İhtarname Örneği

I
İhtarname Örneği 2

İhtarname örneği hazırlarken Noterlik Kanunu 98. Madde temel alınmalıdır. Bu maddede ‘Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir. İhtarname veya ihbarname işlemleri Noterlik Kanunu’nda öngörülen şekil ve şartlara göre yapılır.’ ifadesi geçmektedir.

İhtarname örneği yazıldıktan sonra noter üzerinden gönderilmelidir. İhtarname örneği göndermek Noterlik Kanunu’na göre noterin görevleri arasında yer almaktadır.  İhtarname örneği içerisinde bulunması gereken bazı koşullar vardır. İhtarname örneği içerinde mutlaka bulunması gereken koşullar Noterlik Kanunu 106. Maddede açıkça belirtilmiştir.

106. maddeye göre her ihtarname örneği aşağıdaki hususları yerine getirmelidir:

 • İhtarname örneği ilgililerin isim, soy isim ve açık adreslerini içermelidir.
 • İhtarname örneği ihtar ya da ihbar konusuna sahip olmalıdır.
 • İhtarname örneği istemde bulunanın imzasını bulundurmalıdır.
 • İhtarname örneği noter imza ve mührünü, tebliğ şerhini ve tarihi kapsamalıdır.

İhtarname örneği, talepte bulunan kişi tarafından direk noter aracılığı ile gönderilebilir. Talepte bulunan isterse, bir avukat aracılığı ile de belgeyi hazırlayıp yine noter aracılığı ile gönderilmesini sağlayabilir. Noterler, sayfa ya da satır sayısını temel alarak ücretlendirme yansıtırlar. Bu sebeple, ihtarname örneğinin kısa, öz ve açıkça yazılmış olması yeterlidir. İhtarname bir dava dilekçesi değildir.

İhtarname Örneği Hangi Konularda Yazılabilir?

İhtarname örneği pek çok konu ile ilgili olabilir. Bu konulardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

 • Sözleşmeden kaynaklı hakkın ileri sürülmesi, sözleşme yazılması, sözleşmedeki bir hakkın ileri sürülmesi;
 • Bir hakkın ihlal edilmesini önleme, ihlalin bitirilmesi, ihlalle ilgili uyarıda bulunma;
 • Borçlu konumundaki kişiyi Türk Borçlar Kanunu’nun 117. Maddesi gereği “Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer.” şartı temel alınarak temerrüde düşürme;
 • Kira sözleşmesinin sonlandırılması, kira borcunun ödenmemesi kaynaklı ihtar etme;
 • Mal alış satışı ile ilgili ihtarlar;
 • Terk durumunda açılan boşanma davalarındaki gönderilmesi gereken uyarılar ve çok daha fazla konuda ihtarname örneği yazılabilir.

İhtarname örneği, mutlaka noter aracılığı ile gönderilmelidir. Böylece, ileride açılması olası bir davada elinizde bir kanıt olur.

İhtarname Hangi Amaçla Yazılır?

Noter ihtarname örneği göndermenin en doğru yoludur. Böylece ileride açılma ihtimali olan davalarda kanıt oluşturabilecek önemli bir unsuru elinizde bulundurmuş olursunuz. Bu durum hukuk düzeni içerisinde yadsınamaz bir öneme sahiptir.

Her ihbarname örneği, titizlikle ve özenle hazırlanmalıdır çünkü ihbarnameler gönderen kişiyi de bağlar. Bu nedenle eksik ya da yanlış hazırlanmamalıdır. Aksi halde hak kayıpları gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Bu konularda bir uzman desteği almak, bu tarz riskleri ortadan kaldırmak açısında faydalı olacaktır.  Hatta bazı ihtarnameler, dava açılmaksızın tarafların uzlaşması ile de sonlanabilir.

İhtarname Örnekleri

Aşağıda birkaç tane noter ihtarname örnekleri bulabilirsiniz.

İhtarname Örneği 1: Kiracının kirayı yatırmama durumu

KEŞİDİCİ:                              İsim Soy İsim (T.C. 11111111)

Adres:                                   Tuzla/İstanbul

MUHATAP:                         İsim Soy İsim (T.C. 1111111)

Adres:                                   Pendik/İstanbul

KONUSU:                            Mart ve Nisan ayı kira bedeli 40.000 TL’nin ödenmesi, ödenmediği takdirde tahliye ve alacak davası açacağımıza dair ihtardır.

AÇIKLAMALAR:

 1. Yukarıda isminizin altında yazan açık adreste bulunan tarafıma ait taşınmazda 01/01/2024 tarihli kira sözleşmesine göre aylık 20.000 TL kira bedeli ödemek koşuluyla kiracısınız.
 2. Her ayın 15’i ile 20’si arasında bankadaki hesabıma yatırmanız gereken Mart ve Nisan ayı kira bedelleri olan 40.00 TL’yi bugüne kadar yatırmadınız.
 3. Mart ve Nisan ayı kira bedeli olan 40.000 TL’yi bu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde ödemeniz, ödemediğiniz takdirde Türk Borçlar Kanunu 315. Maddesine dayanarak hakkınızda yasal işlem başlatılacağını, alacak ve tahliye davası açılacağını, vekâlet ve yargı ücretlerini tarafınıza yükletileceğini ihtar ederim.

NETİCE VE İSTEM:                           

İşbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğ edildiğinden itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde Mart ve Nisan ayı kira bedeli olan 40.000 TL’yi ödemeniz, ödemediğiniz takdirde hakkınızda temerrüt nedeniyle tahliye ve alacak davası açacağımı uyarı ile bildiririm.

KEŞİDECİ (İmza)

SAYIN NOTER,

Üç nüshadan oluşan işbu ihtarnamenin bir kopyasının karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir kopyasının tarafıma verilmesini, diğer kopyasının dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. …/…/…

İhtarname Örneği 2: Kira Sözleşmesinin Yenilenmemesi Durumu

KEŞİDİCİ:                              İsim Soy İsim (T.C. 11111111)

Adres:                                   Tuzla/İstanbul

MUHATAP:                         İsim Soy İsim (T.C. 1111111)

Adres:                                   Pendik/İstanbul

KONUSU:                            Kira sözleşmesinin 01/01/2025’e kadar itibari ile yenilenmeyeceğini ve bu tarihe kadar kiralayanın tahliye etmesi gerektiğine dair ihtardır.

SAYIN İLGİLİ,

Sahibi olduğum PENDİK/İSTANBUL adresindeki taşınmazda, 01/01/2020 tarihinden başlayarak kira sözleşmesi dâhilinde oturmaktasınız.

Kiracı olduğunuz süre zarfında kira sözleşmesinde yazdığı üzere TÜFE endeksi temel alınarak yapılması gereken artışların yeterli yapılmadığı gibi esik kira da yatırdınız.

Yukarıda açıklandığı üzere kira sözleşmesinin yenilenmesi ile ilgili bir talebiniz varsa işbu ihtarname tebliğinden itibaren 3 (üç) gün içinde tarafıma YANIT VERMENİZİ,

Aksi takdirde başka bir ihtara ihtiyaç duyulmaksızın iş bu kira sözleşmesine göre, sözleşme bitimi olan 01/01/2025’de sözleşmenin yenilenmeyeceğini ve bu tarihe kadar taşınmazın tahliyesini, aksi takdirde yasal yollara başvuracağımı ihtar ederim.

KEŞİDECİ (İmza)

SAYIN NOTER,

Üç nüshadan oluşan işbu ihtarnamenin bir kopyasının karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir kopyasının tarafıma verilmesini, diğer kopyasının dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. …/…/…

İhtar Örnekleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İhtar örnekleri hakkında pek çok konu merak edilmektedir. En çok sorulan sorular ve cevapları aşağıdaki gibi listelenebilir.

İhtar Yazısı Nasıl Yazılır?

Noter ihtar örneği mutlaka ilgililerin ad soyadlarını ve açık adreslerini içermelidir. Ayrıca ihtar edenin imzası, tebliğ edilen şehir, noter mührü ve tarih de açıkça görülmelidir. İhtar sebebi mutlaka belirtilmelidir, ihtarnamelerde çok detaya gerek yoktur.

Avukatsız İhtarname Çekilir Mi?

Noter ihtar örneği gönderirken avukata gerek yoktur. Bu işlem noter aracılığı ile yapılır. Ancak olası hataların önüne geçmek ve olası kayıpları önlemek için bir avukatın uzmanlığından faydalanmak oldukça önemlidir.

Noterden İhtarname Kaç Günde Gider?

İhtarname örneği noter aracılığı ile gönderildiğinde karşı tarafa ulaşması 1 ile 15 gün sürer. İhbarnamenin gönderiliş saatine göre değişecek olsa da APS (Acele Posta Servisi) ile gönderilmesi durumunda 1- 2 gün içinde karşı tarafa ulaşılabilir.

İhtarname Örneği Nereden Alınır?

İhtarname örneği arıyorsanız, internet tarayıcıları yardımcı olabilir. Ancak hassas bir konu var ise ve hak kaybı yaşamak istemiyorsanız bir avukat uzmanlığından destek almanız daha doğru olacaktır.

Noterden İhtarname Ücreti Ne Kadar?

Noter ihtarname örneği için ödenecek tutar satır ve sayfa sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 2024 yılı ortalama ihtar ücreti 1500 TL civarındadır. Hak kaybı gibi sıkıntıların yaşanmaması adına noter aracılığı ile ihtar çekmek, size olası bir dava süresince ispat kolaylığı sağlayacaktır.


Yorum yapın

Ara WhatsApp