İhbar Tazminatı

Makale İçeriği

İhbar tazminatı, iş sözleşmesini önceden haber vermeden sonlandırılan tarafın diğerine ödemek zorunda olduğu tazminattır. Kıdem tazminatı işveren işçiye öderken, ihbar tazminatını işveren işçiye ödeyebileceği gibi işçi de işverene ihbar tazminatı ödeyebilir.

İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı ödenmesi bakımından iki yönlüdür. İşveren işçisini işten çıkarmak istiyorsa çalışanına önceden haber vermelidir. Böylelikle işten çıkarılacağını öğrenen işçi, kendisine yeni bir iş bulmak için başvura yapmaya başlayabilir. Benzer şekilde işten ayrılmak isteyen işçi de belirli bir süre öncesinden işverene haber vermelidir. Bu sayede işveren de, ayrılacak çalışanı yerine yeni bir işçi bulmak için tedbirini alır. İş sözleşmesini hangi taraf sonlandırırsa sonlandırsın diğerinin mağdur olmaması için, işten ayrılacağının diğer tarafa ihbar etmelidir.

İşçi ya da işveren, eğer ihbar tazminatı ödemek istemiyorsa kanunda yer alan süre öncesinde karşı tarafı haberdar etmelidir. Ayrıca karşı tarafa süresinde haber verdiğini ispat edebilmelidir. Bu sürelerin ne kadar olduğu iş kanununda belirtilmiştir. Buna göre eğer işçinin çalışma süresi 6 aydan az ise ihbar süresi 2 haftadır. İşçi işe başladıktan 2 gün sonra da işi bırakmak istese kanun gereği en az 2 hafta önceden işverene haber vermek zorundadır. Bunun tek bir istisnası ise deneme süresidir. Eğer taraflar sözleşmede 2 aylık deneme süresi öngörmüşlerse bu iki aylık süre içinde istediğiniz zaman iş sözleşmesini sonlandırabilirsiniz.

İşçinin çalışma süresi 6 aydan fazla, 18 aydan kısa ise ihbar süreniz 4 haftadır. Bu arada kısa bir açıklama yapmakta fayda görüyorum. Burada belirtilen süreler toplu iş sözleşmesi ile arttırılabilir. Yani 6 aydan az çalışması olan bir işçi için ihbar süresi 10 hafta olarak kararlaştırılabilir. Çalışma süresi 18 aydan fazla, 36 aydan az ise; ihbar süresi 6 hafta olacaktır. Son olarak eğer işçinin çalışma süresi 36 aydan fazla ise; ihbar süresi 8 hafta olacaktır. Bunun anlamı şudur; en az belirtilen süre kadar önce iş sözleşmesini sonlandıracağınızı karşı tarafa bildirmelisiniz.

Peki, kanunda belirtilen bu sürelere uymazsanız ne olur? Böyle bir durumda karşı tarafa ihbar tazminatı ödemek zorunda kalırsınız. Alnında uzman bir avukattan yardım almak için bizlere ulaşabilirsiniz.


Yorum yapın

Ara WhatsApp