İhtarname Örneği 

İhtarname Örneği ;

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

ÜSKÜDAR 9. NOTERLİĞİNE

KEŞİDECİ    :   İnovastil Kursistem Bilişim Hizmetleri Sanayi Ltd.Şti. 

   Aydınlı Mahallesi Esra Sokak No: 8/3 Tuzla İstanbul 

VEKİLİ : Av. Mustafa KÖK

 Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi Ritim İstanbul A1 Blok K: 13 / 114 Maltepe İstanbul

MUHATAP : Saadet Aytekin 

Merkez Mahallesi Nil Caddesi  No:4/1 Kadıköy/İstanbul 

KONU :Yeni malik olduğumuzun ve gereksinim sebebiyle kira sözleşmesinin sonlandırılacağının ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR :

  1. Kiracı sıfatıyla kullanımınızda olan “Antalya ili Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi 11185 ada 3 parsel” adresindeki taşınmazda yer alan “ Depolu Dükkan” niteliğindeki işyeri, 01.06.2023 tarihi itibariyle müvekkillerimiz tarafından satın alınmıştır. 
  2. Müvekkil  kendi işyeri gereksinimi sebebiyle bu işyerini satın almıştır.6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 351. Maddesinde “Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.” de hükmedildiği üzere somut olay da dikkate alındığında Müvekkilin kendi işyeri gereksinimi sebebiyle kira sözleşmesini sona erdirme hakkı mevcuttur.
  3. Yasanın müvekkilime tanıdığı hakla kiracısı bulunduğunuz yere Eczacı olan Müvekkilim Hasibe Meltem TUNCER’in işyeri gereksinimi var olduğundan, işbu sebeple kiralanan yeri en kısa sürede boşaltarak müvekkilime teslim edilmesini önemle ihtar eder, Aksi takdirde işbu ihtarın tebliğine mütakip açılacak tahliye davasında yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza ait olacağını,
  4. Kiralanan yeri boşaltmadığınız taktirde ve dava açılmasına sebebiyet vermeniz durumunda Müvekkilimin mesleği ile icra edemeyeceği iş sebebiyle uğrayacağı maddi ve manevi zararın da ayrıca dava yoluyla talep edileceğini,
  5. Tahliye ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla kiralananda tahliye edinceye kadar oturduğunuz süre zarfında 15.08.2022 kira döneminde başlayan ve kira sözleşmenizde kararlaştırıldığı miktar gereğince ödemeniz gereken 20.000,00-TL kira bedelinin müvekkilimin İş Bankası Üsküdar Şubesi TR10 0000 0000 0000 0000 00 IBAN nolu banka hesabına her ayın 15. Günü ödenmesini, Müvekkilerimin malik olduğu tarihten itibaren müvekkile ödenmesi gereken 20.000,00-TL net kira bedeline isabet eden stopajın her ay düzenli olarak ilgili vergi dairesine yatırıldıktan sonra makbuz örneğinin tarafımıza ibrazını talep ve ihbar ederiz.

Sayın Noter ; 3 nüsha hazırlanan ihtarnamelerin bir suretinin karşı tarafa HIZLI POSTA tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafımıza verilmesini bir suretinin de dairenizde saklanmasını rica ederiz. 08.06.2023

Keşideci Vekili 

Av. Mustafa KÖK

İhtarname Örneği 
İhtarname Örneği  2

İlginizi çekebilir; SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

Kiracıya İhtarname 

KADIKÖY 9. NOTERLİĞİNE

KEŞİDECİ :   İnovastil Kursistem Bilişim Hizmetleri Sanayi Ltd.Şti. 

   Aydınlı Mahallesi Esra Sokak No: 8/3 Tuzla İstanbul 

VEKİLİ : Av. Mustafa KÖK

 Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi Ritim İstanbul A1 Blok K: 13 / 114 Maltepe İstanbul

MUHATAP : Murat Aytekin 

Merkez Mahallesi Nil Caddesi  No:4/1 Kadıköy/İstanbul 

KONU : Müvekkilime ait konutun 2023 yılı Nisan – Mayıs ve Haziran dönemlerine ait ödenmesi gereken ancak ödenmeyen 20.000,00-TL aylık toplam 60.000,00-TL kira parasının ödenmesi istemli ihtarnamedir.

AÇIKLAMALAR :

  1.  01.07.2021 tarihli ve bir yıllık kira sözleşmesi gereğince, Yılmazlar Caddesi Anıt Sokak No: 5 Daire 2 adresinde bulunan müvekkilime ait taşınmazda kiracı olarak oturmaktasınız. Konutun aylık kira bedeli 20.000,00-TL.dir.
  2. Kira sözleşmesi gereğince kira bedellerini her ay peşin olarak ayın ilk haftası içinde ödemeniz gerektiği halde Nisan -Mayıs ve Haziran ayına ait kira bedelini bu ihtarnamenin keşide edildiği tarih olan 13.06.2023 tarihine kadar ödemediğiniz sabittir.
  3. Kira bedeli olan toplam 60.000,00-TL.yi on gün içinde müvekkilimin İş Bankası Üsküdar Şubesi TR10 0000 0000 0000 0000 00 IBAN nolu banka hesabına ödemeniz gerektiği ve bu süre içinde ödeme yapmamanız halinde temerrüde düşeceğinizi, aksi takdirde ödeme borcunu ifa etmezseniz kira sözleşmesini feshedeceğimizi ve sözleşmeden ve yasadan doğan haklarımızı kullanacağımızı, alacakların tahsili için yasal yollara başvuracağımızı, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtaren bildiririz.

Sayın Noter ; 3 nüsha hazırlanan ihtarnamelerin bir suretinin karşı tarafa HIZLI POSTA tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafımıza verilmesini bir suretinin de dairenizde saklanmasını rica ederiz. 08.06.2023

Keşideci Vekilİ

Av. Mustafa KÖK

İşçi İhtarname Örneği

Beşiktaş  9. NOTERLİĞİNE

KEŞİDECİ :   İnovastil Kursistem Bilişim Hizmetleri Sanayi Ltd.Şti. 

   Aydınlı Mahallesi Esra Sokak No: 8/3 Tuzla İstanbul 

VEKİLİ : Av. Mustafa KÖK

 Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi Ritim İstanbul A1 Blok K: 13 / 114 Maltepe İstanbul

MUHATAP : Mustafa Aytekin 

Merkez Mahallesi Nil Caddesi  No:4/1 Kadıköy/İstanbul 

KONU : Devamsızlık sebebiyle iş sözleşmenizin feshedildiğinin bildirilmesi .

AÇIKLAMALAR :

  1. Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde Defne Sokak No:5 adresinde kurulu İnovastil Kursistem Bilişim Hizmetleri Sanayi Ltd. Şti. unvanlı işyerinde 02.07.2010 tarihinden itibaren satış danışmanı olarak çalışmaktasınız. 14.06.2023, 15.06.2023 ve 16.06.2023 günlerinde üç iş günü arka arkaya ve bölüm sorumlunuza bilgi vermeksizin iş yerine gelmediğiniz tespit edilmiş ve bu hususta tutanak tutulmuştur.
  2. İşe devamsızlığını izah edebilecek haklı ve yasal bir sebebiniz varsa, bunu ispat eden belgelerinizi işbu evrakın siz tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde işyerine sunmanız gerekmektedir. Aksi halde kabul edilebilir bir mazeret olmaksızın işe gelmediğiniz için 4857 sayılı iş kanununun 25 maddesi gereğince iş sözleşmeniz haklı nedene dayanarak ve tazminatsız ve ihbarsız fesh ettiğimizi tarafınıza ihtar eder ve bildiririz. 

Sayın Noter ; 3 nüsha hazırlanan ihtarnamelerin bir suretinin karşı tarafa HIZLI POSTA tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafımıza verilmesini bir suretinin de dairenizde saklanmasını rica ederiz. 17.06.2023

Keşideci Vekili

 Av. Mustafa KÖK

Yorum yapın