismini değiştirmek isteyen kişinin dilekçe ile başvurarak dava açması gerekir.  Dolayısıyla, soyisim değişikliği de sadece mahkeme kararı ile mümkündür. Bir kişinin kimliğinin tespitinde ilk bakılacak unsur; o kişinin adı ve soyadıdır. 

Soyadı, nesilden nesile aktarılan ve bir kişinin bir soya, bir aileye olan bağını ifade eder. Ayrıca evlenme ya da evlat edinme yolu ile de kazanılır. 1934 tarihli soyadı kanunu ile, kişiye seçerek soyadı kazanma hakkı tanınmıştır. Evlilik birliği içinde doğan çocuk, doğar doğmaz, babasının soyadını kazanır. Evlilikte doğan çocuğa babasının soyadı dışında başka bir soyadı verilemez.

Evlilik birliği dışında doğan, bir başka anlatımla; anne ve babası evli olmayan çocuklardan babaları tarafından tanınanlar, babalarının soyadını alırlar. Çocuk ile baba arasındaki soybağı kurulmamış ise; çocuk annesinin soyadını alır. Bir kişinin soyadı, nüfus kütüğüne yazılmakla belirlenmiş olur. Bir kimse soyadını istediği gibi ve dilediği zaman değiştiremez. Sadece haklı bir sebebin bulunması durumunda soyadın değiştirilmesi mümkündür. İsim ve soyisim değiştirmek için nelerin haklı sebep olacağı kanunda belirlenmemiştir. Nelerin isim değiştirmek için haklı neden olabileceğine hakim karar verir. 18 yaşını doldurana kadar çocuklar, ailesinin soyadını kullanmak zorundadır. Reşit olduktan sonra soyadını değiştirmek üzere dava açabilirler. 

Evlenme durumunda kadının soyadı değişir. Bunun için nikah evraklarının belediye tarafından nüfus müdürlüğüne gönderilmesi gerekir. Nüfus Müdürlüğü, isim değişikliği işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yetkilendirilmiş kurumdur.  Benzer şekilde eşlerin boşanmaları sonucunda kadının soyadı değişecektir.  Kesinleşen mahkeme kararının yazı işleri müdürlüğü tarafından nüfus müdürlüğüne gönderilmesi sonrasında gereken soyadı değişikliği yapılır. 

İsim Değiştirme Davası 

İsmini değiştirmek isteyen bir kişi bu konuda mahkemede bir dava açmalıdır. Bir kişinin adının değiştirilmesine ancak mahkeme karar verebilir. Mahkeme tarafından verilen kararın kesinleşmesi ile isim değişikliği nüfus kayıtlarına işlenir. Kesinleşmiş mahkeme kararı olmaksızın kişinin adı ve soyadı değiştirilemez. 

İsim değiştirmek bir kişinin ismini yasal olarak değiştirmesi sürecidir. İsim değiştirme davası ise bu sürecin hukuki yönlerinin ele alındığı bir dava türüdür. İsim değiştirmenin hukuki niteliği, kişinin isminin yasal olarak değiştirilebilir olup olmadığına ve bu değişikliğin geçerli olup olmadığına ilişkin hukuki durumu inceler.

İsim değiştirme davası süreci, mahkemeye sunulan bir dilekçe ile başlar. İsim değiştirmek isteyen kişi, adını değiştirmek istediğini, yeni ismini ve gerekçelerini içeren bir dilekçeyi ilgili mahkemeye sunar. Bir kişinin isim değiştirme talebiyle açacağı dava, mahkeme tarafından değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır. Mahkeme, isim değiştirme talebini değerlendirirken çeşitli kriterleri dikkate alır. İlk olarak, kişinin isminin değiştirilmesinin hukuki açıdan geçerli nedenlere dayandırılması gerekmektedir. Örneğin, bir kişinin adının gülünç olması durumunda haklı neden var sayılır.

İsim değiştirme davasında, mahkeme aynı zamanda kamu düzenini koruma ve toplumun genel menfaatlerini gözetme sorumluluğunu da taşır. İsim değiştirmenin kişiye veya topluma bir zarar vermediğinden emin olmak için, mahkeme ilgili tarafları dinleyerek kararını verir. Ayrıca isim değişikliği sonrasında bundan zarar gören kişinin dava açma hakkı bulunur.

İsim değiştirme davasının sonucunda mahkeme, talebin kabul edildiği veya reddedildiği bir karar verecektir. Eğer mahkeme isim değiştirme talebini kabul ederse, kişinin yeni ismi yasal olarak kullanması mümkün hale gelir. Eğer talep reddedilirse, kişi ismini değiştiremez ve mevcut ismini kullanmaya devam etmek zorundadır.

İsim değiştiren kişi, isim değiştirme kararının ardından kimlik ve diğer resmi belgelerini güncellemek zorundadır. Bunun için nüfus müdürlüğüne başvuru yapılır ve kesinleşmiş mahkeme kararı sunulur. Kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi resmi belgelerdeki isim ve bilgiler, yeni isme uygun olarak güncellenir.

İsim değiştirme davasını nüfus müdürlüğüne karşı açmanız gerekmektedir. Bu dava için herhangi bir hak düşürücü süre veya zamanaşımı süresi yoktur. İsim değiştirme davası sonunda mahkeme tarafından verilen karara karşı 2 hafta içinde istinaf kanun yoluna başvurabilirsiniz. Ad değiştirme davası temyiz incelemesine kapalıdır. 

İsim Değiştirme Dilekçesi 

İsim değiştirme dilekçesi, bir kişinin kendi adını değiştirmek istemesi durumunda mahkemeye başvurması için yazılan resmi bir dilekçedir. İsim değiştirme dilekçesi, bireyin isminin değişmesini ve yeni bir isim kullanma isteğini açıklar. Bu dilekçe, mahkemede isim değişikliği davası açılması için önemli bir adımdır. İsim değiştirme dilekçesini yazarken, belirli bilgilerin belirtilmesi önemlidir.

Dilekçenin başında, mahkemenin adı ve adresi, dilekçeyi yazan kişinin adı, soyadı, adresi ve iletişim bilgileri yer almalıdır. Dilekçenin giriş bölümünde, dilekçenin konusu olan isim değişikliği talebi belirtilmelidir. İsim değişikliğinin nedeni ve kişinin yeni ismi, dilekçenin ana bölümünde detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. Ayrıca, dilekçede kişinin mevcut ismi ve kimlik numarası da belirtilmelidir. Bunun yanı sıra, kişinin neden isim değişikliği yapmak istediği, mahkemede kabul görülebilmesi için makul ve mantıklı bir neden olmalıdır.

Dilekçeyi imzalayarak mahkemeye vermeniz gerekir. İmzanın yanında tarih bilgisi de yer almalıdır. Dilekçe, özenle ve anlaşılır bir şekilde yazılmalı ve dil ve imla kurallarına uygun olmalıdır. Davanın açılacağı mahkeme, kişinin ikamet ettiği yerdeki asliye hukuk mahkemesi olacaktır. Mahkemeye başvurunun ardından dava süreci başlar. Mahkeme, kişinin isim değişikliği talebini değerlendirir ve şartları sağlaması durumunda isim değişikliği kararını verir. Her ne sebep olursa olsun, bir bireyin isim değiştirmek istemesi durumunda, isim değiştirme dilekçesi önemli bir adımdır. Bu dilekçe, kişinin isim değişikliği talebini resmi bir şekilde ifade etmesini sağlar ve hukuki sürecin başlaması için gerekli şartları sağlar.

Avukatsız İsim Değiştirme Davası 

İsim değiştirme süreci, karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Bu nedenle, isim değiştirmek istediğinizde bir avukattan destek almanız faydalı olacaktır. Avukat,, başvurunuzu doğru bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olacaktır ve sürecin sorunsuz ilerlemesini sağlar. İsim değişikliği davası açmak isteyen bir kişi, bu konuda uzmanlaşmış bir avukatla iletişime geçmelidir. Avukat, kişinin doğru şekilde dava açabilmesi için gerekli bilgilendirmeyi yapacak ve dava sürecini takip edecektir. İsim değişikliği davası, doğru bir şekilde açılması ve sürecin takip edilmesi gereken bir hukuki prosedürdür. Bu nedenle, bir avukattan profesyonel yardım almak, davanın olumlu sonuçlanmasını sağlayacaktır.

18 Yaşından Küçük Birinin İsmi Değiştirilebilir mi?

TMK’nın 27. maddesinde, adın değiştirilmesinin ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebileceği, adın değiştirildiğinin nüfus siciline kayıt ve ilan olunacağı, ad değişmekle kişisel durumun değişmeyeceği bu değişiklikten zarar görenin bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebileceği hükme bağlandığından; davacının adını değiştirme talebinin haklı nedene dayandığı ayrıca tanıkların beyanı dikkate alındığında davanın kabulüne karar verilmesi yerine uygun bulunmayan gerekçeyle reddi doğru görülmemiştir.

Somut olayda, evli olan davacının eşinin soyadı ile birlikte kullandığı önceki soyadının iptali ile nüfus kaydının buna göre düzeltilmesini talep ettiğinden 5490 sayılı Kanunun 35. ve devamı maddeleri ile Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 55. maddesi gereğince uyuşmazlığın Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

İsim Değişikliği Davasında Tanık

İsim değişikliği davalarında tanıklar, mahkemelerin karar verme sürecinde önemli bir role sahiptir. İsim değişikliği davalarında tanıklar, genellikle davanın tarafları veya tanık olarak çağrılan kişilerin çevresinden seçilir. Mahkeme, şahitlere yemin etmelerini ve doğruları anlatmalarını ister. Tanıklar, mahkeme hakimi tarafından sorulan sorulara dürüstçe cevap vermektir. Yalan tanıklık yapmak suçtur. Bir kişinin yalan tanıklık yaptığının tespit edilmesi durumunda hakkında ceza davası açılır. 

Tanıkların ifadeleri, davanın sonucunu etkileyebileceği için, mahkeme bunları dikkatlice değerlendirir. Mahkeme, tanıkların ifadeleriyle diğer deliller arasında tutarlılık olup olmadığına da bakar. Tanıkların ifadelerini çürütmek veya şüphe uyandırmak için karşı tarafın avukatı da soru sorabilir. Diğer delillerle birlikte, tanık anlatımları da mahkemenin doğru karar vermesinde büyük bir rol oynar. 


Yorum yapın

Ara WhatsApp