İş Kazası Bildirimi

Is
İş Kazası Bildirimi 2

İş kazası bildirimi ile ilgili detaylardan önce iş kazası kavramına hâkim olmak önemlidir. İş kazası, sigortalının işyerindeyken ortaya çıkan, kişiyi o anda ya da daha sonra bedensel ya da ruhsal olarak engelli durumuna getiren olaylardır. 

Pek çok işveren iş kazaları ve iş kazası bildirimi ile ilgili aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olmayı tercih ederler.

 • İş kazası bildirimi nedir?
 • İş kazası ve meslek hastalıklarında kayıt ve bildirimi kim yapar?
 • Memur iş kazası bildirimi nasıl yapılır?
 • İş kazası bildirimi girişi nereden yapılır?
 • İş kazası bildirimi süresi ne kadardır?

Tüm bu konular ve daha fazlası 5510 sayılı Kanun’un 4. 5. ve 13. maddesinde açık ve net bir şekilde açıklanmıştır. Şimdi, bu konuları daha ayrıntılı inceleyelim.

İş Kazası Olduğunda Yapılması Gerekenler Nelerdir?

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. 5. ve 13. maddesinde iş kazası ve iş kazası bildirimi ile ilgili konular anlatılmaktadır.

Bir olayın iş kazası olarak değerlendirilmesinin koşulları yani iş kazası unsurları aşağıdaki gibi listelenebilir.

 • Hizmet sözleşmesi ile çalıştırılan işçilerin işyerinde gerçekleşen bir olaydan o anda ya da sonradan hasar görmeleri
 • Ceza infaz kurumlarında ve hapishanelerde bulunan atölye gibi alanlarda çalışan tutuklu ve hükümlülerin hasar görmesi

Peki, iş kazası gerçekleştiğinde neler yapılır?

 • Kaza geçiren kişinin sağlığı kontrol edilir. Gerekirse ambulans ile hastaneye götürülür, sağlığı kontrol ettirilir.
 • Kolluk kuvvetlerine hemen bildirim yapılır.
 • 3 gün içerisinde işveren iş kazası bildirimi yapar.

İş Kazası Bildirimi Yapmanın Süresi Ne Kadardır?

Kazanın niteliğine göre iş kazası bildirimi nasıl yapılır konusu farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

 • SSK’lının iş kazası anında kolluk kuvvetlerine, sonrasında da 3 gün içinde SGK’ya bildirilir.
 • Kazanın iş yeri dışında olması ve işverenin sonradan haberdar olması halinde yine kazadan haber almasından 3 gün içinde SGK’ya bildirilir.
 • Karada, havada ya da denizde araç ile çalışan işçiler için ise 3 gün bildirim süresi ülkeye döndükleri andan itibaren başlar.
 • Bağkurlu ya da muhtar iş kazası geçirirse, bildirim yapabilecek hale gelmelerinden itibaren 3 iş günü içerisinde iş kazası bildirimi girişi yaparlar.

İş Kazası Bildirimi Yapılmazsa Ne Olur?

İşveren iş kazası bildirimi yapmakla yükümlüdür. Eğer bildirimi geç yaparsa, işçinin rapor parası işverenden kesilir. Eğer kaza geçiren Bağkurlu ya da muhtarsa, bildirimde bulunduktan sonra rapor parası alabilir.

Eğer işveren iş kazası bildirimi yapmazsa işverene idari para cezası uygulanır.

İş Kazası Bildirimi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İş kazası bildirimi pek çok işverenin hassasiyetle yaklaştığı bir konudur. Bu konu hakkında sıkça sorulan sorular ve cevapları aşağıdaki gibidir.

İş Kazası 3 Gün İçinde Bildirmezse Ne Olur?

İş kazası bildirimi süresi 3 gündür. İşveren yasal süre içerisinde SGK bildirimi yapmak zorundadır. Yoksa sigortalıya ödenmesi gereken iş göremezlik ödeneği SGK tarafından işverenden tahsil edilir. İşveren bildirim yapmadığı her gün sigortalının alması gereken ücret kuruma ödemesi gerekir. 

İş Kazası En Geç Ne Zaman Bildirilir?

SGK iş kazası bildirimi 3 iş günü içinde yapılmalıdır. İş kazası meydana gelir gelmez kolluk kuvvetlerine haber verilir. Sonrasında SGK’ya bildirim yapılır.

İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır?

İşveren, kaza gerçekleştiğinden itibaren 3 iş günü içerisinde e-devlet üzerinden iş kazası bildirimi formu doldurularak SGK’ya bildirilmek zorundadır.

İş Kazası Bildirimi En Geç Ne Zaman Yapılır?

İş kazası bildirimi girişi kaza gerçekleştikten sonra 3 iş günü içerisinde yapılmalıdır. Yasal süre kazanın ertesi günü başlar.  İş Kanunu m.4/1-b bendine göre bu bildirimin yapılması zorunludur.


Yorum yapın

Ara WhatsApp