Hakaret Suçu

Hakaret Suçu

Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nun 125 maddesinde düzenlenmiştir. Hakaret suçunun cezası üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır. Hakaret suçunu işleyen kişiye hapis cezası verilebileceği gibi adli para cezası da verilebilir.

Bir kişinin şeref, onur ve saygınlığına karşı yapılan saldırı hakaret olarak kabul edilir. Hakaret suçu sözlü olarak işlenebileceği gibi yazılı olarak da işlenebilir. Günümüzde sosyal medya üzerinden mesaj yoluyla veya paylaşım yapılarak hakaret suçu işlenilmektedir. Telefon ile konuşma sırasın yapılan hakaret sözlü hakarettir.

Daha Çok Ceza Verilmesi

Hakaret suçunun bazı halleri nitelikli hal olarak kabul edilmiş ve daha çok ceza verilmesi hüküm altına alınmıştır.

Hakaret suçunun kamu görevlisine karşı, görevi sebebiyle işlenmesi durumunda verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı kişiye hakaret edilmesi halinde de verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Kutsal sayılan değerlere hakaret edilmesi halinde de verilecek ceza bir yıldan az olamaz. 

Hakaret Suçunda Şikâyet

Hareket suçunun cezalandırılabilmesi için şikâyet edilmesi gerekir. Hakaret edilen kişi şikâyet etmezse, ceza verilmez. Şikâyet etmek için mağdurun 6 aylık süresi vardır. Sürenin dolması ile şikâyet hakkı son bulur. 6 ay içinde şikâyet hakkı kullanılmadıysa artık şikâyet edilemez.

Hakaret fiili işlendikten sonra Cumhuriyet Savcılığı’na dilekçe ile başvurarak şikâyetçi olabilirsiniz.

Cumhurbaşkanına Hakaret

Cumhurbaşkanına hakaret Türk Ceza Kanununda ayrı bir maddede düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanına hakaret etmenin cezası 1 yıldan 4 yıla kadar hapistir. Cumhurbaşkanı dışındaki kişilere hakarette adli para cezası verilebilecekken, Cumhurbaşkanına hakaret suçunda ceza hapistir.

Cumhurbaşkanına hakaret, hakaret suçunun nitelikli hali olarak kabul edilmiştir.

Yorum yapın